Sandefjord kommune

Våre ledige stillinger

Hvilende natt i enetiltak

Skjeggerødveien TBFFPA, Skjeggerødveien 26

Rektor - 100 % fast - Sandefjordskolen

Kommunalområdet oppvekst og kunnskap, Framnes skole

Pedagogisk leder

Barnehageseksjonen, Modalen barnehage

Sykepleier

Nygård avd. A, Nygård bo - og behandlingssenter

Sykepleiere/vernepleiere 100 % faste stillinger

Hvidtgården 4.etg TBP, Hvidtgården 4. etg

Avdelingsleder - 2. gangs utlysning

Boliger og dagtilbud, AKO/Gnist

Lærere - ungdomstrinnet - Sandefjordskolen

Kommunalområdet oppvekst og kunnskap, Sandefjordskolen

Lærere - barnetrinnet - Sandefjordskolen

Kommunalområdet oppvekst og kunnskap, Barneskolene i Sandefjord

Helgestilling ved Heimdal og Prestegårdstunet

Heimdal TB rus/psykiatri
Prestegårdstunet TBP, Heimdalveien og Mullersvei

Fast stilling sykepleier turnus

Bugården hjemmesykepleie, SHT Bugården

Vernepleier/ sykepleier (4 stillinger)

Vindal TBFF, Vindal, Peer Gynts vei, Eikelunden.

Sykepleier/Helsefagarbeider/Assistent

Stokke hjemmesykepleie, Stokke Hjemmesykepleie

Sommerhjelp/sesongarbeider

Drift - serviceenhet, Sandefjord kommune

Sommervikarer

Soltoppen kort- og langtid somatikk, Soletunet

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.

Tilbake til toppen