Sandefjord kommune Andebu ungdomsskole

Ledig stilling ved Andebu ungdomsskole

Tegnspråklærer/tolk – 80-100% - vikariat

Om Sandefjordskolen:

Sandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever. Kommunen har som overordnet mål å øke elevenes læringsutbytte og bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring.

Skolen har ansvar for å sikre et inkluderende, trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Sandefjordskolen har fokus på sterke profesjonsfellesskap på tvers av skoler og internt i skolene. Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning på hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling, er en viktig del av arbeidet på skolene. Sandefjordskolen har en delingskultur og tett samarbeid mellom skolene om implementeringen av Fagfornyelsen. 

Digitale verktøy er en selvfølgelig del av det samfunnet vi lever i og den fremtiden elevene skal bli en del av. Det satses på å digitalisere undervisningen i stadig større grad, som pedagogisk og strategisk verktøy for økt læringsutbytte og i tråd med læreplanverket. Alle elever har enten egen ipad eller pc, samt tilgang til et bredt utvalg av digitale læremidler og ressurser. Sandefjordskolen benytter verktøy som Visma flyt, Zokrates, Office 365 og Teams. Skolen skal forberede elever til å bli aktive samfunnsborgere og arbeidstakere. Samarbeid, samhandling og læring skjer via digitale flater både i klasserom, ut mot foresatte og mellom ansatte.

 Om tjenestestedet:

Andebu ungdomsskole ligger sentralt plassert i Andebu sentrum. Skolen har ca 210 elever og 30 ansatte. I umiddelbar nærhet finnes flotte turområder tilpasset alle årstider. Skolen har tilgang til stor kunstgressbane, svømmehall og idrettshall.

Stillingsinformasjon:

Stillingstype: Årsvikariat med mulighet for forlengelse.

 

Faglærer med tegnspråkkompetanse

Arbeidsoppgaver:

 • Faglærer som kan formidle undervisning på tegnspråk/tegn til tale
 • Systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag
 • Systematisk arbeid med elevenes læringsmiljø
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

- Godkjent pedagogisk utdanning
- Ønskelig med videreutdanning i tegnspråk
- Behersker tegnspråk/tegn til tale
- Ønskelig med undervisningserfaring fra grunnskolen
- Utøver god klasseledelse
- Har evnen til skape gode relasjoner til elever, foresatte og medarbeidere
- Har gode kommunikasjons - og samarbeidsevner

 

En som kan formidle undervisning på tegnspråk/tolk

Arbeidsoppgaver:

 • Formidle faglærers undervisning i klasserommet på tegnspråk/tegn til tale
 • Systematisk arbeid med elevenes læringsmiljø
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

- Behersker tegnspråk/tegn til tale
- Ønskelig med videreutdanning i tegnspråk
- Ønskelig med erfaring fra grunnskolen
- Har evnen til skape gode relasjoner til elever, foresatte og medarbeidere
- Har gode kommunikasjons - og samarbeidsevner 

Personlig egnethet og tegnspråkkompetanse vektlegges.

 

Vi tilbyr:

 • Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer
 • Systematisk kompetanseheving
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariavtale. Pensjonsinnskudd for medlemsskap i statens pensjonskasse trekkes med 2 %.

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger oentlighetsloven § 25 ved eventuell oentliggjøring av søkerliste.Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Referansenr:

22/14995

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.05.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Andebu ungdomsskole

Kontaktpersoner:

Hans Kenneth Hjertaas

tlf: +47 33438265

mob: +47 99018950

Åshild Bergstøl

tlf: +47 33438261

mob: +47 95205804

Adresse: