Sandefjord kommune Kommunalområdet kunnskap, barn og unge

Lærerstilling - Varden ungdomsskole

Om Sandefjordskolen

Sandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever. Kommunen har som overordnet mål å øke elevenes læringsutbytte og bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring.

Skolen har ansvar for å sikre et inkluderende, trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Sandefjordskolen har fokus på sterke profesjonsfellesskap på tvers av skoler og internt i skolene. Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning på hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling, er en viktig del av arbeidet på skolene. Sandefjordskolen har en delingskultur og tett samarbeid mellom skolene om implementeringen av Fagfornyelsen. 

Digitale verktøy er en selvfølgelig del av det samfunnet vi lever i og den fremtiden elevene skal bli en del av. Det satses på å digitalisere undervisningen i stadig større grad, som pedagogisk og strategisk verktøy for økt læringsutbytte og i tråd med læreplanverket. Alle elever har enten egen ipad eller pc, samt tilgang til et bredt utvalg av digitale læremidler og ressurser. Sandefjordskolen benytter verktøy som Visma flyt, Zokrates, Office 365 og Teams. Skolen skal forberede elever til å bli aktive samfunnsborgere og arbeidstakere. Samarbeid, samhandling og læring skjer via digitale flater både i klasserom, ut mot foresatte og mellom ansatte.

 

Om Varden ungdomsskole:

Skolen har inneværende år ca 350 elever fordelt på 14 ordinære klasser. I tillegg har vi et sosialpedagogisk heltids-tilbud på Lille-Varden (Framnes). Varden er mottaksskole for nyankomne minoritetsspråklige elever i alderen 13-16 år, disse elevene får sitt første skoletilbud i det vi kaller Velkomstklassen.

I dag jobber det 53 voksne ved skolen som lærere, assistenter, miljøarbeider, bibliotekar, tospråklige lærere, rådgivere, kontormedarbeider og skoleledere. Ledelsen ved skolen består av rektor og tre avdelingsledere med resultat- og personalansvar for hvert sitt trinn.

Lærere og assistenter jobber i team og har et tett faglig samarbeid gjennom vår nossebromodell, (tolærersystem hentet fra Nossebro kommune i Sverige) som skal ivareta spesialundervisning, tilpasset undervisning og inkludering. Les mer om Varden ungdomsskole her: https://www.sandefjord.kommune.no/Skole-og-barnehage/Skole-og-SFO/skoler-i-sandefjord/Varden-ungdomsskole/

 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100%
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: Snarest

 

Arbeidsoppgaver

 • Kontaktlærer for 10. trinn og undervisning i matematikk, naturfag og kroppsøving
 • Delta i skolens utviklingsarbeid 
 • Analysere og følge opp elevenes læring i alle fag
 • Sørge for at hver enkelt elev opplever utvikling, mestring og motivasjon
 • Arbeide for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • Delta i og bidra til et lærende fellesskap og lærerteam ved skolene
 • Fremme et godt skole-hjem samarbeid

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning
 • Minimum 60 studiepoeng i matematikk
 • Ønskelig med undervisningserfaring fra ungdomstrinnet
 • Du har god kjennskap til IKT
 • Du utøver god klasseledelse
 • Du er faglig engasjert og liker å jobbe med ungdom
 • Du har evne til skape gode relasjoner til elever, foresatte og medarbeidere
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

 • Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer
 • Systematisk kompetanseheving
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale. Pensjonsinnskudd for medlemskap i Statens pensjonskasse trekkes med 2 %.

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. 
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Referansenr:

21/25613

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.09.2021

Tiltredelse:

snarest

Arbeidssted:

Varden ungdomsskole

Kontaktpersoner:

Gry Steen Nilsen

tlf: +47 33417653

mob: +47 90652807

Adresse: