Sandefjord kommune Bugården hjemmesykepleie

Vi ønsker oss en ny engasjert kollega til Bugården hjemmesykepleie

2. gangs utlysning - Sykepleier 100%

Om tjenestested

Seksjon senter og hjemmetjeneste består av 11 hjemmesykepleieavdelinger, bo- og servicesentre, praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse enheter, dagsenter for personer med demnes og bofellesskaper.

Bugården hjemmesykepleie er en del av Seksjon Senter og hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Bugården er en sterkt faglig avdeling med sykepleiere og helsefagarbeidere, samt at vi har temaet Best hjemme som er ett tverrfaglig team bestående av ergoterapuet, sykepleier og fysioterapeut, som har fokus på hjemmerehablitering. Vi liker å gjøre hverandre gode og støtter og veileder hverandre. Vi har en todelt turnus med dag/kveld og hver 3 helg. Seksjonen vår har egen nattjeneste og sykepleiertjeneste. Sykepleiere fra de enkelte avdelingen bidrar inn i denne tjenesten kveld og helg.  Sykepleierstilling som er ledig nå har helg i sykepleiertjenesten.

Seksjonen jobber med fremtidens senter og hjemmetjeneste og om hvordan vi best skal møte morgendagens utfordringer. Vi ønsker ny medarbeider til avdelingen vår som kan bidra inn til å se nye muligheter til utvikling av tjenesten vår. 

Sandefjord kommune er vertskommune for Utviklingsenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold og har stort fokus på fagutvikling og tjenesteutvikling innen eldreomsorgen i kommunen. Vi har fokus på fagutvikling, pasienten i sentrum, aktivitet og egenmestring/egenomsorg. "Hva er viktig for deg" og "Leve hele livet" står sentralt i vår seksjon.

Vi søker deg som er målrettet og handlingskompetent, liker å jobbe på lag og finne de gode løsningene sammen. Du bør trives i et aktivt miljø med utfordrende og spennende oppgaver og bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø. 

Vi trenger deg som er selvstendig, faglig oppdatert, trives med å jobbe med faglig utvikling og har pasienten i fokus.  Er du ny i rollen som sykepleier er dette en spennende og lærerik start på karrieren !

Søk da vel!

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100% (er mulighet for endring av stillingstørrelse ved behov)
Stillingstype: fast turnus dag/kveld med hver tredje helg. Helgene er i sykepleiertjenesten
Stilling ledig fra: 01.10.22 eller etter avtale

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver i hjemmetjenesten er allsidig og utfordrende og i faglig utvikling
 • Koordinator/IP ved behov
 • Ansvar for pleie og primæroppgaver hos pasientene, i tillegg til ansvar for faglig oppfølging, kontakt med  fastleger og spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Veiledning av kollegaer, studenter og elever
 • Dokumentasjon
 • velferdsteknologi 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Du har god faglig innsikt, liker å jobbe selvstendig og tar ansvar
 • Du bidrar til ett godt samarbeidsklima, er fleksibel og løsningsorientert
 • Du har gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Du har sertifikat til bil

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer.
 • Arbeid i et godt og inkulderende miljø.
 • God opplæring.
 • Dyktige kollegaer inkludert Best hjemme team med ergoteraput, fysioterapeut og sykepleier.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Arbeidssko, nye annenhvert år
 • Arbeidsglededagen for hele seksjonen senter og hjemmetjeneste
 • Gode pensjons- og forbedringsordninger

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 7174. Startlønn tilsvarende 8 års ansiennitet, pluss kr 20.000 ved 10 og 16 års ansiennitet

Ekstra kompensasjon for å veilede sykepleierstudenter. Kommunen avlønner med kr. 10.000 pr. sykepleierstudent (uten formell veilederkompetanse) og kr 15.000 pr. student med formell veilederkompetanse

Som ansatt er du medlem av KLP. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Er dette en stilling å flytte til?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube

 

Del på:

Referansenr:

22/25073

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

03.10.2022

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Bugården, Sandefjord

Kontaktpersoner:

Enhetsleder Annika Andresen

tlf: 33 41 98 12

mob: 952 25 435

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3202 Sandefjord