Sandefjord kommune

Våre ledige stillinger

Sykepleier 75 % fast stilling

Nygårdsvollen BFPMD, Nygårdsvollen bofellesskap

Spesialfysioterapeut for barn og unge

Fysio- og ergoterapitjenester

Ingeniør/sivilingeniør innen byggledelse vei, vann og avløp

Kommunalområdet miljø og plan, Kommunalteknisk seksjon, enhet Nyanlegg

Regnskapskontrollør

Skatt, Skatteoppkreveren

Sykepleiere i kombinasjonsstilling

Sandefjord medisinske senter, Legevakt/ Tjenestekontoret

Ingeniør/sivilingeniør

Kommunalområdet miljø og plan, Sandefjord

Legehuset AS i Sandefjord – ledig fastlegehjemmel

Sandefjord medisinske senter, Sandefjord

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.

Tilbake til toppen