Sandefjord kommune Kommunalområdet helse, sosial og omsorg

Vil du være med å utforme tjenestene innen psykisk helse og rus til voksne over 18 år sammen med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere, så er dette stillingen for deg!

Seksjonsleder psykisk helse og rus

Om seksjon psykisk helse og rus (PHR)

Seksjon psykisk helse og rus er en av syv seksjoner i kommunalområdet helse, sosial og omsorg. Du vil inngå i kommunalsjefens ledergruppe. Dette innebærer at du, i tillegg til å være ansvarlig for egen seksjon, også vil være medansvarlig for helheten i kommunalområdet og bidra aktivt i arbeidet med å sette kommunalområdet i stand til å nå sine mål.

Seksjon PHR består av 5 enheter, har totalt 125 ansatte og forvalter 72 millioner kroner. Seksjonen gir tjenester i form av ulike botilbud, individuell behandling, grupper, kurs, selvhjelp, ulike aktiviteter, dagsenter, lavterskeltilbud, feltpleie og ambulerende tjenester til voksne i målgruppen. Seksjonen er under utvikling, og det er fokus på gode pasientforløp og samskapning for å utvikle et helhetlig tilbud. Seksjonens fokus er likeverdige tjenester i hele kommunen.

Det er nylig foretatt en omorganisering som gjør at det ligger en forventning til deg som ny leder at du skal bygge opp, utvikle og organisere tjenestene iht. sentrale føringer og mål som er satt for seksjonen.

Du bør ha forståelse for politiske prosesser og samhandlingen mellom politisk og administrativt nivå. Viktige samhandlingspartnere i arbeidet vil også være fagforeningsrepresentanter og vernetjeneste.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast
Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidsoppgaver

 • Personal-, økonomi-, resultat- og utviklingsansvar
 • Lede seksjonen med et helhetlig, strategisk og økonomisk blikk
 • Riktig kapasitet og nivå på tjenestene
 • Saksbehandling
 • Samhandling mellom seksjoner, kommunalområder og mellom ledernivåer, samt bistå og legge til rette for utstrakt samhandling med eksterne instanser

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole/universitet (min. bachelornivå), videreutdanning innenfor ledelse er en fordel
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra arbeid med psykisk helse og rus
 • God kommunikasjonevne – skriftlig og muntlig
 • Resultat- og mestringsorientert
 • Engasjert og gode samarbeidsevner
 • Evner godt å håndtere flere prosesser samtidig
 • Proaktiv, løsningsorientert og har god evne til å se helheten

Personlig egnethet blir tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i en utviklingsorientert kommune
 • Godt arbeidsmiljø med erfarne, kunnskapsrike og engasjerte kolleger
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons - og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Personalhytter og bedriftsidrettslag med et bredt tilbud

Lønn

 • Lønn etter avtale
 • Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henholdt til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9451 – seksjonsleder.
 • Seksjonsledere er unntatt arbeidsmiljølovens bestemmelser for overtid, men kan få inntil 10 dager fri ifht. omfang av møter og arbeid på kveldstid
 • Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Del på:

Referansenr:

22/15729

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.05.2022

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Rådhuset

Kontaktpersoner:

Kommunalsjef Bente Østbakken Aasoldsen

mob: 917 40 320

Rådgiver Bente Ekanger

mob: 472 38 844

Adresse: