Sandefjord kommune Sentrum hjemmesykepleie

Er du klar for nye muligheter, da vil vi høre fra deg

Sykepleier Sentrum 100% Fast

Om tjenestested

Sentrum hjemmesykepleie er en del av Seksjon Senter og hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Sentrum er en sterkt faglig avdeling med sykepleiere og helsefagarbeidere, samt at vi har temaet Best hjemme som er ett tverrfaglig team bestående av ergoterapuet, sykepleier og fysioterapeut, som har fokus på hjemmerehablitering. 

 Som undervisningshjemmetjeneste (UHT) er vi en avd. i utvikling med fokus på aktiv omsorg og helsefremmende arbeid, samhandling, nettverksbygging, kvalitetsutvikling og IKT.

Vi har fokus på fagutvikling , pasient i sentrum, aktivitet og egenmestring/egenomsorg.

 Sandefjord kommune har en visjon om at våre pasienter skal leve et godt liv hjemme så lenge som mulig. "Hva er viktig for deg?" og "Leve hele livet" står sentralt i vår seksjon. Meld. St. 15 "Leve hele livet" skal bidra til dette.

 Vi ønsker deg som er motivert og engasjert, liker å jobbe på lag og finne de gode løsningene sammen. Du bør trives i et aktivt miljø med utfordrende og spennende oppgaver og bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø. 

Vi har som et daglig mål å gjøre hverandre gode, støtte og veilede.

 

 Vi har todelt turnus med dag/kveld og hver 3. helg. Seksjonen vår har egen nattjeneste og sykepleiertjeneste. Sykepleiere fra den enkelte avdeling bidrar inn i sykepleietjensten på kveld og helg.

 Hvis du liker å jobbe med mennesker slik at de får gode tjenester og en meningsfull hverdag er det deg vi søker.

 Studenter som er ferdig med sykepleierutdannelsen vår 2022 oppfordres til å søke

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast.
Stilling ledig fra Etter avtale, gjerne snarest mulig

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglig oppfølging av hjemmeboende
 • Samarbeide med brukere,pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Legemiddeloppfølging,og rutiner for legemiddelhåndtering
 • Sykepleierdokumentasjon
 • Ansvar for sykepleierstudenter
 • Koordinator/IP ved behov
 • Velferdsteknologi

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Evne til nytenking og fleksibilitet.
 • Lyst til aktivt å delta i videre utvikling av tverrfaglig helsetjeneste.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne både til å jobbe i team og til å arbeide selvstendig.
 • Gode norsk kunnskaper- muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl.B

Det vektlegges personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Et godt, tverrfaglig miljø i utvikling der du kan være med og påvirke morgendagens tjenester.
 • Sammensatte, spennende arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • God opplæring av nyansatte
 • Arbeid i et godt og inkulderende miljø.
 • Dyktige kollegaer inkludert Best hjemme team med ergoteraput, fysioterapeut og sykepleier.
 • Arbeidssko, nye annenhvert år
 • Arbeidsglededagen for hele seksjonen senter og hjemmetjeneste

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 7174. Startlønn tilsvarende 8 års ansiennitet, pluss kr 20.000 ved 10 og 16 års ansiennitet

Ekstra kompensasjon for å veilede sykepleierstudenter. Kommunen avlønner med kr. 10.000 pr. sykepleierstudent (uten formell veilederkompetanse) og kr 15.000 pr. student med formell veilederkompetanse

Som ansatt er du medlem av KLP. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Referansenr:

22/20419

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

17.07.2022

Arbeidssted:

Sentrum hjemmesykepleie

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3202 Sandefjord