Sandefjord kommune Avdeling 2 ab

Helsefagarbeider 100 % fast stilling

Stilling for deg som vil jobbe på en korttids- og utredningsavdeling

Om avdeling 2AB ved Kamfjord bo- og behandlingssenter (BBS)

Avdeling2AB er en korttids- og utredningsavdeling for mennesker med demens og/eller alderpsykiatriske utfordringer. Vi har 16 sengeplasser, fordelt på 2 team. 

Avdelingen arbeider tverrfaglig opp mot hver enkelt pasient og hver morgen har vi morgenmøter med faglige refleksjoner. Her brukes IKOS som et verktøy for å få en oversikt over statusen til hver enkelt pasient. Kamfjord BBS har tilknyttet lege fire ganger i uken og fysioterapeut tre ganger i uken.

Avdelingen har dyktige sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere som utgjør et faglig sterkt team. Sammen kommer vi frem til gode pleieplaner. stabiliserer pasienter, finner frem til videre boform, og videre behandling. 

Ved å være en korttids- og utredningsavdeling har vi i perioder stor rullering på pasientgruppen som krever tett samarbeid med tjenestekontoret, hjemmetjeneste, demensteam, spesialisthelsetjenesten, pårørende og pasienten selv. Arbeidsoppgavene varierer daglig og gir god mulighet for faglig og personlig utvikling. Personalet i avdelingen er raske til å tenke nye muligheter. Personsentrert omsorg er viktig for oss, vi er opptatt av den enkelte pasients verdighet! Vi har implementert TID modellen som handler om akkurat dette.

Kamfjordhjemmet er 10 år i år og er fortsatt et hjem i utvikling. I løpet av 2022 vil vi sertifiseres som Livsgledehjem. Et Livsgledehjem legger særlig fokus på å være et hjem som legger til rette for at den enkelte pasient får individuelt tilpassede aktiviteter, og føler seg hjemme. Gjennom å være et Livsgledehjem ønsker vi å tenke litt mer utradisjonelt, og teste ut aktiviteter man vanligvis ikke forbinder med eldreomsorg. Vi ønsker å være et hjem hvor man har det trivelig og dyrker den sunne galskapen. I den anledning satser vi også på å få inn flere frivillige i vår hverdag. Dette blir en spennede prosess, og vi gleder oss til å ha deg med på laget.

Når du begynner i arbeid hos oss vil vi ta deg godt imot, gi deg god opplæring og tid til å bli trygg i arbeidsoppgaver. For oss er det viktig å sette av tid til faglig fokus, så hver onsdag og torsdag har vi en times møtetid fast i turnus. Møtene brukes til dialog og samarbeid på tvers av teamene. Avdelingen jobber kontinuerlig med arbeidsmiljøet, vi har aktive tillitsvalgte og verneombud som er gode pådrivere i dette arbeidet. Hos oss vil du oppleve gode kolleger som ønsker deg velkommen. 

For oss på Kamfjord BBS er det viktig og gjøre hverandre gode. For å få god kjennskap til hverandre og en følelse av fellesskap, arrangerer vi blant annet felles lunsj for ansatte på faste fredager med utlodning og varm mat. Vi har også julebord og sommerfester og jevnlige aktiviteter utenfor arbeidstid.

Synes du det vi har fortalt høres interessant ut og du kan tenke deg å jobbe hos oss, så send en søknad. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere.


Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100% 

Stillingstype: Fast stilling i turnus med langvakter hver 4. helg

Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidsoppgaver

Som helsefagarbeider hos oss er du primærkontakt for et antall pasienter. Dette vil si at du sammen med tjenesteansvarlig som er sykepleier/vernepleier har faglig beslutningsmyndighet og fremdriftsansvar for tjenestene deres pasientene mottar. Dette innebærer bl.a.:

 • Vurderer pasientens behov gjennom direkte tjenesteyting og sørger for at tjenestene er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer, rammer og faglig god praksis
 • Samarbeider med nærmeste pårørende, tjenesteannsvarlig, pårørende verge og andre aktuelle
 • Sørger for pasientens medvirkning i utforming og gjennomføring av tjenestene
 • Bidrar til at kvaliteten på det faglige utvikles og vedlikeholdes
 • sørger for at annen nødvendig dokumentasjon om bruker og tjenestetilbudet holdes oppdatert i samarbeider med tjenesteansvarlig, som samtykkekompetanse, behandlingsavklaringer, IPLOS, kartlegging ( eks. kognitiv kartlegging, ernæring, fallrisiko osv.).

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjenning/autorisasjon som helsefagarbeider
 • Ønskelig med relevant videreutdanning i demens og/eller alderspsykiatri/psykiatri, men dette er ikke et krav
 • Kan snakke og forstå norsk

Personlige egenskaper

 • God til å samarbeide, men også være selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Er initiativrik og jobber målrettet og strukturert
 • Mestrer tidvis høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag
 • Kunstforening
 • Personalhytter

Lønn og pensjon

 • Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale. 
 • Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordningerog betaler innover 10% av en enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

 

 Andre opplysninger

 • Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
 • Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
 • Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.
 • Det er krav om politiattest, godkjent attest fremvises før ansettelse.

Er dette en stilling å flytte til?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube

Del på:

Referansenr:

22/28095

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2022

Tiltredelse:

30.09.2022

Arbeidssted:

Avdeling 2ab

Kontaktpersoner:

Janne Moholt

tlf: +47 33415095

mob: +47 95057764

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3202 Sandefjord