Sandefjord kommune Legetjenester

2 Fastlegehjemler

Kommunen har 55 fastleger fordelt på 15 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder.

Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, god utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud. Sandefjord har et forholdsvis nytt medisinsk senter (SMS)som har 24 timers bemannet legevakt med kommunalt ansatt daglegevakt, 3 enheter for palliativ-, intermediær- og rehabiliterende behandling. I tillegg inneholder senteret en frisklivsentral og eget lærings- og mestringssenter.

Kommunen ser på ordninger for å lette den økonomiske byrden under et spesialiseringsløp i allmennmedisin.

For stillingene generelt gjelder:

 • Inngåelse i legesenterets internavtale
 • Kommunal allmennlegeoppgave inntil 7,5 t/uke
 • Deltakelse i kommunal legevakt

Kvalifikasjoner:

 • Søker må være ferdig med LIS 1 ved oppstart av hjemmel. Det er en fordel å være under spesialisering eller ferdig spesialist.
 • Svært gode norsk-kunnskaper.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • Kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge vektlegges.
 • Personlig egnethet.

Vi søker lege som i tillegg til ovenstående kvalifikasjoner, har:

 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Interesse og evne for drift av privat legesenter

Kun søkere med referanser blir vurdert.

 

Ledig hjemmel i 5 legepraksis sentralt i Andebu, Sandefjord kommune.

Hjemmel ledig fra 01.04.2021, muligheter for oppstart senere etter avtale.

Veldrevet praksis hvor samme lege har drevet praksisen 13 år.

 Stort luftig kontor. Lokaler leies av kommunen så innkjøp i eiendom er ikke nødvendig.

1200 Pasienter

Totalt 5 leger, 2 i 50% stilling samt turnuslege.

CGM journalsystem

Intern nylig skiftet server og datamaskiner

Melin terminal uten kontanter

24 timers blodtrykk, EKG, Spirometri, tympanometri, tonometri, CRP med differensial celletelling, mikroalbumin, Hba1c, BP true BT måler. Akuttutstyr med 02 kolbe/bag/defibrilator.

Ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen pr nå.

Hyggelige pasienter og kollegaer

Kjøretid Tønsberg/Sandefjord sentrum cirka 25 minutter

Gode parkeringsforhold/gratis parkering

Eget spiserom

Driftsutgifter cirka 25.000 i måneden i tillegg til basistilskuddet som går rett til drift, så det er gode inntjeningsmuligheter.

Kontaktperson: Hjemmelsinnehaver Stig Opdøhl: 412 23 305.

 

Ledig hjemmel i 4-legerspraksis, Sandefjord helsepark.

Hjemmel ledig fra 15.05.2021.
Legepraksisen Legene Syd er en veletablert 4- legers praksis med svært sentral beliggenhet i Sandefjord med kort avstand til jernbane- og busstasjon. Gode parkeringsmuligheter. Lokalisert i godt tilrettelagte, lyse lokaler og ligger ved siden av et annet legekontor som vi deler venterommet og laboratoriet med.

Praksisen er fullt utstyrt med EKG, spirometri, 24t- RR- apparat, UL etc. CGM datasystem og nylig fornyet hardware. Vi har et felles driftsselskap og deler arbeidsoppgavene i selskapet mellom oss. Legene står selv fritt i forhold til valg av egen driftsform.

Det er godt samarbeid mellom legene og med andre aktører i Sandefjord Helsepark, bla ortoped, gynekolog, ØNH, naprapat. Velfungerende, stabile og godkjente helsesekretærer. Vi har hyggelige felleslunsjer og et livlig medisinsk miljø med regelmessige foredrag.

Fastlegehjemmel ved 4- legesenteret Legene Syd i Sandefjord Helsepark blir ledig høst 2020.

Praksisen har pt. listetak på 1150 pasienter

Hjemmelen er lokalisert til Legene Syd, Sandefjord Helsepark, Skiringssalveien 3208 Sandefjord.                                                                                                                                              

Kontaktperson: Hjemmelsinnehaver Christina von dem Borne, tlf: 917 42 119

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

10.12.2020

Arbeidssted:

Sandefjord

Kontaktpersoner:

Kommuneoverlege kliniske legetjenester Kari Statle Gulbrandsen

mob: 928 57 996

Adresse: