Sandefjord kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Bugården hjemmesykepleie
Arbeidssted:
Bugården, Sandefjord
Søknadsfrist:
20.06.2022
Avdeling:
Forsmann hjemmesykepleie
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
17.06.2022
Avdeling:
Rehabilitering og korttid sengepost
Arbeidssted:
Sandefjord Medisinske Senter
Søknadsfrist:
15.06.2022
Avdeling:
Teksleåsen avlastningsbolig
Arbeidssted:
Teksleåsen avlastningsbolig
Søknadsfrist:
15.06.2022
Avdeling:
Digitalisering og utvikling HSO
Arbeidssted:
Sandefjordsveien 3
Søknadsfrist:
13.06.2022
Avdeling:
Bolig og tjenestekontor 1
Arbeidssted:
Bolig- og Tjenestekontoret Enhet 1
Søknadsfrist:
05.06.2022
Avdeling:
Vesterøy skole
Arbeidssted:
Vesterøy skole
Søknadsfrist:
02.06.2022
Avdeling:
Breidablikk ungdomsskole
Arbeidssted:
Breidablikk ungdomsskole
Søknadsfrist:
30.05.2022
Avdeling:
Helsestasjons- og skolehelsetjenester
Arbeidssted:
Sentrum
Søknadsfrist:
19.06.2022
Avdeling:
Sentrum familiesenter
Arbeidssted:
Sentrum
Søknadsfrist:
19.06.2022
Avdeling:
Legetjenester
Arbeidssted:
Lunden kommunale legekontor, Sandefjord
Søknadsfrist:
15.06.2022
Avdeling:
Føykås Hauanskogen
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
02.06.2022
Avdeling:
Psykisk helse og aktivitet
Arbeidssted:
Stokke/ Sandefjord
Søknadsfrist:
12.06.2022
Avdeling:
Haukerød skole
Arbeidssted:
Haukerød skole
Søknadsfrist:
07.06.2022
Avdeling:
Åsane Vindal
Arbeidssted:
Åsane
Søknadsfrist:
15.06.2022
Avdeling:
Skjeggerød
Arbeidssted:
Skjeggerødveien 20/26/28
Søknadsfrist:
09.06.2022
Avdeling:
Gokstad skole
Arbeidssted:
Gokstad skole
Søknadsfrist:
02.06.2022
Avdeling:
Gokstad skole
Arbeidssted:
Gokstad skole
Søknadsfrist:
02.06.2022
Avdeling:
Avdeling C
Arbeidssted:
Nygård avdeling C
Søknadsfrist:
20.06.2022
Avdeling:
Legetjenester
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
01.09.2022
Avdeling:
Avdeling I
Arbeidssted:
Nygård, avdeling I
Søknadsfrist:
16.06.2022
Avdeling:
Eikelunden avlastningsbolig
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
12.06.2022
Avdeling:
Bergli botiltak
Arbeidssted:
Andebu
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Bugården hjemmesykepleie
Arbeidssted:
Bugården, Sandefjord
Søknadsfrist:
07.06.2022
Avdeling:
Gokstad skole
Arbeidssted:
Gokstad skole
Søknadsfrist:
30.05.2022
Avdeling:
Forsmann hjemmesykepleie
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
30.05.2022
Avdeling:
PPT
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
29.05.2022
Avdeling:
Laholmåsen
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
12.06.2022
Avdeling:
Andebu skole
Arbeidssted:
Andebu skole
Søknadsfrist:
05.06.2022
Avdeling:
Andebu skole
Arbeidssted:
Andebu skole
Søknadsfrist:
05.06.2022
Avdeling:
Miljørenhold
Arbeidssted:
Sandefjord kommune
Søknadsfrist:
05.06.2022
Avdeling:
Solsiden
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Solsiden
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Kommunalområdet helse, sosial og omsorg
Arbeidssted:
Rådhuset
Søknadsfrist:
30.05.2022
Avdeling:
Soletunet bo- og behandlingssenter
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
29.05.2022
Avdeling:
Innkjøpsseksjonen og VOIS
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
01.06.2022
Avdeling:
Odberggården dagaktivitet
Kamfjordhjemmet dag/kveldsaktivitet
Møyland dagaktivitet
Møteplassen dagaktivitet for yngre personer med demens
Arbeidssted:
Odberggården,Kamfjordhjemmet, Møyland og Møteplassen dagaktivitet for personer med demens
Søknadsfrist:
29.05.2022
Avdeling:
Andebu hjemmesykepleie
Arbeidssted:
Andebu Hjemmesykepleie
Søknadsfrist:
29.05.2022
Avdeling:
Seksjon kommunikasjon, digitalisering og politisk sekretariat
Arbeidssted:
Rådhuset, Sandefjord
Søknadsfrist:
06.06.2022
Avdeling:
Andebu ungdomsskole
Arbeidssted:
Andebu ungdomsskole
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Breidablikk ungdomsskole
Arbeidssted:
Breidablikk ungdomsskole
Søknadsfrist:
12.06.2022
Avdeling:
Teksleåsen avlastningsbolig
Arbeidssted:
Eget hjem
Søknadsfrist:
30.05.2022
Avdeling:
Eikelunden avlastningsbolig
Arbeidssted:
Enhet Eikelunden
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Solvang hjemmesykepleie
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Legetjenester
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
31.07.2022
Avdeling:
Avdeling C
Arbeidssted:
Aagaardstunet
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Krokemoa hjemmesykepleie
Arbeidssted:
Krokemoa hjemmesykepleie
Søknadsfrist:
27.05.2022
Avdeling:
Sentrum hjemmesykepleie
Hvidtgården somatiske bofellesskap
Arbeidssted:
Søknadsfrist:
Avdeling:
Byskolen
Arbeidssted:
Sandefjordskolen
Søknadsfrist:
Fortløpende
Avdeling:
Avdeling 1ab
Arbeidssted:
Kamfjord bo- og behandlingssenter
Søknadsfrist:
07.04.2022
Avdeling:
Mobakken Saturnusvei
Arbeidssted:
Støttekontakttjenesten
Søknadsfrist:
29.10.2022

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.