Sandefjord kommune Yme

Ledig stilling

Yme produkter avd Tassebekk (vedproduksjon) søker nye medarbeider

 

Om seksjon Bolig, aktivitet og avlastning

Seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA) består av totalt 13 enheter. Seksjonen omfatter botiltak og andre tjenestetilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alderen 18 og oppover. Tjenestene gis som ambulerende tjenester, tjenester i heldøgns bemannede boliger, avlastning, samt dagtilbud. Det arbeides målrettet i seksjonen for felles kultur, forståelse og støtte på tvers av enhetene. Seksjonen har nylig vært gjennom en større omorganisering og er i utvikling. Vi er i disse dager i gang med å planlegge implementeringen av det felles faglig verdi- og rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS).  

Om tjenestested

YME produkter har behov for deg som tar ansvar og som bidrar til utvikling og løsning av kommunens og seksjonens oppgaver.  I våre tjenester er ivaretakelse av brukers rettigheter og aktiv deltakelse i sitt eget liv viktige prinsipper for alle ansatte.  

YME produkter er ett av Sandefjord kommunes dag/-arbeidssenter lokalisert i Stokke. Vi gir et tilrettelagt tilbud for personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, - alle med behov for spesiell og individuell tilrettelegging

YME står for Ytelse – Mestring – Evne, - men som man også vet er YME urjotnen i norrøn mytologi som var sentral i den norrøne forklaringen på skapelsen av vår unike verden – noe som også er et godt bilde på at det vi skaper ved Yme produkter er helt unike ting.

YME produkter er delt inn i flere små og store avdelinger. Det er i alt 28 brukere som har sitt dagtilbud ved Yme. Avdelingene vi har er: vedproduksjon, strikking, søm, toving, snekker/montering. Samt en salgsavdeling «Butikken vår» i Kornmagasingata 1 i Stokke senteret. Avdeling ved ligger i Tassebekkveien 111, de resterende avdelingene ligger i Kornmagasingata 13 i Stokke sentrum.

På Yme produkter møter du faglig engasjerte og ikke minst kreative kollegaer. Vi er opptatt av å gi gode individuelt tilpassede tjenester til den enkelte arbeidstaker, - hjelp til å mestre arbeid og oppgaver knyttet til dagliglivsferdigheter. De vi yter tjenester til er i behov av trygghet, stabilitet og forutsigbare rammer, samt en meningsfylt arbeidshverdag som bidrar til opplevelse av mestring og utvikling.  

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelser: 1 stilling 100%
Stillingstype:  Tilrettelegging av vedproduksjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Stilling ledig fra: 20.mars 2023.

                        

Arbeidsoppgaver

  • Tassebekk/ved avd.: Vår nye medarbeider må være "robust" - kunne ta i et tak. Oppgavene er tilrettelegging av arbeid/oppgaver for våre arbeidstakere som alle har nedsatt funksjonsevne. Det er ønskellig at søker har sertifisering i bruk av motorsag. Opplæring i avdelingens øvrige maskiner; vedklyvere, kappanlegg, kran, etc vil bli gitt. Vi ønsker at søker har utvidet sertifikat kl BE, da en viktig arbeidsoppgave er utkjøring av ved med tilhenger.  

Vi ønsker: 

  • 3 årig helsefaglig utdanning,
  • Erfaring i å tilrettelegge arbeidsoppgaver ift vedproduksjon for personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Vi ønsker mannlig søker  

Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr

  • En jobb med mening hvor du vil bli utfordret både faglig og personlig  
  • Et miljø med høy fagkompetanse, kreativitet og stor grad av samhandling med kollegaer  
  • Personlig og faglig egenutvikling gjennom, veiledning, fagdager og kurs  

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode .

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillingen der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Er dette en stilling å flytte til?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube

Del på:

Referansenr:

23/1502

Fylke:

  • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.01.2023

Tiltredelse:

20.03.2023

Arbeidssted:

Yme produkter avd Tasssebekk, Tassebekkveien 111, 3160 Stokke

Kontaktpersoner:

Jan Ole Almås

tlf: +47 92811365

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3208 Sandefjord