Sandefjord kommune Avdeling 1ab

Ledig stilling som sykepleier/vernepleier 80-100%

Sykepleier/Vernepleier 80% - 100% fast stilling

Vi søker deg som har faglig engasjement, kunnskap og erfaring i arbeid med personer med kognitiv svikt og atferdsutfordringer

 

Om tjenestested 

Sandefjord kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold og har stort fokus på fag og tjenesteutvikling innen eldreomsorg i kommunen.

Seksjon bo - og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg. 

Kamfjord bo- og behandlingssenter er spesielt tilrettelagt for pasienter med alvorlig kognitiv svikt, demenssykdom og psykiske lidelser som har behov for ekstra tilrettelagt miljø. Sentret har totalt 64 plasser og består av utredningsavdeling, avdelinger for personer med demenssykdom og to avdelinger som er tilrettelagt for alderspsykiatri. Kamfjordhjemmet har fokus på heltidskultur og skal i løpet av mars-23 sertifiseres som "Livsgledehjem" med livsglede og aktiviteter for eldre. 

Avdelingens personalgruppe jobber med fokus på å skape "en bra dag på jobb", og opplever høy trivsel og mestring av arbeidsoppgavene. Personalet har et høyt faglig nivå og erfaring med bruk av egen behandleratferd, og er opptatt av å bevare pasientens identitet og verdighet. I den personsentrerte omsorgen, benytter vi livshistorie og individuelle livsgledekalendere, hvor vi prioriterer både individuelle aktiviteter, frisk luft samt grupperaktiviteter. Eksempler på dette kan være turer i nærmiljøet, sang og musikk, korøvelse, snekkergruppe og egen spa avdeling. Vi har implementert TID – modellen som aktivt arbeidsverktøy, og innført digital IKOS tavle på møter som et kvalitetetssikringssystem. Hos oss er vi opptatt av at alle i personalgruppn er like viktige. Vi benytter ressurspersoner på huset, jobber tverrfaglig og hjelper hverandre på tvers av avdelingene. Vi er også opptatt av å dele kompetanse og erfaringer, og gi hverandre støtte og anerkjennelse.

Vi legger vekt på å yte gode tjenester og skape et godt arbeidsmiljø, og som resultat av dette søker vi årets arbeidsmiljøpris i Sandefjord kommune. 

Som følge av kommunens satsning på heltidskultur, er avdelingen i gang med å utarbeide ny kalenderplan og innfører bruk av langvakter. De ansatte er involvert i prosessen og medvirker til egen turnus.

Vi ønsker at du som sykepleier / vernepleier på avdeling 1A/B for personer med demenssykdom, er faglig engasjert og at du ønsker å bidra til å skape trivsel og glede både for pasienter og ansatte. Avdelingen består har 16 plasser fordelt på to team. Kamfjordhjemmet har egne nattevakter.

 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: Fast stilling fra 80 - 100 %
Stillingstype: 1 fast stilling/1 vikariat 
Tiltredelse etter avtale
Turnusarbeid med arbeid hver 2.helg - 3.helg eller langvakter hver 4. helg

 

Arbeidsoppgaver 

Tjenesteansvarlig har faglig beslutningsmyndighet og fremdriftsansvar for tjenestene for de pasientene denne har ansvar for 

 • Vurderer pasientens behov gjennom direkte tjenesteyting og sørger for at tjenestene er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer, rammer og faglig god praksis
 • Bidrar til at kvaliteten på det sykepleierfaglige utvikles og vedlikeholdes
 • Sørger for pasientens medvirkning i utforming og gjennomføring av tjenestene
 • Veiledning, undervisning og informasjon til pasienter, pårørende, medarbeidere, studenter, elever og lærlinger
 • Samarbeider med nærmeste pårørende, primærkontakt, tilsynslege, spesialisthelsetjeneste, verge og andre aktuelle 

 

Kvalifikasjoner 

 •   Offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 •   Ønskelig med relevant videreutdanning
 •   Ha evne til å samarbeide, motivere andre og jobbe mot felles mål
 •   God fremstillingsevne i norsk, muntlig og skriftlig
 •   Beherske vanlige IKT verktøy 

 

Personlig egenskaper 

 •   Du har gode relasjonelle egenskaper
 •   Er målrettet, beslutningsdyktig og har sterk gjennomføringsevne
 •   Er fleksibel og løsningsorientert
 •   Er strukturert og arbeider systematisk
 •   Er analytisk, evner å tenke helhetlig og strategisk
 •   Evner å begeistre, motivere og jobbe mot felles mål
 •   Du liker å skape meningsfylte dager gjennom aktiviteter for våre pasienter
 •   Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr 

 •   En faglig utfordrende hverdag i et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 •   Fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 •   Dyktig engasjerte kollegaer
 •   Fokus på miljøbehandling og personsentrert omsorg og aktiviteter 
 •   Bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 •   Bedriftshytte

Lønn:Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale 

Som vernepleier er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse, som sykepleier er du medlem av KLP. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. 

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Referansenr:

23/1881

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

07.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kamfjord bo- og behandlingssenter avd. 1 A/B

Kontaktpersoner:

Cecilie Engelsen, avdelingsleder 1 A/B

mob: +47 452 94 491

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3208 Sandefjord