Sandefjord kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Nygård avd. C
Arbeidssted:
Nygård bo- og behandlingssenter
Søknadsfrist:
Avdeling:
NAV kommune
Arbeidssted:
NAV Sandefjord
Søknadsfrist:
04.02.2019
Avdeling:
Solvang BPA
Arbeidssted:
Kodal
Søknadsfrist:
17.02.2019
Avdeling:
Forebygging og mestring
Arbeidssted:
Sandefjord medisinske senter
Søknadsfrist:
06.02.2019
Avdeling:
Forebygging og mestring
Arbeidssted:
Sandefjord medisinske senter
Søknadsfrist:
06.02.2019
Avdeling:
HSO Boligkontor
Arbeidssted:
Rådhuset
Søknadsfrist:
03.02.2019
Avdeling:
Rehabiliteringsenhet - pleie
Intermediær enhet - pleie
Lindrende enhet - pleie
Arbeidssted:
Sandefjord medisinske senter
Søknadsfrist:
15.02.2019
Avdeling:
Ungdom/smittevern/jordmortjenester
Arbeidssted:
Familie og helse
Søknadsfrist:
05.02.2019
Avdeling:
Prestegårdstunet TBP
Arbeidssted:
Prestegårdstunet
Søknadsfrist:
25.01.2019
Avdeling:
Prestegårdstunet TBP
Arbeidssted:
Prestegårdstunet/Heimdal
Søknadsfrist:
31.01.2019
Avdeling:
Prestegårdstunet TBP
Arbeidssted:
Heimdal/Prestegårdstunet
Søknadsfrist:
31.01.2019
Avdeling:
Prestegårdstunet TBP
Arbeidssted:
Mullersvei 6
Søknadsfrist:
31.01.2019
Avdeling:
HF-team ATRP
Arbeidssted:
Søknadsfrist:
25.01.2019
Avdeling:
Nygård avd. E
Arbeidssted:
Nygård bo- og behandlingssenter
Søknadsfrist:
04.02.2019
Avdeling:
Kommunalteknisk seksjon
Arbeidssted:
Tollboden
Søknadsfrist:
08.02.2019
Avdeling:
Kilen hjemmesykepleie
Arbeidssted:
Kilen
Søknadsfrist:
31.01.2019
Avdeling:
Vennerød skole
Arbeidssted:
Vennerød skole og SFO
Søknadsfrist:
31.01.2019
Avdeling:
Kilen hjemmesykepleie
Arbeidssted:
Kilen
Søknadsfrist:
31.01.2019
Avdeling:
Gravdal barnehage
Arbeidssted:
Gravdal barnehage
Søknadsfrist:
20.01.2019
Avdeling:
Arealplan
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
03.02.2019
Avdeling:
Forebygging og mestring
Arbeidssted:
Sandefjord kommune
Søknadsfrist:
27.01.2019
Avdeling:
Sverdstad TBFF
Arbeidssted:
Sverstad TBFF
Søknadsfrist:
25.01.2019
Avdeling:
Krokemoa skole
Arbeidssted:
Krokemoa skole
Søknadsfrist:
22.01.2019
Avdeling:
Bugården ungdomsskole
Arbeidssted:
Bugården ungdomsskole
Søknadsfrist:
21.01.2019
Avdeling:
Legevakt
Arbeidssted:
Legevakt
Søknadsfrist:
03.02.2019
Avdeling:
Psykisk helse og rus - PHR
Arbeidssted:
Sandar Herredshus, Sandefjord
Søknadsfrist:
20.01.2019
Avdeling:
Kommunalområdet helse, sosial og omsorg
Arbeidssted:
NAV Sandefjord
Søknadsfrist:
20.01.2019
Avdeling:
Seksjon for drift og vedlikehold
Arbeidssted:
Sandefjord Kommune
Søknadsfrist:
01.02.2019
Avdeling:
Bygning og arealforvaltning
Arbeidssted:
Seksjon byggesak og arealforvaltning
Søknadsfrist:
20.01.2019
Avdeling:
Andebu ambulende tjenester
Arbeidssted:
Bergly og Andebu Ambulerende tjenester
Søknadsfrist:
20.01.2019

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.