Sandefjord kommune Andebu hjemmesykepleie

Er du vår nye medarbeider på Møyland Bofellesskap?

Ledig stilling - Helsefagarbeider 54,11% vikariat - Andebu hjemmesykepleie

Møylandsenteret er et senter med beliggenhet i Andebu sentrum. Senteret er utviklet for eldre med økt behov for trygghet og aktivitet. Det er 40 tilrettelagte leiligheter hvor 8 av disse er forbeholdt et bofellesskap for personer med demenssykdom.

Sandefjord kommune har en visjon om at våre pasienter skal leve et godt liv hjemme så lenge som mulig. Bofellesskapet er et viktig bidrag for å nå dette målet.  Meld.St.15 « Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre eget liv der de bor, hele livet. Målsettingen med bofelleskapet er å bidra til fellesskap, trygghet, gode øyeblikk, skape struktur i hverdagen, opprettholde funksjonsnivå samt ernæring og sosial tilhørighet.

Her kan den rette ansatte være med å utvikle tjenesten og legge til rette for en verdig eldreomsorg.

Senteret er i tillegg til boliger, base for hjemmesykepleien og dagaktivitetstilbudet for personer med demens. Det vil være tett samarbeid mellom hjemmesykepleien og bofellesskapet og det vil derfor bli naturlig å se på enhetene samlet.

Vi har ett vikariat som helsefagarbeider, som er tilknyttet bofelleskapet /hjemmesykepleien.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 54,11%
Stillingstype: Vikariat m/ mulighet for fast ansettelse

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve arbeid ut ifra gjeldende tiltaksplaner og prosedyrer, slik at pasientene opplever trygghet, respekt og verdighet
 • Målrettet miljøarbeid med fokus på personsentrert omsorg.
 • Tilrettelegge aktiviteter for personer med demens.
 • Bidra aktiv i utvikling/ implementering av seksjonen og avdelingen kvalitets og fagutviklingsarbeid
 • Tett samarbeid med pasient, pårørende og ansatte
 • Dokumentasjon og oppfølging/ veiledning av annet personal

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider
 • Interesse og engasjement for personer med demenssykdom
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og kunne samarbeide i team
 • Løsningsorientert og åpen for endringer
 • Bidra til utvikling av tjenesten og arbeide for et godt arbeidsmiljø
 • Du må være fleksibel og kreativ
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Beherske bruk av IKT- programvare
 • Førerkort

Vi tilbyr

 • Ansvar og mulighet for å løfte demensomsorgen i Sandefjord kommune
 • Et kreativt og trivelig miljø med spennende faglige utfordringer
 • Høy grad av helsefaglig personell som har stort fokus på pasienters individuelle behov
 • Bedriftsidrettslag med godt og variert tilbud
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode.7076/7077

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Referansenr:

22/15201

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

29.05.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Andebu Hjemmesykepleie

Kontaktpersoner:

Enhetsleder Ingrid Svenske

tlf: +47 33 43 96 32

mob: +47 95 21 06 89

Adresse: