Sandefjord kommune

Har du engasjement for miljø og erfaring fra offentlige anskaffelser?

Rådgiver for klima- og miljøvennlige anskaffelser, 2-årig engasjement

Kommunene i Vestfold har fått innvilget klimasatsmidler til et 2-årig engasjement som rådgiver for å bidra til klima og miljøvennlige anskaffelser i kommunene. Rådgiveren vil være plassert i Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS). VOIS er et samarbeid om gjennomføring av felles anskaffelser for de 6 kommunene i tidligere Vestfold fylke og er organisert som et vertskommunesamarbeid, i henhold til Kommuneloven § 20-2, der Sandefjord kommune er vertskommune. Rådgiveren vil ha kontorplass i Stokke kommunehus, men forventes også å jobbe aktivt ute i den enkelte kommune. VOIS består pt av 3 medarbeidere og er samlokalisert med innkjøpsseksjonen til Sandefjord kommune med sine 3 medarbeidere. Vi har et sosialt og inkluderende abeidsmiljø. Vi søker deg som er samarbeidsorientert og som synes det er spennede å bygge nettverk på tvers av kommunegrensene.

Stillingsbeskrivelse

 • Kartlegge og evaluere hvordan eksisterende rammeavtaler i VOIS medfører miljøpåvirkninger.
 • Kartlegge kommunenes krav til miljø i anskaffelser på tvers av de ulike kommunalområdene med et spesielt fokus på reduksjon av direkte og indirekte klimagassutslipp. Dette inkluderer anskaffelser som strekker seg ut over de generelle rammeavtalene som inngåes av VOIS.
 • Øke kunnskapen og sikre forankring i kommunene på temaer som sirkulær økonomi, grønne anskaffelser, miljøvennlige innkjøp, klimagassutslipp som følge av anskaffelser, mm.
 • Utarbeide standardiserte krav og kriterier for miljø i anskaffelsesprosesser innenfor alle områder i kommunene.
 • Veilede kommunene i hvordan målsettingene i kommunenes klimaplaner kan nås gjennom innovative og utslippsreduserende anskaffelser, spesielt innen transport, bygg og anlegg.
 • Bidra og veilede i konkrete anskaffelser i de ulike kommunene, fra brøyting og transporttjenester til innkjøp av biler/maskiner eller mat til helseforetak.
 • Bidra og veilede til kommunenes kontraktsoppfølging, spesielt med tanke på miljøkrav, utvikling av rutiner, maler og evalueringsverktøy
 • Bidra og veilede til videreutvikling av kommunenes innkjøpsstrategier, rutiner og kontrollfunksjoner.
 • Rådgiveren skal være en pådriver, være oppdatert på nasjonale rammer, føringer og råd, samt sette seg inn og hente inspirasjon fra anskaffelser i andre kommuner.

Ønsket kompetanse

 • Miljøledelse, livsløpsanalyser og miljøsertifiseringsordninger
 • Klima, miljø og innovasjon i anskaffelser
 • Klimaregnskap – spesielt knyttet opp mot ulike typer anskaffelser
 • Offentlige anskaffelser
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk og på tvers av kommunegrenser
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • Relevant utdanning og erfaring

Det er krav om førerkort til stillingen.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Rådgiveren skal sette seg inn i de ulike kommunenes klima- og energiplaner med tilhørende handlingsprogram, klimaregnskap og klimabudsjett, samt innkjøpsstrategiene. For å sikre forankring, kunnskapsformidling/-overføring og målrettet arbeid skal rådgiveren ha tett dialog med innkjøperne/innkjøpslederne og klimarådgiverne i de ulike kommunene.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling innenfor et hektisk og utfordrende fagområde
 • Bli del av et stort nettverk med mange fremtidige muligheter
 • Et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8530.
Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Del på:

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.06.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Stokke kommunehus

Kontaktpersoner:

Eva I. Arntzen

mob: +47 94141121

Hanne Faurskov Bjerke

mob: +47 45237600

Adresse: