Sandefjord kommune Gokstad skole

Engasjert og dyktig kontaktlærer.

Kontaktlærer Gokstad skole, årsvikariat

Om Sandefjordskolen

Sandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever. Kommunen har som overordnet mål å øke elevenes læringsutbytte og bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring.

Skolen har ansvar for å sikre et inkluderende, trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Sandefjordskolen har fokus på sterke profesjonsfellesskap på tvers av skoler og internt på skolene. Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning på hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling, er en viktig del av arbeidet på skolene. Sandefjordskolen har en delingskultur og tett samarbeid mellom skolene om implementeringen av Fagfornyelsen. 

Digitale verktøy er en selvfølgelig del av det samfunnet vi lever i og den fremtiden elevene skal bli en del av. Det satses på å digitalisere undervisningen i stadig større grad, som pedagogisk og strategisk verktøy for økt læringsutbytte og i tråd med læreplanverket. Alle elever har enten egen ipad eller pc, samt tilgang til et bredt utvalg av digitale læremidler og ressurser. Sandefjordskolen benytter verktøy som Visma flyt, Zokrates, Office 365 og Teams. Skolen skal forberede elever til å bli aktive samfunnsborgere og arbeidstakere. Samarbeid, samhandling og læring skjer via digitale flater både i klasserom, ut mot foresatte og mellom ansatte.

 

Om Gokstad skole

Gokstad skole er en stor barneskole som ligger sentralt i Sandefjord. I år har vi 304 lærevillige og flotte elever. Vi har ca 65 lærere og assistenter som drar i samme retning for å skape et godt læringsmiljø med høyt fokus på elevenes læring.

På skolen har vi en forsterket avdeling med 16 motiverte ansatte og 7 barn som opplever mestring og trivsel i sin skolehverdag.

 

Stillingsinformasjoner

Stillingsstørrelse:100% 

Stillingstype: Årsvikariat

Stilling ledig fra: 01.08.2022 (eller etter avtale) - 31.07.2023

I henhold til opplæringsloven § 10-9 må politiattest leveres før tiltredelse. Tilsettingen er forbeholdt at politiattestens innhold er i samsvar med opplæringsloven § 10-9 og lovens forskrift § 15-2.

 

Arbeidsoppgaver

 • Kontaktlærer på 2. trinn (kan bli mellomtrinnet ved intern rokkering) 
 • Systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag
 • Systematisk arbeid med elevenes læringsmiljø
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Godkjent grunnskolelærerutdanning
 • Ønskelig med engelsk kompetanse (Engelsk 1-7)
 • Ønskelig med basisfag i fagkretsen
 • Ønskelig med kontaktlærererfaring
 • Ønskelig med undervisningserfaring fra grunnskolen
 • Utøver god klasseledelse
 • Har evnen til skape gode relasjoner til elever, foresatte og medarbeidere
 • Har gode kommunikasjons - og samarbeidsevner

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

 

Vi tilbyr

 • Engasjerte og profesjonelle  kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer
 • Systematisk  kompetanseheving
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag
 • Hytteutleie for ansatte
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Lønn:

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale. Pensjonsinnskudd for medlemskap i Statens pensjonskasse trekkes med 2 %.

 

Andre opplysninger:

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.  Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse

Del på:

Referansenr:

22/16213

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.08.2022

Tiltredelse:

10.08.2022

Arbeidssted:

Gokstad skole

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 0000 Sandefjord