Sandefjord kommune Skjeggerød

Hei vi trenger flere flinke vikarer

Tilkallingsvikar

Om tjenestested

Seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA) består av totalt 13 enheter. Seksjonen omfatter botiltak og andre tjenestetilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alderen 18 og oppover. Tjenestene gis som ambulerende tjenester, tjenester i heldøgns bemannede boliger, avlastning, samt dagtilbud. Det arbeides målrettet i seksjonen for felles kultur, forståelse og støtte på tvers av enhetene. Seksjonen har nylig vært gjennom en større omorganisering og er i utvikling. Vi er i disse dager i gang med å planlegge implementeringen av det felles faglig verdi- og rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS).  

Ved enhet Skjeggerødveien møter du faglig engasjerte kollegaer. Vi opptatt av å gi gode individuelt tilpassede tjenester, hjelp til å mestre eget liv, - gjennom gode og samordnede tjenester på ulike arenaer som familie, skole/jobb og nettverk. De vi yter tjenester til er i behov av trygghet, stabilitet og forutsigbare rammer, samt en meningsfylt hverdag som bidrar til opplevelse av mestring og utvikling.  

Enhet Skjeggerødveien yter tjenester til 14 unge og voksne . Beboerne har 1:1 eller 1:2 bemanning. Personalgruppen består av i overkant 43 årsverk fordelt på omtrent 55 faste ansatte. 

Vi søker deg som som er nyskjerrig på vårt fagfelt. Fleksibilitet og gode samarbeidsevner er en forutsetning. 

Det er ønskelig med vikarer som kan arbeide både dagtid, kveldstid og helger. Ferier så vel som høytider. Noen perioder vil det være behov for at du kan jobbe mye andre perioder noe mindre. Du må i noe grad kunne stille opp på kort varsel.

Stillingsinformasjon

 Stillingstype: tilkallingsvikar

Stilling ledig fra: snarest, etter avtale 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig tjenesteyting for beboerne i avdelingen  
 • Tilrettelegge for arbeid og aktiviteter for beboerne  
 • Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte brukers behov   
 • Dokumentasjon    
 • Pårørendesamarbeid  
 • Medvirke til et fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø 
 • Administrere medisiner

 

Kvalifikasjoner

 • Det er ikke krav om noen formell kompetanse, vi kommer til å gi deg god opplæring. 
 • Det er ønskelig at du på sikt tar formell utdanning
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper 
 • Ferdigheter i bruk av digitale verktøy  
 • Evne og ønske om å lære vårt spennende fag i møte med beboerne i Skjeggerødveien
 • Personlig egnethet, engasjement og fleksibilitet vektlegges 

 

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du:

 • er raus, omgjengelig, blid og tillitsvekkende 
 • har evne til å begeistre, motivere og jobbe for et felles mål
 • er kreativ og byr på deg selv i samhandling
 • liker å være aktivitet ute og inne, i all slags vær der beboernes behov og livskvalitet er i sentrum
 • er fleksibel og omstillingsdyktig 
 • har engasjement for målgruppen  
 • har gode evner til å kommunisere og samhandle  
 • har førerkort kl. B

 

 

Hva kan vi tilby deg?  

 

 • En jobb med mening hvor du vil bli utfordret både faglig og personlig  
 • Et miljø med høy fagkompetanse og stor grad av samhandling med tverrfaglige team  
 • Personlig og faglig egenutvikling gjennom teamarbeid, veiledning, fagdager og kurs  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger  
 • Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene   
 • Personalhytter  

 

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillingen er det krav om at godkjent politiattest kan fremvises.

 

Del på:

Referansenummer:

23/40882

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.11.2023

Tiltredelse:

15.12.2023

Arbeidssted:

Skjeggerødveien 20/26/28 Andebu

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3208 Sandefjord

Kart: