Sandefjord kommune Ranvik Hjemmesykepleie

Er du vår nye positive og engasjerte sykepleier

Sykepleier 100 % fast

Om Ranvik hjemmesykepleie

Ranvik hjemmesykepleie er en del av Seksjon senter og hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Seksjonens mål er "best hjemme lengst mulig" og avdelingen har fokus på gode pasientforløp, aktiv omsorg, helsefremmende og forbyggende arbeid. Vi er opptatt av samhandling, kvalitetsutvikling og tar i bruk velferdsteknologiske løsninger. Vi har et Best hjemme team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Teamet jobber tverrfaglig og tilbyr hjemmerehabilitering slik at pasienten skal mestre hverdagen best mulig- lengst mulig! Best hjemme samarbeider tett med hjemmetjenesten. Seksjonen vår har egen nattjeneste og sykepleietjeneste. Sykepleiere fra den enkelte avdeling bidrar inn i sykepleietjensten på kveld og helg.

Seksjonen jobber med fremtidens senter og hjemmetjeneste og om hvordan vi best skal møte morgendagens utfordringer til det beste for pasientene våre. Vi ønsker en ny medarbeider til avdelingen vår som kan bidra inn til å se nye muligheter til utvikling av tjenesten vår.

Sandefjord kommune er vertskommune for Utviklingsenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold og har stort fokus på fagutvikling og tjenesteutvikling innen eldreomsorgen i kommunen. Ranvik hjemmesykepleie har fokus på fagutvikling, pasienten i sentrum, aktivitet og egenmestring/omsorg. "Hva er viktig for deg?" og "Leve hele Livet" står sentralt i vår seksjon.

Vi søker deg som trives i et aktivt miljø med spennende og utfordrende oppgaver. Du bør liker å jobbe på lag og finne de gode løsningene i sammen med dine kolleager samt at du bidrar til å opprettholde et positivt arbeidsmiljø.

Er du faglig oppdtatert, har pasienten i fokus og handlingskompetent- søk da vel!

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 % fast
Stillingstype: To delt turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg
Stilling ledig fra: 01.10.2022

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene i hjemmetjenesten er allsidige, utfordrende og i faglig utvikling.

 • Ansvar for pleie og primæroppgaver hos pasientene samt sykepleiefaglig oppfølging
 • Kontakt med fastleger, spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Bidra aktivt i implementering av seksjonenes og avdelingens kvalitet og fagutviklingsarbeid
 • Veilede, undervise og informere pasient, pårørende og kollegaer
 • Sikre god dokumentasjon etter gjeldene rutiner
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Ansvar for oppfølging av sykepleiestudenter
 • Koordinator ved behov

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Du liker å jobbe selvstendig og tar ansvar
 • Du bidrar til et godt samarbeidsklima
 • Du er fleksibel, positiv og løsningsorientert
 • Du har gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Du har førerkort klasse B

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende og faglige utfordringer
 • Arbeid i et trivelig miljø med dyktige kollegaer
 • God opplæring
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalhytter

Lønn

 • Startlønn tilsvarende 8 års ansiennitet og pluss kr 20.000 ved 10 og 16 års ansiennitet
 • Ekstra kompensasjon for å veilede sykepleierstudenter. Kommunen avlønner med kr. 10.000 pr. sykepleierstudent (uten formell veilederkompetanse) og kr 15.000 pr. student med formell veilederkompetanse
 • Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 7174 .
 • Som ansatt er du medlem av KLP og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

 • Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
 • Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
 • Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.
 • Godkjent politiattest må fremvises før tiltredelse.

Er dette en stilling å flytte til?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube

Del på:

Referansenr:

22/18339

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

07.08.2022

Tiltredelse:

01.10.2022

Arbeidssted:

Ranvik hjemmesykepleie

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3202 Sandefjord