Kommunalområdet kunnskap, barn og unge

Ønsker du å jobbe som tospråklig lærer i Sandefjordskolen?

Tospråklig lærer - arabisk og vietnamesisk

Om tjenestested

Sandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever. Kommunen har som overordnet mål å øke elevenes læringsutbytte og bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring.

Skolen har ansvar for å sikre et inkluderende, trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Sandefjordskolen har fokus på sterke profesjonsfellesskap på tvers av skoler og internt i skolene. Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning på hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling, er en viktig del av arbeidet på skolene. Sandefjordskolen har en delingskultur og tett samarbeid mellom skolene om implementeringen av Fagfornyelsen. 

Digitale verktøy er en selvfølgelig del av det samfunnet vi lever i og den fremtiden elevene skal bli en del av. Det satses på å digitalisere undervisningen i stadig større grad, som pedagogisk og strategisk verktøy for økt læringsutbytte og i tråd med læreplanverket. Alle elever har enten egen ipad eller pc, samt tilgang til et bredt utvalg av digitale læremidler og ressurser. Sandefjordskolen benytter verktøy som Visma flyt, Zokrates, Office 365 og Teams. Skolen skal forberede elever til å bli aktive samfunnsborgere og arbeidstakere. Samarbeid, samhandling og læring skjer via digitale flater både i klasserom, ut mot foresatte og mellom ansatte.

Vi søker deg som vil jobbe systematisk med elever som har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8. Undervisningen av tospråklige elever gjennomføres i samarbeid og etter planen med elevenes nærskole. 

Organisering av den tospråklige undervisningen er lagt til stab i kommunalområdet kunnskap, barn og unge, men den tospråklige læreren er tilknyttet en kontaktskole. Undervisningen vil foregå ved flere skoler, både på barnetrinnet og ungdsomstrinnet og den som ansettes må regne med å ha undervisning ved flere skoler. 


Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: Vietnamesisk 26%, arabisk 65%
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: Snarest.

 

Kvalifikasjoner

 • For å bli tilsatt som tospråklig lærer kreves det kompetanse etter forskrift til opplæringsloven § 14-1. Utenlandsk utdanning skal være godkjent av utdanningsdirektoratet jf. § 14-6. Personer med annen relevant utdanning kan også søke.
 • Hvis ingen søkere har godkjent lærerkompetanse etter forskrift til opplæringsloven, tilsettes vedkommende som lærer uten godkjent utdanning i engasjement.
 • Ved tilsetting settes det krav at tospråklige lærere har god kunnskap i norsk.
 • Er fleksibel og har evnen til å skape gode relasjoner til elever, foreldre og medarbeidere
 • Har evnen til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Er engasjert og er opptatt av elevenes læringsresultater
 • Har gode kommunikasjons - og samarbeidsevner

 

Personlig egnethet vektlegges.

Annet:

 • Søkere må ha førerkort for personbil og disponere egen bil.

 

Vi tilbyr

 • Et utfordrende og spennende miljø med engasjerte kollegaer
 • Faglige utfordringer
 • Systematisk kompetanseheving

 

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Pensjonsinnskudd for medlemskap i Statens pensjonskasse/KLP  trekkes med 2 %.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

I henhold til opplæringsloven § 10-9 må politiattest leveres før tiltredelse. Tilsettingen er forbeholdt at politiattestens innhold er i samsvar med opplæringsloven § 10-9 og lovens forskrift § 15-2.

Del på:

Referansenr:

21/18547

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

10.08.2021

Tiltredelse:

18.08.2021

Arbeidssted:

Sandefjordskolen

Kontaktpersoner:

Elisabeth Krogh

tlf: +47 33416679

mob: +47 97107806

Adresse: