Sandefjord kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Stokke bemannet omsorgsbolig
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
15.03.2020
Avdeling:
Kamfjordhjemmet 1.etg
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
15.03.
Avdeling:
Ytre sone BPA
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
01.03.2020
Avdeling:
Nygård avd. C
Arbeidssted:
Nygård bo- og behandlingssenter
Søknadsfrist:
25.02.2020
Avdeling:
Nygård avd. C
Arbeidssted:
Nygård bo- og behandlingssenter
Søknadsfrist:
25.02.2020
Avdeling:
Beredskap
Arbeidssted:
Sandefjord brann og redning
Søknadsfrist:
06.03.2020
Avdeling:
Nygård avd. F
Arbeidssted:
Nygård bo- og behandlingssenter avdeling F
Søknadsfrist:
02.03.2020
Avdeling:
Eikelunden
Arbeidssted:
Eikelunden avlastning
Søknadsfrist:
29.02.2020
Avdeling:
Lindrende enhet - pleie
Arbeidssted:
Sandefjord medisinske senter
Søknadsfrist:
15.03.2020
Avdeling:
Legetjenester - helsetjenester og legevakt
Arbeidssted:
Legene syd i Sandefjord helsepark
Søknadsfrist:
28.02.2020
Avdeling:
Familie og ung voksen - PHR
Arbeidssted:
Holmbrua 2, 1 etg
Søknadsfrist:
27.02.2020
Avdeling:
Nygård bo - og behandlingssenter
Arbeidssted:
Nygård bo- og behandlingssenter
Søknadsfrist:
25.02.2020
Avdeling:
Andebu hjemmesykepleie
Arbeidssted:
Andebu
Søknadsfrist:
24.02.2020
Avdeling:
Nygård avd. E
Arbeidssted:
Nygård bo og behandlingssenter avd E
Søknadsfrist:
02.03.2020
Avdeling:
Teksleåsen avlastningsbolig
Arbeidssted:
Teksleåsen avlastningsbolig
Søknadsfrist:
23.02.2020
Avdeling:
Park, idrett og friluftsliv
Arbeidssted:
Sandefjord kommune
Søknadsfrist:
01.03.2020
Avdeling:
Stokke hjemmesykepleie
Stokke bemannet omsorgsbolig
Soletunet BBS
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
23.02.2020

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.