Sandefjord kommune Legetjenester

Tar du en utfordring? Ett år i kommunal legevakt.

Overlege

Om tjenestested

Legevakten i Sandefjord er veldrevet og befinner seg i store, fine og nye lokaler i Sandefjord medisinske senter/SMS, Legevakten inkl. legetjenestene er organisert i seksjon Sandefjord medisinske senter. Sandefjord legevakt har åpent 24/7. Da vår overlege ved legevakten skal ut i utdanningspermisjon, har vi behov for vikar i 1 år. Stillingen består av 30-40% administrativt arbeide og 60-70% klinisk daglegevaktsarbeid. Legenes vaktsystem er delt inn i vaktbolker. I tillegg til overlege jobber det kommunalt ansatte leger sammen med LIS1 på daglegevakten. Øvrige vakter dekkes av fastlegene og legevaktvikarer.

Vaktinndeling for disse er:

 • Ettermiddagsvakter, tilstedevakt og tilkallingsvakt.
 • Nattevakter
 • Helger og helligdager

Overlegen har godt samarbeid med fastlegene. Overlegen har 4 ganger i året møte i kvalitetsutvalget for legevakten sammen med kommuneoverleger, tillitsvalgt for fastlegene, leder av allmennlegeutvalget og enhetsledere ved SMS og legevakten.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Vikariat 1 år
Stilling ledig fra: 01.08.2021, men gjerne tiltredelse tidligere dersom mulig

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Svært gode norsk-kunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Erfaring som lege vektlegges, men må ikke være spesialist

Funksjonsbeskrivelse for medisinsk faglig ansvarlig overlege:

 • Medisinsk faglig ansvar for legevakten
 • Kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer i samarbeid med driftsleder
 • Sikre riktig og kompetent bemanning av legetjenesten
 • Bidra til nyttig informasjon om legevakten til fastleger og andre samarbeidende tjenester
 • Samarbeide med kommuneoverlegen for opplæring og vaktfordeling av LIS1 i de kommunale institusjonene
 • Lage vaktturnus for legevaktslegene
 • Stillingen rapporterer til overlege for kliniske legetjenester

For spørsmål om stillingen og legetjenesten i kommunen kontakt:

Medisinsk ansvarlig overlege ved legevakt: Anita M Iversen: 986 69 113
eller
Kommuneoverlege kliniske legetjenester: Kari Statle Gulbrandsen tlf. 92857996

Vi tilbyr

 • Arbeid i et trivelig miljø
 • Faglig sterkt miljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønn og pensjon

 • Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8527.
 • Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.
Godkjent autorisasjon som lege og politiattest fremvises før ansettelse.

Del på:

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

13.05.2021

Tiltredelse:

01.08.2021

Arbeidssted:

Legevakt

Kontaktpersoner:

Kommuneoverlege kliniske legetjenester Kari Statle Gulbrandsen

mob: 928 57 996

Overlege Anita M. Iversen

mob: +47 986 69 113

Adresse: