Sandefjord kommune Senterdrift Stokke og Sandefjord

Ønsker du å bidra til at eldre kan leve livet, hele livet?

Miljøarbeider Engveiensenteret

Om tjenestested

I Sandefjord kommune er det åtte bo- og servicesentre. Ledig stilling er organisert i enhet for senterdrift Stokke og Sandefjord, som består av bo- og servicesentrene Parken, Engveien, Bugården og Framnes. Ditt arbeidssted vil i hovedsak være Engveien bo- og servicesenter. Enheten du blir en del av har ca 20 årsverk fordelt på yrkesgruppene miljøarbeider, aktivitør og kjøkkenpersonale. Senterdriften er organisert i seksjon senter og hjemmetjenester, i kommunalområdet helse, sosial og omsorg. 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 50%
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: 2.august 2021

Arbeidstiden er i hovedsak dagtid hverdager, men du må påberegne noe arbeid på kveldstid/helg ved arrangementer og turer.

Arbeidsoppgaver

Som medarbeider i senterdriften er du med på å utvikle eldreomsorgen i Sandefjord kommune i tråd med kvalitetsreformen Leve hele livet og handlingsplanen Leve hele livet i Sandefjord. Senterdriftens helsefremmende og forebyggende arbeid er vesentlig for å nå målet om at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig. Fokusområder er egenmestring, ernæring, aktivitet, frivillig arbeid og det sosiale liv.

Dine hovedoppgaver vil være:

 • Miljøarbeid
 • Rekruttere, samarbeide med, koordinere og ivareta frivillige.
 • Tilrettelegge for et godt samarbeid med eksisterende og nye samarbeidspartnere.
 • Planlegge, markedsføre og lede aktiviteter, arrangementer, trimgrupper og turer. Bruke ulike kanaler, også digitale, i markedsføringen.
 • Bidra til at eldre som bor i egne boliger utenfor senteret har god kjennskap til, og benytter seg av, senterdriftens tilbud. 
 • Motivere personer i målgruppen til aktivitet og deltagelse.
 • Tilrettelegge for generasjonsmøteplasser.
 • Bidra til at senterdriftens tilbud utvikles i tråd med kvalitetsreformen Leve hele livet og handlingsplanen Leve hele livet i Sandefjord

Kvalifikasjoner

Kompetanse:

 • Du er utdannet helsefagarbeider eller har annen relevant utdannelse.
 • Du har erfaring fra omsorgsarbeid, fortrinnsvis arbeid med eldre.
 • Du har gode norskkunnskaper; både skriftlige og muntlige.
 • Du mestrer dataverktøy og systemer svært godt.
 • Du har erfaring med å igangsette og lede aktiviteter/arrangementer.
 • Du har erfaring med å samarbeide med ulike instanser og personer med ulik bakgrunn.
 • Du har kunnskap om faktorer og forhold som er vesentlige for et aktivt og godt seniorliv og alderdom.

 • Erfaring fra arbeid med frivillige og rekruttering av frivillige er en fordel.
 • Musikalsk kompetanse er en fordel
 • Utdannelse innenfor, eller erfaring fra, fysisk aktivisering av andre er en fordel.
 • Erfaring med å markedsføre aktiviteter og/eller arrangementer er en fordel.

Egenskaper:

 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du er selvstendig, strukturert og trives med å ha «mange baller i lufta»
 • Du samarbeider godt med ulike personer, i ulike aldre og med ulik bakgrunn
 • Du er iderik og tar initiativ
 • Du er en gjennomfører
 • Du er engasjert og oppleves som motiverende
 • Du er tydelig, en god samtalepartner og evner å lytte til andre
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Arbeid i et trivelig miljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Velferdstilbud som bedriftshytte og bedriftsidrettslag

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

17.05.2021

Tiltredelse:

02.08.2021

Arbeidssted:

Engveien bo- og servicesenter

Kontaktpersoner:

Adresse: