Sandefjord kommune Avdeling 1ab

Ledig stilling som sykepleier/vernepleier 80-100%

Vi søker deg som har faglig engasjement, kunnskap og erfaring i arbeid med personer med kognitiv svikt og demenssykdom

Om tjenestested  

Sandefjord kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold og har stort fokus på fag og tjenesteutvikling innen eldreomsorg i kommunen.

Seksjon bo - og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg.

 

Kamfjord bo- og behandlingssenter er spesielt tilrettelagt for pasienter med alvorlig kognitiv svikt, demenssykdom og psykiske lidelser som har behov for ekstra tilrettelagt miljø. Sentret har totalt 64 plasser og består av utredningsavdeling, avdelinger for personer med demenssykdom og to avdelinger som er tilrettelagt for alderspsykiatri. Kamfjordhjemmet skal sertifisers som Livsgledehjem, hvor vi skal legge vekt på å skape livsglede for eldre.

 

Målet for behandling av personer med langtkommen demenssykdom, er lindring og miljøbehandling. Vi legger vekt på personsentrert omsorg og bruker aktivt TID-modellen i vår pasientbehandling. Som ansatt hos oss må du trives med å jobbe i team hvor oppgavene løses sammen.  Vi har fokus på å skape gode dager for våre pasienter, og bruker livshistorie som grunnlag for miljørettet tilnærming, mestring og livsglede. Vi aktiviserer pasientene gjennom individuelle aktiviteter og grupperaktiviteter. For eksempel turer i nærmiljøet, musikk i avdeling, korøvelse, snekkerverksted, vaffelsteking, bingo og sykkelturer mm. Vi jobber med å utvikle en helhetlig kultur, hvor vi sammen gjør hverandre gode. Vi har fokus på faglig kompetanse, trygghet i rollen og kommunikasjon, som tilsammen gjør at vi har et godt arbeidsmiljø. 

 

Vi ønsker at du som sykepleier / vernepleier på avdeling 1 A/B er faglig engasjert og fremoverlent. Avdelingen består har 16 plasser fordelt på to team.

 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 1 fast stilling fra 80 - 100 %

Stillingstype: Fast

Tiltredelse etter avtale

Turnusarbeid med arbeid hver 3.helg eller langvakter hver 4. helg

 

Arbeidsoppgaver

Tjenesteansvarlig har faglig beslutningsmyndighet og fremdriftsansvar for tjenestene for de brukere denne har ansvar for

 

· Vurderer brukernes behov gjennom direkte tjenesteyting og sørger for at tjenestene er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer, rammer og faglig god praksis

· Bidrar til at kvaliteten på det sykepleierfaglige utvikles og vedlikeholdes

· Sørger for brukers medvirkning i utforming og gjennomføring av tjenestene

· Veiledning, undervisning og informasjon til pasienter, pårørende, medarbeidere, studenter, elever og lærlinger

· Samarbeider med nærmeste pårørende, primærkontakt, tilsynslege, spesialisthelsetjeneste, verge og andre aktuelle

 

Kvalifikasjoner

· Offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier/vernepleier

· Ønskelig med relevant videreutdanning

· Ha evne til å motivere andre og jobbe mot felles mål

· God fremstillingsevne i norsk, muntlig og skriftlig

· Beherske vanlige IKT verktøy

 

Personlig egenskaper

· Du har gode relasjonelle egenskaper

· Er målrettet, beslutningsdyktig og har sterk gjennomføringsevne

· Er fleksibel og løsningsorientert

· Er strukturert og arbeider systematisk

· Er analytisk, evner å tenke helhetlig og strategisk

· Evner å begeistre, motivere og jobbe felles mål

· Du liker å skape meningsfylte dager gjennom aktiviteter for våre beboere

· Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr

· En faglig utfordrende hverdag i et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø

· Fagutvikling og tverrfaglig samarbeid

· Dyktig engasjerte kollegaer

· Fokus på miljøbehandling og personsentrert omsorg og aktiviteter

· Bedriftsidrettslag med bredt tilbud

Lønn:Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale

Som vernepleier er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse, som sykepleier er du medlem av KLP. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

 

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse

Del på:

Referansenr:

22/8498

Fylke:

  • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

07.04.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kamfjord bo- og behandlingssenter

Kontaktpersoner:

Cecilie Engelsen, avdelingsleder 1 A/B

mob: +47 452 94 491

Adresse: