Sandefjord kommune Trekanten barnehage

Vil du være med på laget vårt?

Barnehagelærer

Trekanten Barnehage:

Trekanten barnehage er en av de 23 kommunale barnehagene i Sandefjord, og har plass til 24 barn i alderen 1-3 år. Barnehagen samarbeider tett med Barnas Hus barnehage, der det er 49 barn i alderen 3-6 år. Trekanten og Barnas Hus er organisert som en barnehage, det vil si at det året barna fyller 3 år har de automatisk plass på Barnas Hus, personalet rullerer også mellom enhetene. Barnehagene har felles årsplan og personalet har felles møter og planleggingsdager.

Det er ledig fast 100% stilling som barnehagelærer i Trekanten barnehage pr. i dag. 

Barnehagenes satsningsområder er relasjon, lek og natur. Innenfor disse områdene inngår det å legge til rette for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, og et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud, som handler om mangfold, inkludering og krenkelser.

Trekanten og Barnas Hus barnehage har et positivt og fleksibelt arbeidsmiljø, med mye kompetanse, stor arbeidsglede og høy samarbeidsånd. Vi jobber med mestringsledelse mot et godt mestringsmiljø.

Om Sandefjord kommunale barnehager:

Sandefjord kommune jobber for at barn og unge skal være nyskapende, kritiske og undrende slik at de dannes til demokratiske medborgere og er klare for å møte fremtidens arbeidsmarked. Kommunalområdets visjon er at alle barn og unge skal sikres en god oppvekst og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre det videregående opplæringsløpet. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og barn. Barnehagenes og skolens viktigste mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.

Stillingsinformasjon:

Stillingsstørrelse: 100%
Stillingstype: Barnehagelærer
Stilling ledig fra:01.01.2024, eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Du har medansvar for å lede barnas læringsprosesser, og skal skape et trygt og utfordrende miljø for barn gjennom lek, utforskning og læring.
 • Du har medansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling i barnegruppen.
 • Du har medansvar for faglig utvikling i barnehagen som helhet.
 • Du har medansvar for foreldresamarbeid og samarbeid med andre instanser.
 • Du har medansvar for organisering og struktur.
 • Du har individuelt ansvar for avtalte oppgaver og aktiviteter.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer/førskolelærer.
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid.

Personlige egenskaper:

 • Du må være lekeklok.
 • Du må ha interesse for mangfold.
 • Du må ha struktur og orden.
 • Du må ha gode evner til å utvikle faglig kompetanse hos deg selv og andre.
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper.
 • Du må ha gode observasjonsevner.
 • Du må gjerne ha flerkulturell bakgrunn.
 • Du må ha gode digitale ferdigheter.
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr

 • spennende utfordringer i el faglig og godt arbeidsmiljø.
 • en lærende og mestringsorientert organisasjon.
 • felles plan for kompetanseheving.
 • tydelig ledelse og møtestruktur.
 • 5 planleggingsdager i året.
 • bedriftsidrettslag med variert tilbud.
 • bedriftshelsetjeneste.
 • gode velferdstilbud til de ansatte.
 • gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • personalhytter.

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 6709.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted - eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i henhold til offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodning ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Det er krav om godkjent politiattest som må fremvises før ansettelse. Det skal ikke legges ved politiattest når du søker stilling.

Sandefjord kommune – Trekanten barnehage

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har over 65 000 innbyggere og over 5000 er kommunalt ansatte. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo. Det er særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

Er dette en stilling som gir deg lyst til å flytte til Sandefjord?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube

 

Del på:

Referansenummer:

23/40319

Søknadsfrist:

08.12.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Trekanten barnehage

Kontaktpersoner:

Lena Lavergren

mob: +47 91745429

Adresse:

Sandefjordsveien 3 3202 Sandefjord

Kart: