Sandefjord kommune Karisletta/ Sverstad

Vernepleier 100% fast

Vernepleier

Vernepleier 

Om seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA) 

Seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA) i Sandefjord kommune består av 15 enheter og en avdeling. Seksjonen gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne fra 18 år og eldre, i tillegg har seksjonen tre barneboliger. I disse dager er seksjonen i gang med å implementere vårt felles faglige verdi- og rammeverk; positiv atferdsstøtte (PAS). PAS er et multikomponent rammeverk som benyttes for å bistå personer med funksjonsnedsettelser i å oppnå meningsfulle liv og sikre aktiv deltakelse i samfunnet. PAS har som verdigrunnlag å fokusere på økt livskvalitet og helheten rundt tjenestemottaker og for alle involverte. PAS har sin faglige forankring i kunnskapsbaserte metoder med hovedfokus på atferdsanalyse, men benytter seg også av andre tilnærminger og metoder. Ønsker du å lese om noe av det seksjon BOA arbeider med, er det bare å følge lenkene: Positiv atferdsstøtte (PAS) som verdigrunnlag i Sandefjord, Nasjonalt PAS- nettverk og  Kristiansand, Sandnes og Sandefjord: Hvordan jobber vi med implementering av veilederen? 

Enhet Karisletta/Sverstad søker etter ny vernepleier. Vi har behov for deg som tar ansvar og som bidrar til utvikling og løsning av kommunens og seksjonens oppgaver. I våre tjenester er fokuset rettet mot god livskvalitet, mulighet for deltakelse i meningsfulle aktiviteter og relasjoner, støtte og samarbeid med pårørende, økt trivsel og kompetanse hos våre medarbeidere.  

Arbeid er p.t i turnus med arbeid hver 4. helg (langvakter), eventuelt hver 3. helg med korte vakter. Arbeid må påberegnes på dag, kveld- og helg.  

Om Karisletta  
Karisletta har ca. 22 årsverk, og gir heldøgns tjenester til 6 (7) tjenestemottakere med utviklingshemming og/eller psykiske lidelser. Karisletta er delt i to hus; nr. 5 og nr. 7. Karisletta samarbeider tett sammen med spesialisthelsetjenesten for å sikre gode individuelle tjenester til tjenestemottakerne. Personalet jobber i team, det er 2:1-bemanning hos en tjenestemottaker, og personalgruppen består av ca. 40% menn og 60% kvinner. 

Karisletta møter du faglig engasjerte kollegaer som er opptatt av å gi gode individuelle tjenester. Tjenestemottakerne er alle i behov av trygghet, stabilitet og en meningsfylt hverdag som bidrar til opplevelse av mestring og utvikling for den enkelte. Personalgruppen på Karisletta har fokus på å ha det bra på jobben. Hos oss får du være med på utviklingen av faglige og etisk gode tjenester. Du vil få mange utfordringer, både innenfor målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse. Du vil bli utfordret i å lage gode relasjoner og det krever at du er trygg og bevisst på egne relasjonelle ferdigheter.  

Vi søker deg som er glad i faget og med et stort engasjement for arbeidet som utføres. Evne til å se og prøve ut nye måter å løse oppgavene på, faglig integritet og gode samarbeidsevner er en forutsetning.   

Karisletta arbeider tett sammen med fagteamet i seksjonen, både gjennom veiledning knyttet til den enkelte tjenestemottaker, samt gjennom kompetanseutviklende tiltak for enheten.  

Dette ønsker dine kollegaer seg: Du er raus, tydelig, trygg og engasjert. Tørr og ta i et tak. Du ser løsninger og ikke bare problemer. Du opptrer ikke sjefete, men er mestringsorientert og setter pris på kunnskapen vi har.  

Stillingsinformasjon 

Stillingsstørrelse: 100% 
Stillingstype: Fast 
Stilling ledig fra: Etter avtale 

Arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for kartlegging, utarbeide mål- og tiltaksplan, øke faglig kvalitet - herunder hol kap. 9 vedtak og oppfølging 

 • Samarbeid, veiledning og opplæring av primærkontakter og øvrige ansatte 

 • Tilrettelegge for arbeid og aktivitet for brukerne 

 • Sikre brukermedvirkning  

 • Legge til rette for et godt pårørendesamarbeid samt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere 

 • Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte tjenestemottaker behov    

 • Dokumentasjon     

 • Medisinansvar 

 • Oppgaver delegert fra leder 

 • Kan få rollen som tjenesteansvarlig  

 

Kvalifikasjoner 

 • Autorisert vernepleier, ønskelig med videreutdanning i atferdsanalyse, psykiatri, utviklingshemming og aldring, eventuelt annen relevant videreutdanning, men ikke et krav. Siste års vernepleierstudenter oppfordres til å søke.  

 • Erfaring fra og kunnskap om arbeid med personer med utviklingshemming, målrettet miljøarbeid og atferd som utfordrer 

 • Kunnskap om lovverk som regulerer tjenestene, herunder hol kap. 9   

 • Evne til å jobbe målrettet og systematisk  

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  

 • Du får ting gjort, og har evne til å delegere.   

 • Gode datakunnskaper  

 • Må kunne jobbe selvstendig, så vel som i team  

 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig  

 • Førerkort kl. B, manuelt gir  

 • Personlig egnethet vektlegges    

 

Vi tilbyr 

 • En meningsfull jobb hvor du vil bli utfordret både faglig og personlig   

 • Et miljø med høy fagkompetanse og samhandling med tverrfaglige team   

 • Personlig og faglig egenutvikling gjennom teamarbeid, veiledning, fagdager og kurs   

 • En fremoverlent seksjon og et tjenestested som er i utvikling  

 • Tid til faglig utvikling og vernepleierfaglig arbeid.  

 • Mulighet for grunnopplæring i og arbeid i tråd med prinsippene i positiv atferdsstøtte (PAS)  

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger   

 • Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene    

 • Personalhytter 

 

Lønn 

 • Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale

 • Vernepleiere og sykepleiere får lønn som følger av lokalt rekrutteringsfokus; avhengig av ansiennitet lønnes man i spennet kr 464.800 - 543.100. (dvs. ved 0 – 6 års ansiennitet, får årslønn som 8 års ansiennitet, og ved 10 og 16 års ansiennitet får man kr 20.000 over garantilønn)  

 • Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd 

 

Andre opplysninger 

 • Gjensidig prøvetid er 6 måneder 

 • Krav om politiattest, godkjent politiattest fremvises før ansettelse. 

 • Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste 

 • Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier til et eventuelt intervju 

 

Er dette en stilling å flytte til? 

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen. 

 

Del på:

Referansenr:

23/610

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.01.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Karisletta

Kontaktpersoner:

Enhetsleder Charlotte Haugen Frøystveit

mob: +47 92013248

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3208 Sandefjord