Sandefjord kommune

Våre ledige stillinger

Helsefagarbeider

Nygård avd. E, Nygård bo- og behandlingssenter

Enhetsleder byggesak

Kommunalområdet miljø og plan
Byggesak, Sandefjord

Nattevakt ved Prestegårdstunet

Prestegårdstunet TBP, Prestegårdstunet

Prosjektleder - barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

Myndighet og internkontroll, Oppvekst og kunnskap

Sykepleier

Sentrum hjemmesykepleie, Storgata 25

Sykepleier

Hvidtgården somatiske bofellesskap, Storgata 25

Sykepleier/Vernepleier i Best hjemme.

Sentrum hjemmesykepleie, Storgata 25

IKT konsulent

Prosjekt Digitalisering og nye løsninger, Sandefjord rådhus

VVS tekniker 100 % - Fast stilling

Seksjon for drift og vedlikehold, Eiendom - Teknisk drift og vedlikehold

Helgestilling Hvidtgården 4. etg

Hvidtgården 4.etg TBP, Hvidtgården 4. etg

Fagarbeider/Assistent - fast

Barnehageseksjonen, Modalen barnehage

Pedagogisk leder - vikariater

Barnehageseksjonen, Modalen, Trudvang og Ringkollen

Ledig fastlegehjemmel

Legetjenester - helsetjenester og legevakt, Sandefjord helsepark

Fastlegehjemmel ved Annen etasje legesenter DA

Legetjenester - helsetjenester og legevakt, Sandefjord

Rådgiver - 100 % fast

Kommunalområdet oppvekst og kunnskap, Oppvekst og kunnskap

Pleiemedarbeider

Peer Gyntsvei held.bem.privathjem
Boliger og ambulante tjenester, Peer Gyntsvei, enetiltak, og samlokaliserte boliger

Arbeid og boveileder

Optimisten brukerstyrt kafe, Sandefjord

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.

Tilbake til toppen