Sandefjord kommune Legetjenester - helsetjenester og legevakt

Ledig fastlegehjemmel ved 4-legesenter i Sandefjord

Fastlegehjemmel

Ledig fastlegehjemmel ved 4-legesenter i Sandefjord


Sandefjord ligger ved Vestfold-kysten med 63000 innbyggere. Vi har et aktivt kultur- og idrettsliv. Det er kort vei til andre destinasjoner, med ferge, flyplass og tog. Kommunen har en velorganisert helseetat, med kompetent hjemmesykepleie som følger pasientforløp-metodikk, godt utviklet helsesøstertjeneste, psykisk helsetilbud, frisklivsentral og eget lærings- og mestringssenter. Vi har kommunal legevakt med ansatt daglegevakt. Vi har per i dag 55 fastleger med gjennomsnittlig listelengde på 1170 pasienter, og et velfungerende tillitsvalgtapparat.

Fastlegehjemmel ved 4-legesenteret Legene Syd i Sandefjord Helsepark blir ledig vår/sommer 2020.

Praksisen har pt listetak på 1150 pasienter.

Hjemmelen er lokalisert til Legene Syd, Sandefjord Helsepark, Skiringssalveien 20, 3208 Sandefjord.

Kontaktperson: Christina von dem Borne, tlf: 917 42 119

 

Legepraksisen Legene Syd er en veletablert 4-legers med svært sentral beliggenhet i Sandefjor med kort avstand til jernbane- og busstasjon. Gode parkeringsmuligheter. Vi har et felles driftsselskap og deler arbeidsoppgavene i selskapet mellom oss. Legene står selv fritt i forhold til valg av egen driftsform. Lokalisert i godt tilrettelagte, lyse lokaler og ligger ved siden av et annet legekontor som vi deler venterommet og laboratoriet med. Praksisen er fullt utstyrt med EKG, spirometri, 24t-RR-apparat, UL etc. CGM datasystem og nylig fornyet hardware.

Det er godt samarbeid mellom legene og med andre aktører i Sandefjord Helsepark, bla ortoped , gynekolog, ØNH, naprapat. Velfungerende, stabile og godkjente helsesekretærer. Vi har hyggelige felleslunsjer og et livlig medisinsk miljø med regelmessige foredrag.

 

Kvalifikasjoner:
· Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering i allmennmedisin (ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller godkjent allmennlege iht til Helfos regler
· Svært gode norsk-kunnskaper
· Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
· Godt kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
· Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi søker lege som i tillegg til ovenstående kvalifikasjoner, har særlig interesse for allmennmedisin.

· Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
· God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
· Interesse og evne for drift av privat legesenter


Kun søknader med minst 2 referanser blir vurdert.

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

28.02.2020

Tiltredelse:

Vår/sommer 2020

Arbeidssted:

Legene syd i Sandefjord helsepark

Kontaktpersoner:

Kommuneoverlege Susanne Monica Prøsch

mob: 918 90 093

Adresse: