Legetjenester - helsetjenester og legevakt

Null-hjemmel med stort potensiale i Sandefjord

Sandefjord by er en stor kommune ved Vestfoldkysten med 62.000 innbyggere. Det er kort vei til andre destinasjoner, med ferge til Sverige, tog på  Vestfoldbanen, og fly fra Sandefjord lufthavn Torp. Vi har et aktivt kultur- og idrettsliv. Kommunen har en velorganisert helseetat, med kompetent hjemmesykepleie som følger pasientforløp-metodikk, godt utviklet helsesøstertjeneste, kommunalt psykisk helsetilbud, frisklivssentral og eget lærings- og mestringssenter. Vi har kommunal legevakt med daglegevakt, med lege tilstede 24/7. Vi har per i dag 49 fastleger fordelt på 15 legesentra. Gjennomsnittlig listelengde er 1200. Median virketid er 12 år som vitner om god trivsel og kontinuitet. Vi har et velfungerende Allmennlegeutvalg og tillitsvalgtapparat.

 Kommunen øker i innbyggerantall, og vi har for få ledige plasser hos fastlegene, kun 3,5%  av anbefalt 7-8% ledig kapasitet.

 

Vi har derfor opprettet en ledig null-hjemmel ved:

Landstad legesenter AS i Sandefjord sentrum

Adr: Landstadsgt 27, 3210 Sandefjord

Kontaktperson: Åge Petter Berntsen, tlf: 901 20 285

 

Vi tilbyr:

 • Helsestasjonsarbeid 20% stilling (kan etter avtale økes til 40%) som side-inntekt inntil man har bygget opp full liste. Helsestasjonsarbeid egner seg godt til å rekruttere nye pasienter
 • Populær legevakt med tilstedevakt 24/7, vaktklasse 4
 • Tilskudd til utdanning for spesialiteten allmennmedisin, kr 10.000,- pr år
 • Daglegevakten vil hjelpe til med å rekruttere nye pasienter til null-hjemmelen
 • Daglegevakten stiller som kollegial fraværsdekning ved utdanning og ferieavvikling

 

Landstad legesenter er en 2-legepraksis organisert med et driftsselskap Landstad legesenter AS med like eierandeler og forpliktelser. Praksisen har sentral by-lokalisering med gode parkeringsmuligheter og har hatt adresse Landstad gate 27 i 5. etg siden februar 1985. Leieareal på 160 kvm , og heis og gang/dør/toalett fasiliteter tilpasset rullestolbrukere. Infodoc Plenario journalsystem og oppdaterte systemer for elektronisk kommunikasjon. Praksisen har moderne utstyr for drift av allmennlegevirksomhet, og alle ansatte er godkjente helsesekretærer. Hjemmelen er nyopprettet, og vil få overført inntil 500 listeinnbyggere fra gjenværende lege ved Landstad legesenter. Gjenværende lege går av med pensjon om få år, og man har da mulighet til å utvikle legesenteret videre sammen med ny lege. Lokalene egner seg også godt til å utvide til tre-lege-praksis, og Sandefjord kommune vil når det blir aktuelt, opprette ny hjemmel for å få dette til.

 

For stillingen gjelder:

 • Inngåelse i legesenterets internavtale
 • Bidrag til å utvikle legesenteret videre
 • Kommunal allmennlegeoppgave kan pålegges inntil 7,5 t/uke
 • Deltakelse i kommunal legevakt

 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering i allmennmedisin (ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller godkjent allmennlege iht til Helfos regler
 • Svært gode norsk-kunnskaper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi søker lege som i tillegg til ovenstående kvalifikasjoner, har:

 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Interesse og evne for drift av privat legesenter

 

Kun søknader med referanser blir vurdert.

 

Spørsmål kan stilles til ovennevnte kontaktperson, og til overlege Legevakt og legetjenester Susanne Prøsch

Del på:
Referansenr:
2018007457
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
25.03.2018
Arbeidssted:
Landstad legesenter
Kontaktpersoner:
Susanne Monica Prøsch
mob: +47 91890093

Tilbake til toppen