Sandefjord kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Intermediær sengepost og ØHD
Arbeidssted:
IIntermediær/ØHD Sandefjord medisinske senter
Søknadsfrist:
27.02.2023
Avdeling:
Sandefjord Voksenopplæring
Arbeidssted:
Sandefjord voksenopplæring
Søknadsfrist:
16.02.2023
Avdeling:
Skjeggerød
Arbeidssted:
Skjeggerødveien 20/26/28
Søknadsfrist:
17.02.2023
Avdeling:
Grøntvedlikehold
Arbeidssted:
Sandefjord kommune
Søknadsfrist:
01.03.2023
Avdeling:
Eikelunden avlastningsbolig
Arbeidssted:
Privat hjem
Søknadsfrist:
26.02.2023
Avdeling:
Lindrende og korttid sengepost
Arbeidssted:
Sandefjord Medisinske Senter
Søknadsfrist:
19.02.2023
Avdeling:
Høyjord barnehage
Arbeidssted:
Høyjord barnehage
Søknadsfrist:
13.02.2023
Avdeling:
Frivilligsentralene
Arbeidssted:
Andebu frivilligsentral
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Åsane Vindal
Arbeidssted:
Vindal og Åsane
Søknadsfrist:
08.02.2023
Avdeling:
Åsane Vindal
Arbeidssted:
Åsane
Søknadsfrist:
05.02.2023
Avdeling:
Åsane Vindal
Arbeidssted:
Åsane
Søknadsfrist:
05.02.2023
Avdeling:
Psykisk helse og rus
Arbeidssted:
Sandar Herredshus Sandefjord
Søknadsfrist:
05.02.2023
Avdeling:
Budalen Hasle
Arbeidssted:
Budalen
Søknadsfrist:
26.02.2023
Avdeling:
Kommunalområdet kunnskap, barn og unge
Arbeidssted:
Rådhuset
Søknadsfrist:
17.02.2023
Avdeling:
Frivilligsentralene
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Sandefjord kommune. Indre sone BPA
Arbeidssted:
Privat hjem
Søknadsfrist:
10.02.2023
Avdeling:
Kommunalområdet helse, sosial og omsorg
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
28.02.2023
Avdeling:
Åsane Vindal
Arbeidssted:
Vindal
Søknadsfrist:
31.01.2023
Avdeling:
Solstua
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
31.01.2023
Avdeling:
Ytre sone personlig assistent
Arbeidssted:
Privat hjem
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Ytre sone personlig assistent
Arbeidssted:
Privat hjem
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Fag- og fellesfunksjoner
Arbeidssted:
Nygård Bo- og behandlingssenter, fag og fellesfunksjoner
Søknadsfrist:
10.02.2023
Avdeling:
Natt-tjenesten
Arbeidssted:
Søknadsfrist:
09.02.2023
Avdeling:
Teksleåsen avlastningsbolig
Arbeidssted:
eget hjem
Søknadsfrist:
28.02.2023
Avdeling:
Byggesak
Arbeidssted:
Seksjon klima-, byggesak og arealforvaltning
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Avdeling 1ab
Arbeidssted:
Kamfjord bo- og behandlingssenter avd. 1 A/B
Søknadsfrist:
07.02.2023
Avdeling:
Teksleåsen avlastningsbolig
Arbeidssted:
Teksleåsen avlastningsbolig
Søknadsfrist:
13.02.2023
Avdeling:
Framnes hjemmesykepleie
Arbeidssted:
Framnes hjemmesykepleie
Søknadsfrist:
03.02.2023
Avdeling:
Soletunet bo- og behandlingssenter
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
05.02.2023
Avdeling:
Nygård bo - og behandlingssenter
Arbeidssted:
Nygård bo- og behandlingssenter
Søknadsfrist:
03.02.2023
Avdeling:
Kjøkken
Arbeidssted:
Nygård bo- og behandlingssenter avdeling kjøkken
Søknadsfrist:
03.02.2023
Avdeling:
Yme
Arbeidssted:
Yme produkter avd Tasssebekk, Tassebekkveien 111, 3160 Stokke
Søknadsfrist:
31.01.2023
Avdeling:
Miljørenhold
Arbeidssted:
Miljørenholdsavdelingen
Søknadsfrist:
31.03.2023
Avdeling:
Sentrum hjemmesykepleie
Arbeidssted:
Sentrum hjemmesykepleie
Søknadsfrist:
10.01.2023
Avdeling:
Andebu skole
Arbeidssted:
Andebu skole
Søknadsfrist:
31.01.2023
Avdeling:
Bokeveien
Ranvikskogen
Nygårdsvollen
Arbeidssted:
BFPMD
Søknadsfrist:
31.01.2023
Avdeling:
Karisletta Sverstad
Arbeidssted:
Karisletta
Søknadsfrist:
31.01.2023
Avdeling:
Bemannet omsorgsbolig Soletunet
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
31.01.2023
Avdeling:
Ytre sone personlig assistent
Arbeidssted:
Privat hjem
Søknadsfrist:
31.01.2023
Avdeling:
Legevakt
Arbeidssted:
Sandefjord legevakt
Søknadsfrist:
01.02.2023
Avdeling:
Avdeling H
Arbeidssted:
Nygård Avdeling H
Søknadsfrist:
05.02.2023
Avdeling:
Kulturformidling
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
31.01.2023
Avdeling:
Åsane barnehage
Arbeidssted:
Barnehagene i Sandefjord
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Gravdal barnehage
Arbeidssted:
Barnehagene i Andebu
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Frydenberg barnehage
Arbeidssted:
Barnehagene i Stokke
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Kommunalområdet helse, sosial og omsorg
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
30.04.2023
Avdeling:
Mobakken Saturnusvei
Arbeidssted:
Støttekontakttjenesten
Søknadsfrist:
31.03.2023

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.