Sandefjord kommune Hvidtgården 4.etg TBP

Våken og robust og ønsker å jobbe med psykisk helse?

Våken nattevakt

Om seksjon Psykisk helse og rustjenester

Seksjonen er organisert i kommunalområdet helse, sosial og omsorg i Sandefjord kommune. Seksjonen er delt i 5 enheter som innen fagfeltet dekker en rekke tjenestetilbud til voksne innbyggere i kommunen. Det er nå ledige stilling som våken nattevakt i enhet Ambulant team Vardeveien og Hvidtgården 4. etg., herunder Hvidtgården 4. etg.

Om tjenestestedet

Hvidtgården 4. etg. er et heldøgns bemannet botilbud for voksne over 18 år i sentrum av Sandefjord. Vi tilbyr mennesker med psykiske lidelser rammer og støtte som fremmer ivaretakelse av egen helse, mestring og livskvalitet. Dette innebærer blant annet oppfølging av psykisk og somatisk helse, kartlegging av funksjonsnivå og symptomutvikling, samt boveiledning. Vi samarbeider tett med spesialisthelsetjeneste, fastlege, verger, pårørende og andre. Et overordnet mål er at den enkelte beboer skal gis mulighet til å leve et mest mulig selvstendig liv, i eller utenfor bofellesskapet. Det er pr i dag 14 boenheter i avdelingen. Avdelingen består av en tverrfaglig og godt kvalifisert personalgruppe på ca 12 årsverk.

Hvidtgården 4. etg samarbeider tett med Ambulant team Vardeveien. Dette samarbeidet gir en unik mulighet til å møte den enkelte person med fleksible og tilpassede tjenester. 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 
Inntil 37%

Stillingstype:
Våken nattevakt, fast stilling. For tiden med arbeid hver 3. helg

Søknadsfrist:
12.12.22

 

Arbeidsoppgaver

 • Målrettet miljøarbeid
 • Legemiddelhåndtering og oppfølging av helseutfordringer
 • Bidra til at den enkelte beboer opplever ro og trygghet i egen bolig
 • Håndtere vakttelefon for interne og eksterne henvendelser
 • Tverrfaglig samarbeid, også med nattevakter i øvrige avdelinger på huset i enkeltsituasjoner.

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider, evt person med treårig helse- eller sosialfaglig utdannelse, studenter ved helse- eller sosialfaglig høgskole/universitet eller helsefagelever, alle over 20 år.
 • Personer uten nevnte faglige bakgrunn kan vurderes dersom vi ikke får egnede kandidater fra ovennevnte punkt
 • Trygg og tydelig i rollen, evne å jobbe selvstendig
 • Pålitelig og lojal i forhold til tiltak og oppgaver
 • Vilje og evne til å opprettholde engasjement og fokus over tid
 • Være robust, fysisk og mentalt
 • Gode samarbeidsevner, evne til å skape trygghet og ro
 • Fleksibel innstilling, interesse for å bidra med din kompetanse ut over egen avdeling
 • Ønskelig med erfaring med og kunnskap om psykisk helsearbeid
 • Ønskelig med erfaring med og kunnskap om målrettet miljøarbeid

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et fagmiljø der hele mennesket er i fokus
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Bedriftsidrettslag med variert tilbud

 

Lønn

Som ansatt i Sandefjord kommune er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

 

Del på:

Referansenr:

22/36417

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

12.12.2022

Tiltredelse:

Ca 1.2 2023

Arbeidssted:

Hvidtgården 4. etg

Kontaktpersoner:

Enhetsleder Merete Wiik Sørensen

mob: +47 915 67 680

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3202 Sandefjord