Sandefjord kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Gokstad skole
Arbeidssted:
Gokstad skole
Søknadsfrist:
01.08.2022
Avdeling:
Ramsum skole
Arbeidssted:
Ramsum SFO
Søknadsfrist:
01.08.2022
Avdeling:
Ramsum skole
Arbeidssted:
Ramsum skole
Søknadsfrist:
01.08.2022
Avdeling:
Vennerød skole
Arbeidssted:
Vennerød skole
Søknadsfrist:
01.08.2022
Avdeling:
Eikelunden avlastningsbolig
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
24.07.2022
Avdeling:
Eikelunden avlastningsbolig
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
17.07.2022
Avdeling:
Andebu bo- og behandlingssenter
Arbeidssted:
Andebu
Søknadsfrist:
17.07.2022
Avdeling:
Byskolen
Arbeidssted:
Byskolen
Søknadsfrist:
31.07.2022
Avdeling:
Skogstjerna
Arbeidssted:
Andebu
Søknadsfrist:
17.07.2022
Avdeling:
Bugården ungdomsskole
Arbeidssted:
Bugården ungdomsskole
Søknadsfrist:
31.07.2022
Avdeling:
Serviceenhet
Arbeidssted:
Sandefjord medisinske senter
Søknadsfrist:
17.07.2022
Avdeling:
Helgerød skole
Arbeidssted:
Helgerød skole
Søknadsfrist:
01.08.2022
Avdeling:
Helsestasjons- og skolehelsetjenester
Arbeidssted:
Ungdomshelse
Søknadsfrist:
07.08.2022
Avdeling:
Sentrum hjemmesykepleie
Arbeidssted:
Sentrum hjemmesykepleie
Søknadsfrist:
17.07.2022
Avdeling:
Seksjon psykisk helsetjeneste og rusomsorg
Arbeidssted:
Sandar Herredshus
Søknadsfrist:
10.07.2022
Avdeling:
Avdeling A
Arbeidssted:
Nygård avdeling A og D
Søknadsfrist:
03.07.2022
Avdeling:
Bolig og tjenestekontor 2
Arbeidssted:
Søknadsfrist:
07.08.2022
Avdeling:
Ytre sone personlig assistent
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
31.07.2022
Avdeling:
Sentrum hjemmesykepleie
Hvidtgården somatiske bofellesskap
Arbeidssted:
Sentrum hjemmesykepleie/ Hvidtgården somatisk bofellesskap
Søknadsfrist:
14.07.2022
Avdeling:
Organisasjon og HR
Arbeidssted:
Seksjon Organisasjon og HR
Søknadsfrist:
29.06.2022
Avdeling:
Peer Gynts vei Møylandtunet
Arbeidssted:
Møylandtunet
Søknadsfrist:
31.07.2022
Avdeling:
Bemannet omsorgsbolig Soletunet
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
17.07.2022
Avdeling:
Eikelunden avlastningsbolig
Arbeidssted:
I privat hjem i Sandefjord
Søknadsfrist:
03.07.2022
Avdeling:
Ranvik Hjemmesykepleie
Arbeidssted:
Ranvik hjemmesykepleie
Søknadsfrist:
07.08.2022
Avdeling:
Solvang hjemmesykepleie
Arbeidssted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
24.07.2022
Avdeling:
Solsiden
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
17.07.2022
Avdeling:
Teksleåsen avlastningsbolig
Arbeidssted:
Eget hjem
Søknadsfrist:
30.06.2022
Avdeling:
Legetjenester
Arbeidssted:
Stokke
Søknadsfrist:
31.07.2022
Avdeling:
Mobakken Saturnusvei
Arbeidssted:
Støttekontakttjenesten
Søknadsfrist:
29.10.2022

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.