Sandefjord kommune Teksleåsen avlastningsbolig

To blide og samarbeidsvillige hvilende nattevakter søkes

Hvilende nattevakter

Om tjenestested

 Vi yter i dag avlastningstjenester til ca 20 barn, tjenesteproduksjon foregår både i bolig og i hjemmet.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 48,59%, avlønning tilsvarer 31,69%
Stillingsstørrelse: 64,79%, avlønning tilsvarer 42,25%
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: Etter avtale med leder

Arbeidsoppgaver

Nattevakt har ansvar for å gi tjenester til flere barn med sammensatte vansker og sikre god helsehjelp

 • Håndtere epilepsi og ivareta beboers helsetilstand på natt.
 • Kunne håndtere og intervenere i situasjoner med utfordrende atferd
 • Føre journal
 • Utføre praktiske oppgaver som renhold, rydding og lignende.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert helsefagarbeider / hjelpepleier.
 • Erfaring fra å arbeide med mennesker med sammensatte funksjonshemminger av psykisk og fysisk art
 • Lyst og evne til å bidra praktisk og faglig i samarbeid med andre.
 • Kunne arbeide selvstendig og gi veiledning til kollegaer
 • Ha engasjement, humor, kreativitet og evne til å vise omsorg og empati
 • Da kommunikasjon er vesentlig i den daglige samhandlingen med bruker, må du beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Normalt god fysikk
 • Førerkort klasse B
 • Dersom ikke kvalifiserte søkere vil særlig egnet personer uten formell utdanning kunne vurderes ansatt.
 • Menn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

 • Teamarbeid med fokus på kollegaveiledning og faglig veiledning fra interne og eksterne fagpersoner.
 • Muligheter for å arbeide med faglig utvikling av tjenesten.
 • Deltagelse i faglige fora
 • Mange og varierte faglige utfordringer
 • Blide, hyggelige og faglig dyktige arbeidskollegaer og et meget godt arbeidsmiljø

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode .

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

23.02.2020

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Teksleåsen avlastningsbolig

Kontaktpersoner:

Adresse: