Sandefjord kommune Psykisk helse- og rustjenester

Psykisk helse og rustjenester søker

100% stilling ROP konsulent - engasjement

Om tjenestested

Psykisk helse og rustjeneste i Sandefjord kommune er organisert etter anbefaling fra nasjonal veileder "Sammen om mestring", hvor det skisseres tre forløp for oppfølging av tjenestebrukere.

Seksjonen Psykisk helse og rusomsorg har totalt cirka 130 ansatte fordelt på bemannede boliger, ambulante tjenester og psykisk helse og rustjenester.

Utlyst stilling er i enhet for Psykisk helse og rustjeneste - Sandar Herredshus. Rus og psykiatriteam(ROP) er en del av enhetens rusteam og består i dag av 4 årsverk. Stillingen som nå er ledig er et 1 år engasjement i 100% stilling, som ROP konsulent i ROP team.

Psykisk helse og rustjeneste søker etter deg som har 3 årig høyskole eller universitetsutdannelse, du har gjerne videreutdannelse innen rusarbeid eller ROP. Stillingen som ROP konsulent innebærer individuell, ofte oppsøkende, oppfølging av personer med samtidig alvorlig rus og alvorlig psykisk lidelse. Målgruppen greier i liten grad å nyttiggjøre seg ordinære tjenester. Som ROP konsulent må du være på. ROP konsulentene jobber mye med sosial omsorg og motivering, lykkes vi med det kommer vi i posisjon til å søke brukerne inn til behandling/avrusning hvor vi følger opp før, under og etter. Vi har fokus på å stabilisere brukerne våre, og har selvstendig ansvar for brukere, i samarbeid med teamet. ROP teamet jobber med brukere i alle aldersgrupper over 18 år.

Enheten vår Psykisk helse og rustjeneste - Sandar Herredshus, består av 37 godt kvalifiserte medarbeidere. Enheten er tverrfaglig sammensatt med sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, brukerkonsulent og psykolog. Psykisk helse og rustjeneste holder til Sandar Herredshus i Sandefjord. På Herredshuset har vi et godt arbeidsmiljø som er preget av faglig engasjement, godt humør og god takhøyde. Psykisk helse og rustjeneste voksne består foruten ROP team av psykisk helseteam, rusteam, kommunal feltpleie og Optimisten aktivitetssenter.

 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 % stilling, dagtid. 
Stillingstype: Engasjement 1 år

Arbeidsoppgaver

 • Individuell oppsøkende oppfølging av rusavhengige med samtidig alvorlig psykisk lidelse
 • Kartlegge og vurdere hjelpebehov
 • Henvise videre til aktuelle instanser
 • Sosial omsorg, samtaler/motivasjonsarbeid
 • Oppfølging av brukere før, under og etter behandling i spesialisthelsetjeneste
 • Tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser
 • Opprette og koordinere ansvarsgruppemøter
 • Gjøre vurderinger etter Helse- og Omsorgstjenesteloven kapittel 10: Tvang overfor rusmiddelavhengige

Kvalifikasjoner

 • Krav om fullført 3-årig helse/sosialfaglig utdannelse fra høgskole/universitet
 • Videreutdanning, helst innen rus eller ROP-lidelser.
 • Erfaring med å jobbe med brukergruppa, helst på kommunalt nivå.
 • Erfaring med å lede ansvarsgrupper og koordinere tjenester.
 • Engasjert i å hjelpe brukerne og kan stå i prosessene over tid.
 • Relasjonskompetanse, både overfor brukere og samarbeidspartnere.
 • Tålmodig, initiativrik og fleksibel.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
 • Førerkort klasse B.
 • Relevante IKT kunnskaper

 

Nødvendige personlige egenskaper:

 • Evne til å skape gode relasjoner.
 • Evne til å jobbe selvstendig og kunne prioritere ved behov.
 • Evne og interesse for tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å være engasjert og løsningsfokusert.
 • Evne til å svinge seg rundt når det "brenner"
 • Personlig egnethet vil bli vektet ved ansettelse

 

Vi tilbyr

 • Spennende utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø.
 • Faglig varierte og utfordrende oppgaver.
 • Dyktige og engasjerte kollegaer.
 • Tilbud om veiledning.

 

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.  

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Sykepleier er medlem i KLP.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

13.06.2021

Tiltredelse:

01.10.2021

Arbeidssted:

Sandar Herredshus

Kontaktpersoner:

Enhetsleder Tore Lyse

mob: 930 98 184

Fagkoordinator Roar Sølversen

mob: 409 04 171

Adresse: