Sandefjord kommune NAV kommune

Er du vår nye prosjektmedarbeider?

Prosjektmedarbeider - Nav Integrering og kvalifisering

Om tjenestested

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. NAV sin strategi frem mot 2020 er "arbeid først". Det innebærer at vårt hovedfokus er å yte bistand mot å komme i arbeid.
NAV er en lærende organisasjon i stadig utvikling. NAV Sandefjord er et partnerskap mellom kommune og stat. NAV Sandefjord har 165 medarbeidere og kontoret ligger i sentrum av byen. Vi er organisert med NAV-leder og 8 avdelinger.
Vi har ledig stilling som prosjektmedarbeider i Avdeling integrering og kvalifisering og ser etter deg som både våger, tåler og som bryr deg. 
Avdelingen består for tiden av 20 medarbeidere som er fordelt på fire team, og en fagrådgiver med ansvar for fag. Avdelingens oppgaver består av bosetting og integrering av flyktninger, introduksjonsprogrammet, oppfølging av arbeidssøkere med ulike bistandsbehov, økonomisk sosialhjelp og oppfølging av brukere i kvalifiseringsprogram.
Som prosjektmedarbeider vil du få ansvar for å videreføre fagutviklingsprosjekter på integreringsfeltet i samarbeid med våre samarbeidspartnere. Prosjektmedarbeideren vil jobbe med introduksjonsprogrammet, karriereveiledning og kartlegging, samt etablerervirksomhet. Vi ser etter en som har erfaring med å jobbe med flyktninger, som trives med undervisning og kan jobbe etter NAVs mål om å få flere innbyggere i jobb. NAV Sandefjord er et kontor i utvikling og du må trives med endring

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast

Arbeidsoppgaver

• Gjennomføre prosjektplaner i tråd med prosjektbeskrivelse
• Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere
• Videreutvikle gode integreringstiltak for målgrupper som står lengst unna arbeid
• Samarbeide på tvers av avdelinger i NAV og jobbe for implementering av gode integreringstiltak
• Være en utadvendt representant for arbeidsgiver
• Dokumentere prosjektarbeidet for å sikre læringspunkter
• Bistå med prosjektrapportering, budsjett og regnskap

Kvalifikasjoner

Du må ha:
• Fullført utdannelse tilsvarende bachelor fra høyskole/universitet. Utdanning innen sosialfag, pedagogikk, samfunnsfag, psykologi, veiledning, personal eller ledelse er en fordel. Andre utdanningsretninger kan også være aktuelle. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for formell utdanning.
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Førerkort kl. B og disponere egen bil


Vi ønsker at du har:

• Erfaring fra arbeid med flyktninger og personer som står langt unna arbeidslivet
• Prosjekterfaring, gjerne fra både offentlig og privat sektor
• Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
• Initiativ og resultatfokus, og kan vise til konkrete eksempler på dette
• Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

• Lojal og tillitsskapende
• Strukturert
• Selvgående
• Beslutnings- og gjennomføringsevne
• Resultatorientert
• Relasjonsbygger
• Motivasjon for stillingen vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

• Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde i et utviklingsorientert og stort NAV-kontor.
• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et godt arbeidsmiljø med engasjerte og inkluderende kollegaer
• Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 6659 Konsulent. Stillingen lønnes fra kr. 459.100 og økende til kr. 537.900. Avlønningen er avhengig av krav om 3-årig høyskoleutdanning.
• Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.

 

Del på:

Referansenr:

22/30260

Fylke:

  • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

13.10.2022

Arbeidssted:

NAV Sandefjord

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3202 Sandefjord