Sandefjord kommune Andebu ungdomsskole

Ledig stilling ved Andebu ungdomsskole

Kontaktlærer 100% vikariat

Om Sandefjordskolen

Sandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever. Kommunen har som overordnet mål å øke elevenes læringsutbytte og bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring.

Skolen har ansvar for å sikre et inkluderende, trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Sandefjordskolen har fokus på sterke profesjonsfellesskap på tvers av skoler og internt på skolene. Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning på hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling, er en viktig del av arbeidet på skolene. Sandefjordskolen har en delingskultur og tett samarbeid mellom skolene om implementeringen av Fagfornyelsen. 

Digitale verktøy er en selvfølgelig del av det samfunnet vi lever i og den fremtiden elevene skal bli en del av. Det satses på å digitalisere undervisningen i stadig større grad, som pedagogisk og strategisk verktøy for økt læringsutbytte og i tråd med læreplanverket. Alle elever har enten egen ipad eller pc, samt tilgang til et bredt utvalg av digitale læremidler og ressurser. Sandefjordskolen benytter verktøy som Visma flyt, Zokrates, Office 365 og Teams. Skolen skal forberede elever til å bli aktive samfunnsborgere og arbeidstakere. Samarbeid, samhandling og læring skjer via digitale flater både i klasserom, ut mot foresatte og mellom ansatte.

 

Om tjenestestedet:

Andebu ungdomsskole ligger sentralt plassert i Andebu sentrum. Skolen har for tiden 210 elever og 30 ansatte. I umiddelbar nærhet finnes flotte turområder tilpasset alle årstider. Skolen har tilgang til stor kunstgressbane, svømmehall og idrettshall.

 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100%
Stillingstype: vikariat
Stilling ledig fra: 1. november 2022

 

Andebu ungdomsskole har ledig 100% svangerskapsvikariat, fra begynnelsen av november til ut skoleåret 2022/2023. Stillingen består av kontaktlæreransvar, og undervisning i norsk, engelsk og samfunnsfag.

Se kommunens hjemmeside for informasjon om skolene: www.sandefjord.kommune.no/Barn-og-unge/Skole-og-SFO/skoler-i-sandefjord/ 

 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene tillegges kontaktlærerfunksjon
 • Delta i skolens utviklingsarbeid 
 • Analysere og følge opp elevenes læring i de ulike fagene
 • Sørge for at hver enkelt elev opplever utvikling, mestring og motivasjon
 • Arbeide for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • Delta i og bidra til et lærende fellesskap og lærerteam ved skolene
 • Fremme et godt skole-hjem samarbeid

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning
 • Oppfyller gjeldende kompetansekrav
 • Ønskelig med undervisningserfaring fra barnetrinnet
 • Du har god kjennskap til IKT
 • Du utøver god klasseledelse
 • Du er faglig engasjert og liker å jobbe med barn
 • Du har evne til skape gode relasjoner til elever, foresatte og medarbeidere
 • Du har gode kommunikasjons - og samarbeidsevner

Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

 • Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer
 • Systematisk kompetanseheving
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Pensjonsinnskudd for medlemskap i Statens pensjonskasse trekkes med 2 %.

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. 
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Referansenr:

22/30018

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.10.2022

Tiltredelse:

01.11.2022

Arbeidssted:

Andebu ungdomsskole

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 0000 Sandefjord