Sandefjord kommune Barnehageseksjonen

Er du vår nye pedagogiske leder?

Pedagogisk leder

Krokemoa barnehage har ledig fast og midlertidig stilling som pedagogisk leder

Om Sandefjord kommune

Sandefjord kommune har 62 000 innbyggere. Det er totalt 60 barnehager i kommunen, hvorav 23 kommunale barnehager. Målet for kommunalområdet kunnskap, barn og unge er at alle barn og unge skal sikres en god oppvekst, og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre det videregående opplæirngsløpet.

Det er i Sandefjordsbarnehagene utviklet en standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud. Det har vært et tverrpolitisk ønske om å sette mål for høy kvalitet i barnehagene i Sandefjord.Fokusområdene «Inkluderende fellesskap» og «Språk og kommunikasjon» er valgt med bakgrunn i hovedutvalg for kunnskap, barn og unges mål for barnehagesektoren i Sandefjord. «Barnehagen som lærende organisasjon» og «Lek og læring» er valgt ut fra kartlegging og innspill fra barnehagene samt nasjonale satsinger. Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon er også en forutsetning for oppfyllelse av barnehagens forpliktelser, og området har derfor en litt annen tilnærming enn de øvrige. Sammen danner fokusområdene et bredt fundament, der barnehagens verdigrunnlag, egenart og arbeidsmåter fremheves.

I forbindelse med fokusområdene til barnehagene igangsettes det et fagutviklingsarbeid "fysisk aktiv lek i barnehagen". Utviklingsarbeidet knyttes opp mot livsmestring og folkehelse.

Om barnehagen 

Krokemoa barnehage er en av 23 kommunale barnehager i Sandefjord kommune. Barnehagen har 4 avdelinger med totalt 72 barn. Barnehagen ligger naturskjønt til i nærheten av Bugårdsparken. Barnehagens satsningsområder er lek og læring, realfag og fysisk aktiv lek, med ekstra stort fokus på lek. 

 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast og vikariat fra 4 januar til 30. oktober 2021 
Stilling ledig fra: Snarest

 

Arbeidsoppgaver

 • Du er leder for barnas læringsprosesser, og skal skape et trygt, utfordrende miljø for barn gjennom lek, utforskning og læring
 • Du leder det pedagogiske arbeidet, veileder medarbeidere og sørger for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles 
 • Du har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling i barnegruppen, og har medansvar for faglig utvikling i barnehagen som helhet.
 • Du har ansvar for daglig oppfølging og samarbeid med foresatte
 • Du skal samarbeide tett med annet pedagogisk personal.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer. Ev. annen pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jf. Lov om barnehager 
 • Erfaring fra stilling som pedagogisk leder eller barnehagelærer er ønskelig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Grunnleggende dataferdigheter

 Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Likestilte pedagogiske ledere i et utviklende faglig miljø
 • Arbeidsfellesskap med dyktige ansatte
 • Være del av en lærende og mestringsorientert organisasjon
 • Godt arbeidsmiljø
 • Felles plan for kompetanseheving
 • Videreutdanning PLUS15 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 7637 .

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

22.12.2020

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Krokemoa barnehage

Kontaktpersoner:

Adresse: