Sandefjord kommune Barnevernstjenesten

Er du vår nye familieveileder?

Familieveileder

Om tjenestested

Barnevern er organisert under kommunalområdet kunnskap barn og unge. Tjenesten er inndelt i fire enheter; småbarn, barn, ungdom og omsorg. I tillegg en stab.

Enhetene ledes av en enhetsleder. Familieveiledere er tilknyttet disse enhetene.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast, med noe arbeid på ettermiddag.

Søknadsfrist: 17.08.2021


Ansettelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre oppgaver som følger av lov om barneverntjenester, tilhørende forskrifter og retningslinjer
 • Metodisk veiledning av familier, barn og unge som mottar hjelpetiltak.   
 •         Utføre veiledning til foreldre og barn etter vedtak og tiltaksplan. Bistå som kontaktperson dersom det blir behov. 
 • Samarbeid med andre interne og eksterne virksomheter.
 • Vitne og eller være barneverntjenestens representant i fylkesnemnd og øvrig rettsapparat.

Kvalifikasjoner

 • Bachleor barnevern og gjerne med relevant videreutdanning.
 • Kompetanse og arbeidserfaring fra 1. linje barnevern.
 • God kunnskap om gjeldene lovverk og retningslinjer.
 • Kan teorier om barns utvikling og behov.
 • Søkere med DSM, PYC veiledning og veiledningkompetanse på foreldreferdigheter knyttet sensitivitet og emosjonell omsorg, vil bli foretrukket
 • Evne til å håndtere kompleksitet og inneha endringskompetanse.
 • Du kan arbeide og stå i konfliktfylte situasjoner.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne og gode norskkunnskaper. 

I tillegg vil følgende bli vektlagt:

 • Du kan ha mange oppgaver samtidig og har oversikt og trives med det. 
 • At du kan utføre arbeidsoppgavene med repekt for de menneskene du arbeider med.
 • At du kan arbeide målrettet og har god struktur og gjennomføringsevne.
 • At du kan arbeide noe på ettermiddag og at du er fleksibel.
 • At du tar ansvar for dine arbeidsoppgaver og deltar aktivt i å skape et godt og utviklende arbeidsmiljø.
 • At du er lojal i forhold til interne og eksterne beslutninger og til Sandefjord kommunes arbeidsreglement.
 • At du er personlig egnet til stillingen.
 • Du må ha førerkort. Vi har tjenestebiler, men du må påregne noe bruk av egen bil.

Vi tilbyr

 • Deltakelse i å utvikle fremtidens barnevern.
 • Fleksitidsordning.
 • Betalt spisepause
 • Lønn etter avtale.
 • Systematisk kompetanseutvikling.
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer.
 • Ekstern veiledning.
 • Bedriftsidrettslag.

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Referansenr:

21/16048

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Søknadsfrist:

17.08.2001

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Barneverntjenesten

Kontaktpersoner:

Kjersti Moe

mob: +47 91678886

Adresse: