Sandefjord kommune enhet Arealplan

Arealplan i Sandefjord kommune - 2 nye stillinger

Arealplanlegger/byplanlegger/arkitekt/landskapsarkitekt i enheten for arealplan

Som ansatt på enhet arealplan i seksjon for klima, byggesak og arealforvaltning vil du bli en del av et inkluderende og faglig dyktig fellesskap. I dag er vi på totalt 8 ansatte og ønsker å styrke enheten med 2 nye stillinger. Vi har vår arbeidsplass på rådhuset i Sandefjord, og er en bredt faglig sammensatt gjeng som har det gøy på jobb!
Seksjonen vi er en del av består også av følgende enheter; overordna planlegging og miljø, byggesak, geodata og oppmåling samt landbruk. Disse samarbeider vi tett med.
Vi søker nå etter 2 nye kollegaer som kan styrke vår tverrfaglige kompetanse ytterligere.
Sandefjord kommune byr på mange spennende og varierte oppgaver innen by- og stedsutvikling, samferdsel, bolig- og næringsplanlegging, overordnet planlegging og klima- og miljøarbeid.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 2 x 100% 
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: Etter avtale

Stilling nr1: Arealplanlegger

Arbeidsoppgaver 

 • behandle private og kommunale reguleringsplaner og fremme disse til politisk behandling
 • behandle/utarbeide kommunale områdeplaner
 • dialog med og veiledning av konsulenter og eiendomsutviklere
 • delta i planprosesser og andre prosjekter i samarbeid med kommunens administrasjon, utbyggere, arkitekter og innbyggere
 • delta i planleggingsoppgaver utfra søkers fagkompetanse

Vi søker etter deg som 

 • har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • har master fortrinnsvis som arealplanlegger/byplanlegging/arkitekt/landskapsarkitekt. Annen relevant utdanning vil vurderes. Relevant erfaring kan kompensere for mastergrad.
 • har evne til å se helhet og detaljer
 • trives med et høyt arbeidstempo
 • har gode samarbeidsegenskaper, er allsidig og fleksibel 

I tillegg er det ønskelig at du har 

 • erfaring med arealplanlegging/arealforvaltning, offentlig eller privat virksomhet (nyutdannete oppfordres imidlertid til å søke)
 • erfaring/utdanning innen digitale prosjekterings- eller GIS-verktøy
 • erfaring/utdanning innen klima- og miljøarbeid 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

 

Stilling nr. 2: Samfunns- og arealplanlegger

Arbeidsoppgaver 

 • lede og delta i planprosesser og andre prosjekter i samarbeid med kommunens administrasjon, utbyggere, arkitekter og innbyggere – som eksempler nevnes; implementering av den pågående byutviklingsplanen for Sandefjord, utviklingsplan for andre tettsteder som Stokke og Andebu, helhetlig plan for Torp næringsområde, knutepunktutvikling for Stokke og Sandefjord, reguleringsplan for dobbeltsporet jernbane (IC Stokke-Sandefjord)
 • lede prosjekter innen overordna by- og samfunnsplanlegging relatert til eget fagfelt/kompetanse
 • behandle private og kommunale reguleringsplaner og fremme disse til politisk behandling
 • utarbeide kommunale områdeplaner
 • utarbeide analyser/utredninger/mulighetsstudier/arealsøk
 • innkjøp og styring av eksterne konsulenttjenester
 • dialog med og veiledning av konsulenter og eiendomsutviklere 

Vi søker etter deg som 

 • har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • har master fortrinnsvis som arealplanlegging/byplanlegging/arkitekt/landskapsarkitekt. Annen relevant utdanning vil vurderes. Relevant erfaring kan kompensere for mastergrad.
 • har prosjektledererfaring
 • har evne til å se helhet og detaljer
 • trives med et høyt arbeidstempo
 • har gode samarbeidsegenskaper, er allsidig og fleksibel 

I tillegg er det ønskelig at du har 

 • erfaring med arealplanlegging/arealforvaltning, offentlig eller privat virksomhet
 • erfaring med digitale prosjekterings- eller GIS-verktøy
 • erfaring/utdanning innen klima- og miljøarbeid 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

 

 Følgende gjelder begge stillinger

 Vi kan tilby 

 • mulighet til å påvirke utviklingen i en av Norges beste kommuner 
 • godt sosialt arbeidsmiljø
 • faglige utfordringer
 • mulighet til faglig utvikling
 • fleksitidsordning
 • gode dataverktøy
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • tilgang til personalhytte på fjellet
 • lønn etter avtale 

Andre opplysninger

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2
% i pensjonsinnskudd.
Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henholdt til gjeldende tariffavtale. Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste

Del på:

Referansenr:

21/16781

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

22.08.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Seksjon for klima, byggesak og arealforvaltning

Kontaktpersoner:

Maria Sundby Haugen

tlf: +47 33416376

mob: +47 99049208

Adresse: