Sandefjord kommune Gokstad skole

Engasjert og dyktig vernepleier søkes!

Vernepleier 40-50%

Gokstad skole - forsterket enhet

Ønskede personlige egenskaper og erfaringer:

 • Holdning og atferd som reflekterer alle barns rett til omsorg, utvikling, læring og deltakelse i samfunnet. Likeledes retten til utdanning og et inkluderende utdanningssystem.
 • Erfaring fra arbeid med barn som har store og sammesatte utfordringer som betinger forståelse for et helthetlig opplæringstilbud. Tilbudet vil innebære opplæring rettet mot grunnleggende samspills- og kommunikasjonsferdigheter og ADL / dagliglivetes ferdigheter.
 • Inneha kompetanse og / eller erfaring med å utvikle barns evne til samspill gjennom mimikk, gester og kroppsspråk.
 • Erfaring med epilepsi og medisinhåndtering
 • ASK. Inneha kompetanse og / eller erfaring med alternativ og supplerende kommunikasjon.
 • Inneha kompetanse og / eller erfaring med å anvende strategier for å fremme ønsket atferd og forebygge utfordrende atferd. Likeledes evne til å håndtere utfordrende atferd.
 • Vi søker medarbeidere med høy grad av tålmodighet og som evner å verdsette at „små skritt utgjør store steg“ for det enkelte barn.
 • Stor grad av flesibilitet, godt humør og gode samarbeidsevner vil være av avgjørende betydning.
 • Høy grad av evne til å søke kreative løsninger innenfor punktene over.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og engasjerende fagmiljø
 • Personlig og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Lønn som følger av lokalt rekrutteringsfokus; avhengig av ansiennitet lønnes man i spennet kr 451.400 - 506.400. (dvs. ved 0 – 6 års ansiennitet, får man årslønn som 8 års ansiennitet).
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene

Andre forhold:

Det er krav til fremlegg av gyldig politiattest, jf Helse og omsorgstjenesteloven §5-4
Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.
Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henholdt til gjeldende tariffavtale, med stillingskode 6455 - Vernepleier
Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

21.06.2021

Tiltredelse:

01.08.2021

Arbeidssted:

Gokstad skole

Kontaktpersoner:

Trude Berget

mob: +47 90156516

Adresse: