Sandefjord kommune Legetjenester

Nyopprettede legestillinger på legevakten

2 ledige (ALIS) legestillinger

Om tjenestestedet:
Legevakten l Sandefjord er veldrevet og befinner seg i store, fine og nye lokaler i Sandefjord medisinske senter/SMS.

Legevakten inkl. legetjenestene er organisert i seksjon Sandefjord medisinske senter og har åpningstid 24/7 og er kjent for god trivsel blant ansatte, og for å yte en meget god tjeneste til befolkningen i Sandefjord.

Det er nå opprettet 2 faste legevaktstillinger som skal være med i beskrevne vaktinndeling nedenfor. Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin med ALIS-avtale dersom nødvendig.

I tillegg til overlege jobber det kommunalt ansatte leger sammen med LIS1 på daglegevakten. Øvrige vakter dekkes av fastlegene og legevaktvikarer.

Vaktinndeling på legevakten utover daglegevakt er:

  •  Ettermiddagsvakter: tilstedevakt og tilkallingsvakt.
  •  Nattevakter
  •  Dagvakter på helg og helligdager
  •  Mulig kommunale allmennlegeoppgave helsestasjon/sykehjem i stillingen.

For stillingene generelt gjelder:

  • Søker må være ferdig med LIS 1.
  • Svært gode norsk-kunnskaper.
  • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

Kommunen har 55 fastleger fordelt på 15 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid mellom fastleger og legevakt..
Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, god utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud samt medisinsk senter og legevakt.

Lønn og pensjon:

Stillingen er plassert i kommunens regulativ i henhold til gjeldene tariffavtale.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av landets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger:  

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intrvju.

Godkjent autoriasjon som lege og politiattest fremvises før ansettelse.

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

28.06.2021

Tiltredelse:

fra 15.08.21

Arbeidssted:

Sandefjord legevakt

Kontaktpersoner:

Kommuneoverlege kliniske legetjenester Kari Statle Gulbrandsen

mob: 928 57 996

Overlege Anita M. Iversen

mob: +47 986 69 113

Adresse: