Sandefjord kommune Teksleåsen avlastningsbolig

Ønsker du å bidra i barn og unges liv ? Engasjerte helgeansatte og tilkallingsvikarer søkes.

Helgeansatte og tilkallingsvikarer

Om tjenestested

Sandefjord kommune ble slått sammen av tre tidligere kommuner fra 1. januar 2017. Fra 1. januar 2020 ble det iverksatt en omorganisering av sentrale administrasjons- og støttetjenester.  Kommunalområdet «Kunnskap, barn og unge» fikk da foruten barnehager, grunnskoler, voksenopplæring og ppt, også ansvaret for barneverntjenesten og alle helse- og omsorgstjenester til barn 0-18 år. Det er opprettet en ny seksjon "Oppvekst og Helse", og herunder ligger blant annet avlastningstjenester til barn og unge. 

Teksleåsen er en avlastningsbolig som pr dags dato gir avlastningstjenester til 22 barn med ulike ressurser og behov. Vi er opptatt av å gi individuelt tilpassede avlastningstjenester. Vi ønsker oss flere engasjerte, dyktige og fleksible helgeansatte som tar ansvar, bidrar til utvikling og gode løsninger av avdelingens oppgaver. Trygghet og omsorg, respekt og integritet for barnas rettigheter og mulighet til mest mulig delaktighet i sitt eget liv er viktige prinsipper.

 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse:

Helgestillinger i varierende størrelse, 13-25%

Stillingstype:Faste stillinger

Arbeidsoppgaver

 • Individuelt tilrettelagt bistand og oppfølging av barna
 • Individuelt tilpasset aktivisering av barna
 • Sørge for trygge og forsvarlige tjenester på helg
 • Gjennomføring og oppfølging/evaluering av de individuelle tjenestene og tiltakene
 • Samarbeid med pårørende og ande instanser
 • Utføre arbeidet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, målsettinger, instrukser, etiske og faglige prinsipper

Kvalifikasjoner

 • Fagarbeider innen relevant område eller studenter/lærlinger innen relevant utdanningsløp
 • Erfaring fra arbeid med  utviklingshemmede, epilepsi, utfordrende atferd og sammensatte helseutfordringer er en fordel
 • Engasjement for arbeid med barn
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • Evnen til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Må ha evne til å jobbe målrettet og systematisk
 • Førerkort klasse B med manuelt gir
 • Gode muntlige og skriftlige norskferdigheter er et krav

Det legges stor vekt på personlig egnethet, og dette kan veie opp for manglende formell utdanning.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Personlig og faglig utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene.

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Det må fremlegges gyldig politiattest før ansettelse.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Referansenr:

23/1724

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

13.02.2023

Tiltredelse:

snarest

Arbeidssted:

Teksleåsen avlastningsbolig

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Eidi Mørk Sandviken

mob: +47 40233139

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3208 Sandefjord