Sandefjord kommune Peer Gynts vei Møylandtunet

Hva er din twist-favoritt??

Vernepleier / sykepleier - 100 % fast og 100 % vikariat

Møylandtunet er en bolig lokalisert midt i hjertet av Andebu, hvor det bor fire godt voksne personer, i tillegg gir vi ambulante tjenester til personer som bor i nærområdet. Vi flyttet inn i nyoppussede lokaler i 2020, og vi er heldige som har mange ansatte som har jobbet her i mange år.

Arbeidsoppgaver 

 • Daglig tjenesteyting for brukere tilknyttet avdelingen 
 • Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte brukers behov
 • Ansvar for faglig arbeid i avdelingen som kartlegging, utarbeide mål- og tiltaksplan, tiltak og oppfølging 
 • Sikre integritet og respekt overfor brukerne 
 • Tilrettelegge for arbeid og aktiviteter for beboerne 
 • Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte brukers behov  
 • Dokumentasjon  
 • Tjenesteansvar er aktuelt  
 • Medisinansvar 

 Kvalifikasjoner 

 • Bachelor i vernepleie eller sykepleie.
 • Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming og målrettet miljøarbeid. 
 • Kjennskap til lovverk som regulerer tjenestene, herunder HOL kap. 9   
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig  
 • Gode datakunnskaper  
 • Førerkort kl. B 
 • Evne til å jobbe målrettet og systematisk  
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Må kunne jobbe selvstendig
 • Ha humor og være engasjert og nysgjerrig

 Vi tilbyr 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver  
 • Personlig og faglig utvikling i en seksjon med målrettet faglig fokus 
 • Mulighet for deltagelse i faglige fora i seksjonen 
 • Tverrfaglig samarbeid  
 • Lønn som følger av lokalt rekrutteringsfokus; avhengig av ansiennitet lønnes man i spennet kr 464.800 - 543.100. (dvs. ved 0 – 6 års ansiennitet, får årslønn som 8 års ansiennitet, og ved 10 og 16 års ansiennitet får man kr 20.000 over garantilønn). 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger  
 • Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene  
 • Personalhytter 

 Lønn 

 • Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskodene 6455 Vernepleier / 7174 Sykepleier.  
 • Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse (for sykepleiere er det KLP). Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. 

 Om Møylandtunet

Vi er en gjeng med veldig godt humør, glade i twist, og mange har jevnlig sosiale treff også utenfor arbeidstid. Vi ønsker oss deg som er engasjert, pliktoppfyllende, faglig reflektert, nysgjerrig, løsningsorientert og som har godt humør. Du må trives med at dager ikke alltid helt følger skjemaet, du må evne å jobbe selvstendig og også i team, tåle at det er litt hektisk, og se og bidra til å løse problemstillinger når de kommer. Du vil inngå i en dyktig kollegagruppe med et stort engasjement og stå-på-vilje.

Personene som bor i boligen har passert sin første ungdom. De som mottar ambulante tjenester fra oss har stor spredning i alder. Dette er personer som har god boevne, hvor vi drar hjem til den enkelte og gir bistand i personens hjem ut fra den enkeltes behov.

For oss er fellesskap viktig, og legger til rette for å inkludere alle tjenestemottakerne. Dette har betydning både for de bor i boligen og de som mottar ambulante tjenester.

I Møylandtunet er vi opptatt av å gi individuelt tilpassede tjenester, og oppfølging er planlagt ut fra den enkelte tjenestemottakers behov. Trygghet og omsorg, respekt og integritet for tjenestemottakerens rettigheter og mulighet til mest mulig delaktighet i sitt eget liv er viktige prinsipper. Vi er opptatt av å dele kunnskap, og jobber hele tiden for å gjøre det på en bedre og mer systematisk måte.

 Andre opplysninger 

 • Fast ansettelse etter avtale. Vikariatet fra okt 2022, og minst 12 mnd.
 • Gjensidig prøvetid er 6 måneder. 
 • Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. 
 • Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. 
 • Det er krav til fremlegg av gyldig politiattest, jf Helse og omsorgstjenesteloven §5-4 

 Er dette en stilling å flytte til? 

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen. 
 
Tenk stort, tenk Sandefjord 
Sandefjord kommune | Facebook 
Foresatteportalen i Sandefjord kommune 
Sandefjord kommune på YouTube 

Om seksjonen

Møylandstunet  er organisert under seksjon Bolig, Aktivitet og Avlastning (BOA)  og består av 13 enheter som i hovedsak gir tjenester til voksne personer med ulik grad av utviklingshemming. Tjenestene gis som ambulerende tjenester, tjenester i heldøgns bemannede boliger, avlastning, samt dagtilbud. Det er et mål å være en seksjon som kjennetegnes av heltidskultur. Det arbeides målrettet i seksjonen for felles kultur, forståelse og støtte på tvers av enhetene. Seksjonen har nylig vært gjennom en større omorganisering og er i utvikling. Vi er i disse dager i gang med å planlegge implementeringen av det felles faglige verdi- og rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS).  

Seksjon BOA trenger dyktige medarbeidere, og har behov for deg som tar ansvar og som bidrar til utvikling og løsning av kommunens og seksjonens oppgaver. I våre tjenester er ivaretakelse av brukers rettigheter og aktiv deltakelse i sitt eget liv viktige prinsipper for alle ansatte. 

Del på:

Referansenr:

22/19154

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.07.2022

Arbeidssted:

Møylandtunet

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3202 Sandefjord