Sandefjord kommune Psykisk helse og rustjenester

Kompetent leder søkes til spennende lederjobb

Fast 100% stilling som Enhetsleder

Om tjenestested

Seksjon Psykisk helse og rustjeneste i Sandefjord kommune ble etablert i år 2020, og omfatter 120 årsverk fordelt på over 200 ansatte. Seksjonen består av 5 enheter som gir tjenester som, individuell behandling og oppfølging, bolig for rus og psykiatri, bolig for psykiatri, dagenheter og ambulante team som bidrar med boveiledning og mestringsstøtte. Seksjonen har også drift av dagsenter med ulike aktivitetstilbud. Psykisk helse og rustjenester i Sandefjord kommune er organisert etter nasjonal veileder for lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid voksne - Sammen om mestring

Vi har nå ledig stillingen som Enhetsleder for Psykisk helse og rustjenester - Herredshuset. Som enhetsleder i Sandefjord kommune har du personal-, fag og resultatansvar for enheten. Enhetsleder er en del av seksjonsleders ledergruppe. Enhet Psykisk helse og rustjenester- Herredshuset teller bortimot 35 ansatte, som er organisert i rusteam og psykisk helse team. Som leder på Herredshuset søker vi en person med faglig bakgrunn fra psykisk helse og rusfeltet, vi forventer at du har ledererfaring og er godt kjent med kommunal tjenesteyting. Som leder må du tåle å stå i motstand, du må kunne håndtere personalkonflikter og du må like hektiske arbeidsdager. Du bør ha bred erfaring innen psykisk helse og rus, gjerne fra både kommune og spesialisthelsetjenesten, du må være oppdatert på relevante lovverk, faglige føringer og retningslinjer. Du blir leder for ei flott gruppe ansatte, med høy kompetanse, høyt engasjement og høy grad av tverrfaglighet. Personalgruppa består av psykologspesialist, spesialsykepleiere, spesialvernepleiere, sosionomer, spesialhjelpeleiere, brukerkonsulent og merkantilt ansatt. Lokalene til enheten, Sandar Herredshus er vedtatt for oppussing neste år. Det er rimelig å anta at dette blir en hektisk periode, med mange "utenomdetvanlige" vurderinger og beslutninger for enhetsleder. Som leder i Sandefjord kommune er det forventet at du jobber etter, og støtter opp om etablerte retningslinjer, rutiner og prosedyrer. 

Målgruppen for enhetens tjenester er innbyggere med sammensatte alvorlige psykiske lidelser og, eller alvorlig rusavhengighet. 

På Herredshuset har vi et miljø preget av faglighet, gjensidig respekt, pågangsmot, godt humør og stor takhøyde. 

 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast, dagtid.

Arbeidsoppgaver

 • Personalledelse
 • Utviklingsarbeid og systemarbeid
 • Resultat og økonomiansvar for enheten
 • Medlem i seksjonsleders ledergruppe
 • Sikre faglig forsvarlighet, rutiner og intern kvalitetskontroll
 • Tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til utviklingen av seksjonen PHR

Kvalifikasjoner

 • Relevant bachelorgrad pluss relevante videreutdannelser innen psykisk helse, rus og ledelse
 • Norsk språk og skriftlighet
 • Erfaring som leder
 • Du er en lagleder som ønsker å skape resultater sammen med andre
 • Relevante IKT kunnskaper

Nødvendige personlige egenskaper

 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Du tåler motstand og trives med endringsarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Du har iver, glød og engasjement innenfor fagfeltet
 • Evne til å arbeide strukturert, planmessig og resultatorientert

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Spennende utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø
 • Faglig varierte og utfordrende oppgaver
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Deltakelse i seksjonsleders ledergruppe
 • Personalhytte gjennom bedriftidrettslag

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ som 9452 Enhetsleder i henhold til gjeldende tariffavtale.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Lønn etter avtale.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Referansenr:

22/20150

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

10.07.2022

Tiltredelse:

01.09.2022

Arbeidssted:

Sandar Herredshus

Kontaktpersoner:

Seksjonsleder Tore Lyse

mob: +47 93098184

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 3202 Sandefjord