Sandefjord kommune Soltoppen

Ledig stilling

Sykepleier 100% fast

Om tjenestested

Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg. Bo- og behandlingssentrene er lokalisert med et i Andebu, et i Stokke, to i Sandefjord og tre bofellesskap for menneske med demenssykdom i Sandefjord. Til sammen er det 324 plasser fordelt på noe korttid/avlasting og langtidsplasser.
Sandeford kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold og har stor fokus på fagutvikling og tjenesteutvikling innen eldreomsorgen i kommunen.

Soletunet bo- og behandlingssenter ligger i Stokke og har 48 plasser. Soltoppen har 6 korttidsplasser med rullering og 15 langtidsplasser fordelt på 2 etasjer.

Soltoppen har et godt arbeidsmiljø, med høy sykepleierdekning og lav turnover. Avdelingen er opptatt av kvalitetsforbedring og fagutvikling, og er en del av læringsnettverket "Tidlig oppdagelse av forverret tilstand". Soletunet består i tillegg av avdelingene Solstua og Solsiden. Vi har også eget kjøkken, kafeteria, frisør, fotpleie, kafe og vaskeri. Soletunet samarbeider tett med frivillige, barnehager og skoler i nærområdet.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100% med arbeid hver 3. helg
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: omgående

Arbeidsoppgaver

 • Spennende sykepleiefaglige utfordringer i en avdeling med kort- og langtids pasienter/beboere innen geriatri/somatikk
 • Ansvar for veiledning, undervisning og informasjon til pasienter, pårørende, medarbeidere
 • Bistå andre avdelinger ved behov for sykepleier i helg, høytider og ferier gjennom å innhente oversikt over helheten på huset, behov og utfordringer. Samhandler og samarbeider mellom avdelinger, sykepleier 1 og sykehjemslege
 • Bistå med at kvaliteten på tjenestene ivaretas og er i samsvar med gjeldene lovverk, politiske vedtak, fastlagte målsettinger og verdier i seksjonen
 • Påse at kommunens etiske regelverk og verdigrunnlag er forankret i eget område og i synlige handlinger i den daglige driften
 • Kvalifikasjoner

Autorisasjon som sykepleier

 • Videreutdanning innen geriatri er en fordel
 • Ønskelig med erfaring med geriatri og somatikk
 • Beherske ivaretagelse av pasient - og pårørende
 • Ha evnen til å motivere andre og jobbe mot et felles mål
 • Du er fleksibel
 • Du er pro-aktiv og har et ønske om å utvikle kvaliteten på tjenestene
 • Du er positiv og bidrar til et allerede godt arbeidsmiljø
 • God fremstillingsevne i norsk, muntlig og skriftlig
 • Beherske de vanligste IKT-verk
 • Personlig egnethet vektlegges

 Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Høy sykepleierdekning i avdelingen
 • Spennende faglige utfordringer innen sykepleiefaget
 • Avdelingen benytter IKOS tavle i oppfølging av pasienter
 • Fokus på miljøbehandling
 • Veileder i opplæringsperioden
 • Fagutvikling og mulighet for videreutdanning etter gitte rammer
 • Startlønn minimum 8 års ansiennitet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Den som tilsettes må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 7174. Som ansatt er du medlem av KLP. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Referansenr:

21/24977

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

26.09.2021

Tiltredelse:

Snarest/etter avtale

Arbeidssted:

Stokke

Kontaktpersoner:

Anette Gåsland

mob: +47 90832576

Adresse: