Sandefjord kommune Fag- og fellesfunksjoner

Brenner du for eldreomsorgen og miljøterapeutisk tilnærming, da er dette jobben for deg.

Miljøterapeut

Om tjenestested

Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg. Bo- og behandlingssentrene er lokalisert med ett i Andebu, ett i Stokke, to i Sandefjord samt tre bofellesskap for mennesker med demenssykdom i Sandefjord. Til sammen er det 351 plasser fordelt på korttid/avlasting og langtidsplasser. Sandefjord kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold, og har stort fokus på fagutvikling og tjenesteutvikling innen eldreomsorgen i kommunen. 

Nygård bo- og behandlingssenter har i dag 126 plasser fordelt på 6 avdelinger. Vi står foran en utvidelse mot 180 plasser frem mot 2028, en prosess som starter med økning på 10 plasser allerede denne våren. De ulike avdelingene er tilrettelagt for personer med demens og somatisk sykdom, med noen plasser for rullerende avlastning. Vi har fokus på fagutvikling, miljøarbeid og aktivitet, gjennom å se og tilrettelegge for den enkelte beboers behov. Personsentrert omsorg, "Hva er viktig for deg" og "Leve hele livet" står sentralt i avdelingene. 

Miljøterapeuten vil være organisert i avdeling Fag og fellesfunksjoner, men vil ha hele institusjonen som sitt arbeidsområde. Som miljøterapaut skal du samarbeide tett med ledere og medarbeidere i hele institusjonen. Nygård har mange engasjerte frivillige, og du vil få ansvar for å samarbeide med de frivillige og koordinere aktivitetene sammen med dem. Miljøavdelingen arrangerer og koordinerer miljøaktiviteter for hele institusjonen. Dette er aktiviteter både på dagtid, og større arrangementer som er lagt til ettermiddagen. I tillegg til miljøaktiviteter i grupper, ønsker vi nå å kunne tilby miljøterapeutiske tiltak til enkeltpersoner. Dette vil du ha hovedansvaret for.

 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 70
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: 01.03.2023

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak til enkeltpersoner og grupper
 • Styrke beboernes sosiale nettverk
 • Planlegge og gjennomføre arrangementer og aktiviteter gjennom året i samarbeid med øvrige medarbeidere, frivillige, organisasjoner, utøvere og andre samarbeidsparter
 • Veiledning, koordinering og oppfølging av frivillige medarbeidere og de aktivitetene disse har ansvar for
 • Deltagelse i nettverk og samarbeid med kommunens frivilligkoordinator
 • Sørge for forsvarlig drift og forvaltning av virksomhetens ressurser
 • Bidra til at tjenesten svarer til lovverket, politiske vedtak og kommunale avgjørelser
 • Utarbeide rapporter, statistikk m.m.

 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen helse- og sosialfag
 • Ønskelig med videreutdanning innen veiledning, miljøterapi, musikkterapi eller demens
 • Ønskelig med kjennskap til Livsglede for eldre (Livsgledehjem)
 • Ønskelig med erfaring fra eldreomsorgen
 • Gode evner til å jobbe selvstendig
 • Gode mellommenneskelige ferdigheter og liker å omgås mange ulike typer mennesker
 • Inspireres av at arbeidshverdagen er uforutsigbar, og evner å ha mange baller i lufta samtidig
 • Er serviceinnstilt og har gode kommunikasjons- og samhandlingsevner. Formulerer seg godt på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Er trygg, tydelig, inkluderende og støttende – både overfor kollegaer, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Gode evner til å veilede kollegaer
 • Har evne til å utvikle tjenesten slik at den tilpasses pasient/brukers behov og vurderer komplekse problemstillinger helhetlig
 • Er opptatt av kontinuerlig videreutvikling, læring og forbedring
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Arbeid i et trivelig miljø
 • Du får delta i oppbyggingen av et av Norges største sykehjem
 • Tilgang til bedriftshytter
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 6675.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

 

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

 

Er dette en stilling å flytte til?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube

 

Del på:

Referansenr:

23/2406

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

10.02.2023

Tiltredelse:

01.03.2023

Arbeidssted:

Nygård Bo- og behandlingssenter, fag og fellesfunksjoner

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Ragnhild Bjerknes Bærug

tlf: 48116432

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3208 Sandefjord