Sandefjord kommune Avdeling 2 ab

Sykepleier/vernepleier i korttids/utredningsavdeling Kamfjordhjemmet

Sykepleier / Vernepleier

Om tjenestested

Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg. Bo- og behandlingssentrene er lokalisert med et i Andebu, et i Stokke, to i Sandefjord og tre bofellesskap for mennesker med demenssykdom i Sandefjord. Til sammen er det 324 plasser fordelt på noe korttid/avlasting og langtidsplasser. Sandefjord kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold, og har stort fokus på fagutvikling og tjenesteutvikling innen eldreomsorgen i kommunen.

Kamfjord bo og behandlingssenter har 64 plasser og er tilrettelagt for pasienter med alvorlig kognitiv svikt, demenssykdom, psykiske lidelser og som har behov for ekstra tilrettelegging. Sykepleiere/vernepleiere har oppgaver på tvers av alle avdelinger når det er behov for dette. Senteret har utredningsavdeling, avdelinger for personer med demenssykdom og 1 avdeling som er tilrettelagt for alderspsykiatri.

Vi tilbyr deg faglig engasjerte kollegaer, som har fokus på personsentrert omsorg. Vi er opptatt av å rekruttere ildsjeler som brenner for verdighet, vist i synlige handlinger. Vi har et godt arbeidsmiljø og vi bruker aktivt 10-Faktor som forbedringsverktøy. Vi benytter elektronisk pasienttavle IKOS som arbeidsverktøy. 

 

Stillingsinformasjon

Vi ønsker deg som sykepleier / vernepleier ved avdeling 2 A/B. Avdelingen er en korttids/utredningsavdeling med 16 sengeplasser, fordelt på 2 team.

Avdeling 2 A/B har implementert TID – modellen som aktivt arbeidsverktøy. Stillingen som lyses ut har arbeidsoppgaver på begge team. Stillingen har arbeid hver tredje helg.

Stillingsstørrelse: 100%
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: 9.08-2021

Arbeidsoppgaver

Som sykepleier/vernepleier hos oss er du tjenesteansvarlig for et antall pasienter. Dette vil si at du har faglig beslutningsmyndighet og fremdriftsansvar for tjenestene de aktuelle pasientene mottar. Dette innebærer bl.a.:

 • Vurderer pasientens behov gjennom direkte tjenesteyting og sørger for at tjenestene er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer, rammer og faglig god praksis
 • Bidrar til at kvaliteten på det sykepleierfaglige/vernepleiefaglige utvikles og vedlikeholdes
 • Sørger for pasientens medvirkning i utforming og gjennomføring av tjenestene
 • Veiledning, undervisning og informasjon til pasienter, pårørende, medarbeidere, studenter, elever og lærlinger
 • Samarbeider med nærmeste pårørende, primærkontakt, tilsynslege, spesialisthelsetjeneste, verge og andre aktuelle

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Ønskelig med relevant videreutdanning i demens og/eller alderspsykiatri/psykiatri

 

Personlige egenskaper

 • Gode relasjonelle egenskaper
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Evne å begeistre, motivere og jobbe mot felles mål
 • Er initiativrik og jobber målrettet og strukturert
 • Mestrer tidvis høyt arbeidstempo

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en spennende avdeling og tjenestested i utvikling, med fokus på fag og et godt arbeidsmiljø.
 • Inkluderende, trivelige og dyktige kollegaer.
 • Utfordrende arbeidsfelt med varierte arbeidsoppgaver.
 • Faglig veiledning
 • Muligheter for personlige utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag
 • Kunstforeninger
 • Personalhytter

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale (årslønn fra 0 til 16 års ansenitet er kroner 451 400 - kr 506 400) og i stillingskode. For sykepleier stillingskode7174, for vernepleier stillingskode 6455.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

14.05.2021

Tiltredelse:

09.08.2021

Arbeidssted:

Kamfjord bo og behandlingssenter

Kontaktpersoner:

Janne Moholt

tlf: +47 33415095

mob: +47 95057764

Adresse: