Sandefjord kommune Helgerød skole

Ledig stilling - lærer, 100% vikariat - Helgerød skole

Om Sandefjordskolen

Sandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskolerog voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske ogundrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høyeforventninger til ledelse, ansatte og elever. Kommunen har som overordnet mål å øke eleveneslæringsutbytte og bidra til at fl est mulig fullfører og består videregående opplæring.

Skolen har ansvar for å sikre et inkluderende, trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel oglæring. Sandefjordskolen har fokus på sterke profesjonsfellesskap på tvers av skoler og internt på skolene.Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning på hvordan skolens praksis bidrar til eleveneslæring og utvikling, er en viktig del av arbeidet på skolene. Sandefjordskolen har en delingskultur og tettsamarbeid mellom skolene om implementeringen av Fagfornyelsen.

 

Om Helgerød skole

Helgerød skole har 147 elever fordelt på 7 klasser og 22 ansatte, skolen ligger i landlige omgivelser med gode muligheter for alternative opplæringsarenaer.

 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100%

Stillingstype: vikariat

Stilling ledig fra: 1. august 2022 - 31.07.2023

 

Arbeidsoppgaver

 • Det er kontaktlæreransvar lagt til stillingen
 • Delta i skolens utviklingsarbeid
 • Analysere og følge opp elevenes læring i de ulike fagene
 • Sørge for at hver enkelt elev opplever utvikling, mestring og motivasjon
 • Arbeide for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • Delta i og bidra til et lærende fellesskap og lærerteam ved skolene
 • Fremme et godt skole-hjem samarbeid

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning
 • Ønskelig med kompetanse i basisfag
 • Oppfyller gjeldende kompetansekrav
 • Ønskelig med undervisningserfaring fra barnetrinnet og god kjennskap til begynneropplæringen
 • Du har god kjennskap til IKT
 • Du utøver god klasseledelse
 • Du er faglig engasjert og liker å jobbe med barn
 • Du har evne til skape gode relasjoner til elever, foresatte og medarbeidere
 • Du har gode kommunikasjons - og samarbeidsevner

Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et godt arbeidsmiljø

Faglige utfordringer

Systematisk kompetanseheving

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Bedriftsidrettslag

Bedriftshelsetjeneste

 

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Pensjonsinnskudd for medlemskap i Statens pensjonskasse trekkes med 2 %.

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

 

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Referansenr:

22/18335

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.08.2022

Tiltredelse:

snarest

Arbeidssted:

Helgerød skole

Kontaktpersoner:

Hans Rune Bjørvik

tlf: +47 33419162

mob: +47 91779989

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 0000 Sandefjord