Sandefjord kommune

Vi søker deg som har et stort hjerte for tjenestemottakeren og arbeidet som utføres

Sykepleier 80 - 100%, fast stilling

Om Nygård, avdeling H

Avdeling H er er en somatisk avdeling med 24 sengeplasser fordelt slik: 16 plasser tiltenkt kortidspasienter på avlastende rullering og 8 plasser for langtidspasienter med somatikk og demens. Beboerne har sammensatte problemstillinger som gir faglige utfordringer i en spennende og hektisk arbeidshverdag. 

Spesielt for avdeling H er at vi har inn og utreiser de fleste ukedager og en stor del av vår arbeidshverdag består av koordinerende oppgaver. Vi har en differensiert brukergruppe, som setter særlig krav til vår egenskap til å ivareta brukerene som er inne på korttidsavlastning. Gode kommunikasjonsegenskaper er sentralt, for at både pårørende og brukere føler seg trygge og ivaretatt i en slik situasjon. Du vil jobbe i en avdeling som tilbyr en tjeneste til kommunens innbyggere som er helt essensiell, i det at vi gir avlastning som gjør det mulig for innbyggerne å bo hjemme så lenge som mulig. 

Vi utfører mange kartlegginger og fagvurderinger, når vi jobber med koordinering av tjenestene. Behovet for avklaringer er stort i denne brukergruppen, og vi er en ressurs/samarbeidspartner for tjenestekontoret i arbeidet med å finne den optimale tjenesten. Vi samarbeider også tett med både hjemmesykepleie og sykehus. 

Vi har stort fokus på fagutvikling og pasientsikkerhet, og er opptatt av høy kvalitet i tjenesten. Som ett eksempel på det, kan vi nevne at vi alltid sier ja til sykepleierstudenter, lærlinger, ulike praksisplasser og også hospiering. Det gjør at vi får testet vårt kunnskapsnivå og holder oss på tå hev - som er veldig gøy!

Vi er ca 40 fast ansatte i avdeling H og er opptatt av likestilling og inkludering. Det har medført at vi er en gjeng med stort mangfold! Du vil komme til et kollegie med ulike profesjoner; vernepleier, sykepleiere, helsefagarbeider og pleimedarbeider under utdanning. Og vi er heldig å ha en spesialsykepleier som i dag gjennomfører veilederutdanning - og hun er mentor i avdelingen som du som ny ansatt sykepleier hos oss kan dra stor nytte av.

Vi er stolte av det gode arbeidsmiljøet vårt, og har ildsjeler i avdelingen som inviterer til alt fra Påske- fester,  halloween-fester, julebord og andre aktiviteter - og det dukker stadig vekk opp ei kake. Vi er opptatt av å kjenne hverandre, respektere hverandre og skape gode relasjoner. Vi håper du har lyst til å bli en del av oss, og være med å forme det fellesskapet vi har!

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 80 - 100%
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: Etter avtale

 Arbeidsoppgaver

 • Rolle som tjenesteansvarlig for en gruppe pasienter
 • Utøve direkte sykepleie til beboere i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Bidra til at kvaliteten på det faglige arbeidet utvikles og vedlikeholdes
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
 • Ansvar for oppfølging av sykepleierstudenter
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Dokumentasjon i Cosdoc og IKOS

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier. Sykepleierstudenter som er ferdig vinteren 2023 kan søke
 • Fortrolig med bruk av/interesse for å lære velferdsteknologi
 • Generell god IKT-kunnskap
 • Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Har god innsikt i betydningen av personsentrert omsorg og miljøbehandling
 • Evner å jobbe selvstending og i team
 • Strukturert
 • God på kommunikasjon
 • Evne å prioritere og delegere oppgaver

Vi tilbyr

 • Langvakter med arbeid hver 4. helg, eller tradisjonelle vaktlengder med arbeid hver 2. eller hver 3. helg
 • Arbeid i et godt miljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Kurs og faglig oppdatering
 • Mentorordning
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Personalhytter
 • Kunstforening

Som følge av kommunens satsning på heltidskultur, bruker vi kalenderplan/årsturnus og de ansatte blir involvert i turnusarbeidet. Vi har innført langvakter for de som ønsker det. 

Vi tror du gjør en bedre jobb når du trives. Derfor strekker vi oss langt for at du skal føle deg ivaretatt.

Lønn

 • Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 7174
 • Startlønn tilsvarende minimum 8 års ansiennitet pluss kr 20000 ved 10 og 16 års ansiennitet
 • Ekstra kompensasjon på 10000-15000 pr år (uten eller med formell veilederutdanning), for å veilede sykepleierstudenter
 • Som et rekrutteringstiltak tilbyr Sandefjord kommune nyutdannede sykepleiere nedbetaling av studielån med kr 15.000 hvert år, i inntil 5 år
 • Sandefjord kommune har gode pensjonsordninger. Som ansatt trekkes du 2% til KLP

Andre opplysninger

 • Gjensidig prøvetid er 6 måneder
 • Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste
 • Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju
 • Krav om politiattest, godkjent attest må fremvises før ansettelse (Lov om helsepersonell mv., kap 4. § 20A)

Om seksjon bo-og behandlingssenter (BBS) og Nygård BBS

Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg. Bo- og behandlingssentrene er lokalisert med ett i Andebu, ett i Stokke, to i Sandefjord samt tre bofellesskap for mennesker med demenssykdom i Sandefjord. Til sammen er det 332 plasser fordelt på korttid/avlasting og langtidsplasser. Sandefjord kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold, og har stort fokus på fagutvikling og tjenesteutvikling innen eldreomsorgen i kommunen.

Nygård bo- og behandlingssenter har i dag 136 plasser fordelt på 7 avdelinger. Beboergruppen er sammensatt, med overvekt av langtidsplasser.  De ulike avdelingene er tilrettelagt for personer med demens og somatisk sykdom, noen plasser er øremerket rullerende avlastning. Vi har fokus på fagutvikling, miljøarbeid og aktivitet, gjennom å se og tilrettelegge for den enkelte beboers behov. "Hva er viktig for deg" står sentralt i avdelingene. Gruppe- og fellesaktiviteter tilbys i samarbeid med miljøarbeidere og frivillige. Kjøkkenet har sammen med avdelingene en sentral rolle i arbeidet med matglede og ernæring. Lege er tilstede på senteret alle hverdager.

Er dette en stilling å flytte til?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube

 

Del på:

Referansenummer:

23/34211

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.12.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Nygård, avdeling H

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Vigdis Mathiesen Brønnich

mob: +47 90081751

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3208 Sandefjord

Kart: