Sandefjord kommune

Sandefjord kommune satser på deg som vernepleier. Vi har flere ledige stillinger

Vernepleiere/miljøterapeuter

Seksjon Bolig, Aktivitet og Avlastning 

Seksjon Bolig, Aktivitet og Avlastning (BOA) består av 13 enheter som i hovedsak gir tjenester til voksne personer med ulik grad av utviklingshemming. Tjenestene gis som ambulerende tjenester, tjenester i heldøgns bemannede boliger, avlastning, samt dagtilbud. Det er et mål å være en seksjon som kjennetegnes av heltidskultur. Vi har ulike arbeidstidsordninger som bygger oppunder denne målsetningen. Det arbeides målrettet i seksjonen for felles kultur, forståelse og støtte på tvers av enhetene.  

Seksjon BOA trenger flere vernepleiere  og andre miljøterapeuter og har behov for deg som tar ansvar og som bidrar til utvikling og løsning av kommunens og seksjonens oppgaver. I våre tjenester er ivaretakelse av brukers rettigheter og aktiv deltakelse i sitt eget liv viktige prinsipper for alle ansatte.  

Enhetene Peer Gyntsvei/Møylandtunet og Budalen/Hasle har felles utlysning og vil ha felles informasjonsmøte. Her vil enhetene blir presentert i forkant av intervjurunder  for å sikre at det er rett person som ansettes på rett plass.   

Enhetene har 4 x 100% og 1 x 85% stillinger fordelt på 3 ulike avdelinger.  Variasjon i oppgavene i seksjonen gjenspeiles i enhetenes størrelse og årsverk. Videre vil arbeidsoppgaver, fokusområder og behovet for kompetanse variere ut ifra tjenestene som ytes i de aktuelle enhetene.  

Avdelingene som ønsker nye dyktige medarbeidere er Budalen, Møylandtunet og Peer Gyntsvei

Seksjon BOA holder muligheten åpen for at ytterligere enheter kan eller vil ha behov for miljøterapeuter i utlysningsperioden. 

Kvalifikasjoner:  

 • Bachelor i vernepleie eller annen relevant helse og sosielfaglig utdanning. Til to av stillingene kreves vernepleierfaglig kompetanse, til den ene stillingen er det ønskelig med sykepleierkompetanse.(Siste års studenter i vernepleie har mulighete til å søke og kan bli vurdert)
 • Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming, målrettet miljøarbeid og utfordrende atferd 
 • Kunnskap om lovverk som regulerer tjenestene, herunder HOL kap. 9 
 • Evne til å jobbe målrettet og systematisk 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Gode datakunnskaper 
 • Må kunne jobbe selvstendig, så vel som i team 
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Førerkort kl. B, manuelt gir 

Personlig egnethet vektlegges.   

Arbeidsoppgaver 

 • Målrettet arbeid, sammen med leder , for aktivt å øke faglige kvalitet, herunder HOL kap 9, samt opprettholde god kultur og kollegaivaretagelse i avdelingen
 • Ansvarlig for veiledning av kollegaer  
 • Ansvar for faglig arbeid i avdelingen som kartlegging, utarbeide mål - og tiltaksplan, tiltak og oppfølging 
 • Sikre intregitet og respekt ovenfor beboerne 
 • Tilrettelegge for arbeid og aktiviteter 
 • Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte brukers behov 
 • Dokumentasjon 
 • Medisinansvar (vernepleier/sykepleier)  
 • Fagansvar/ tjenesteansvarlig/Iplos  

Vi kan tilby: 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Personlig og faglig utvikling 
 • Tverrfaglig samarbeid 
 • Lønn som følger av lokalt rekrutteringsfokus; avhengig av ansiennitet lønnes man i spennet kr 464.800 - 523.100. (dvs. ved 0 – 6 års ansiennitet, får man årslønn som 8 års ansiennitet). 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene 

Andre forhold: 

 • Det er krav til fremlegg av gyldig politiattest, jf Helse og omsorgstjenesteloven §5-4 
 • Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. 
 • Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henholdt til gjeldende tariffavtale, med stillingskode 6455 - Vernepleier 
 • Gjensidig prøvetid er 6 måneder. 
 • Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. 
 • Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Del på:

Referansenr:

21/25970

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

3.10.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Peer Gyntsvei/Møylandtunet og Budalen

Kontaktpersoner:

BUDALEN og HASLE: leder Hilde Ristvedt

mob: +47 970 08 114

PEER GYNTS VEI og MØYLANDTUNET: leder Ann-Louis Nordstrand

mob: +47 46420758

Adresse: