Sandefjord kommune

Våre ledige stillinger

Lærer - 100% fast

Skoleseksjonen, Andebu skole

Fysioterapeut

Forebygging og mestring, Sandefjord

Kommunepsykolog

Familie og ung voksen - PHR

Sykepleier 100 % fast

Solstua langtid for personer med ..., Solstua 1-4

Ferie- og ringevikarer

Skiringssaldsveien TBFF

Helsefagarbeider, vikariater.

Kamfjordhjemmet 1.etg, Kamfjord, bo og behandlingssenter

Sykepleiere, sykepleierstudenter, helsefagarbeidere, medisinstudenter

Rehabiliteringsenhet - pleie
Intermediær enhet - pleie
Lindrende enhet - pleie, Sandefjord medisinske senter

Sykepleier til Intermediær/KAD

Intermediær enhet - pleie

Kommunalsjef - Kommunalområde kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling

Kommunalområdet kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling

Helsefagarbeider

Soletunet dagsenter, hjemmetjeneste, Kuben dagaktivitet

Sykepleier/vernepleier,

Lunden dagsenter hjemmetjeneste, Odberggården Dagaktivitet for personer med demens

Sykelpeier til lindrende/korttids enhet.

Lindrende enhet - pleie, Sandefjord medisinske senter

Våken nattevakt

Nordås , Nordås

Sykepleier, helgestilling

Natt hjemmesykepleie, Natt-tjenesten

Sykepleier

Natt hjemmesykepleie, Natt-tjenesten

Pedagogisk leder

Barnehageseksjonen, Kommunale barnehager

Sykepleier.

Nygårdsvollen BFPMD, Nygårdsvollen

Renholder

Nygård avd. D

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.

Tilbake til toppen