Sandefjord kommune Kommunalområdet kunnskap, barn og unge

vi søker deg som har engasjement og ambisjoner for barnehagefaget

Pedagogisk leder

Om Sandefjord kommunale barnehager:

Sandefjord kommune har 62 000 innbyggere. Det er totalt 60 barnehager i kommunen, hvorav 23 kommunale barnehager.  Vi søker etter en pedagog som er målrettet og handlingskompetente, som trives i et aktivt miljø med utfordrende og spennende oppgaver. 

Det er i Sandefjordsbarnehagene utviklet en standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud. Det har vært et tverrpolitisk ønske om å sette mål for høy kvalitet i barnehagene i Sandefjord. Fokusområdene «Inkluderende fellesskap» og «Språk og kommunikasjon» er valgt med bakgrunn i hovedutvalg for kunnskap, barn og unges mål for barnehagesektoren i Sandefjord. «Barnehagen som lærende organisasjon» og «Lek og læring» er valgt ut fra kartlegging og innspill fra barnehagene samt nasjonale satsinger. Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon er også en forutsetning for oppfyllelse av barnehagens forpliktelser. Sammen danner fokusområdene et bredt fundament, der barnehagens verdigrunnlag, egenart og arbeidsmåter fremheves.

I forbindelse med fokusområdene til barnehagene igangsettes det et fagutviklingsarbeid "fysisk aktiv lek i barnehagen". Utviklingsarbeidet knyttes opp mot livsmestring og folkehelse og er et samarbeid med fysioterapitjenesten i kommunen. 

Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og barn. Barnehagenes og skolenes viktigste mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.

 

Om Møyland barnehage: Barnehagen ligger i Andebu sentrum, men allilkevel tett inntil naturen. Barnehagen har tre avdelinger for barn fra 0-6 år. Aldersinndelingen i avdelingene kan variere fra år til år avhengig av hvilke barn som har opphold.

 • Trollhaugen: 0-3 år
 • Harasvingen: 2-6 år
 • Ulvekula: 2-6 år

Møyland barnehage ligger nær både sentrum og naturen. Gapahuken med bålplass er hyppig brukt til blant annet matlaging, spikking og hyttebygging.

Barnehagen har fokus på å støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesse, kunnskap og ferdigheter.

 

Stillingsinformasjon:

Stillingsstørrelse: 40%

Stillingstype: Fast

Stilling ledig fra: 1. august

Stillingen kan kombineres med utlyste støttepedagogstillinger.

 

Arbeids og ansvarsoppgaver

 • Du er leder for barnas læringsprosesser, og skal skape et trygt, utfordrende miljø for barn gjennom lek, utforskning og læring.
 • Du leder det pedagogiske arbeidet, veileder medarbeidere og sørger for at barnehageloven og rammeplan oppfylles.
 • Du har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling i barnegruppen, og har medansvar for faglig utvikling i barnehagen som helhet.
 • Du har ansvar for foreldresamarbeid og samarbeid med eksterne instanser
 • Du har ansvar for god organisering og struktur

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer/førskolelærer evt. annen pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jf. Lov om barnehager.
 • Ønskelig med erfaring som barnehagelærer eller pedagogisk leder
 • Språkkrav: Personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må dokumentere norskferdigheter tilsvarende nivå B2
 • Gode digitale ferdigheter

 

Personlige egenskaper

 • Tydelig ledelse og relasjonelle ferdigheter
 • Gode kommunikasjons - og  samarbeidsegenskaper 
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges

 

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer i et faglig og godt arbeidsmiljø
 • Likestilte pedagogiske ledere i et utviklende faglig miljø.
 • En lærende og mestringsorientert organisasjon.
 • Felles plan for kompetanseheving.
 • Videreutdanning i pedagogisk ledelse i regi av OsloMet og Imtec - 15 studiepoeng
 • 5 planleggingsdager i året
 • Bedriftsidrettslag med variert tilbud
 • Gode velferdstilbud til de ansatte
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Lønn

Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale. Pedagogisk leder i stillingskode 7637.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse.

Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted - eller arbeidskommune for hver søker er offenlig ihht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodning ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Det er krav om godkjent politiattest som må fremvises før ansettelse. 

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

16.06.2021

Tiltredelse:

01.08.2021

Arbeidssted:

Møyland barnehage

Kontaktpersoner:

Grethe Dahle

tlf: +47 33438275

mob: +47 41222632

Adresse: