Sandefjord kommune

Vil du utgjøre en forskjell for barn og unge i Sandefjord?

Kommunalsjef - kunnskap, barn og unge

Kommunalsjefstillingen for kunnskap, barn og unge har ansvar for 30 skoler, mer enn 70 private og offentlige barnehager og viktige tjenester som familie og helse for barn og unge, barnevern og PPT. Det er en viktig lederstilling i Sandefjord kommune og vi søker deg som har et brennende engasjement for barn og unge, innehar et godt strategisk blikk og er opptatt av å skape gode resultater i samarbeid med andre. Du kjenner sektoren, har ledererfaring og relevant utdanning. Du vil mye, har store ambisjoner på vegne av barn og unge og du liker å jobbe i et hektisk miljø med store forventninger.

Sandefjord kommune har litt over 64 000 innbyggere og mer enn 5000 ansatte, hvorav ca. 1500 engasjerte medarbeidere jobber i kommunalområdet for kunnskap, barn og unge. Sandefjord er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vår visjon er sammen framover, og våre verdier er ansvarlighet og åpenhet. Vi er en effektiv organisasjon som søker å ha innbyggerne og brukernes beste for øyet i alt vi foretar oss. Dette perspektivet har du i ryggmargen.

Kommunalområdet er et av seks kommunalområder i Sandefjord kommune. Det er fire hovedutvalg i den politiske organiseringen. Ett av dem er hovedutvalget for kunnskap, barn og unge, hvor du deltar som rådmannens representant. Kommunalsjefen er kommunalområdets øverste administrative leder, og har det fulle og hele ansvar for personal, økonomi, utvikling og resultater. Du skal innenfor de vedtatte rammer optimalisere driften og videreutvikle kommunalområdet, og har ansvar for at innbyggerne får gode tjenester. Du samhandler godt med andre tjenester og kompetansemiljøer i og utenfor kommunen. Ikke minst samarbeider du godt med de folkevalgte i kommunen og med tillitsvalgte. Du vil komme inn i en kultur som er brennende opptatt av fagområdene og har fokus på å jobbe tverrfaglig og et godt arbeidsmiljø.

Kommunalsjefen sitter i rådmannens ledergruppe og har et viktig felles ansvar for helheten. Du skal bistå rådmann i å drifte og utvikle Sandefjord kommune og det forventes at du er en pådriver og initiativtaker til fornyelse og utvikling av både kommuneorganisasjon og tjenester. Det er viktig for oss å lykkes på tvers.

Det legges særlig vekt på følgende mål:

 • Kommunalområdet skal bidra til at barn og unge og deres foresatte får den helhetlige oppfølgingen de trenger
 • Sandefjordskolen skal ha gode resultater samlet sett
 • Det samlede barnehagetilbudet, kommunalt og privat, skal holde høy kvalitet og overgangen mellom barnehage og skole skal være god
 • Sandefjord kommune skal ha gode systemer for å avdekke mobbing og god kompetanse og evne til å håndtere mobbesaker
 • Alle barn og unge skal sikres en god oppvekst, og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre det videregående opplæringsløpet 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du har relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Du har solid kunnskap og erfaring fra oppvekstområdet. Det er ønskelig at du har kunnskap og erfaring fra en eller flere av tjenesteområdene som stillingen har ansvar for som skole, barnehager, helsetjenester til barn og unge, PPT, barnevern, mv
 • Du har solid ledererfaring og kan vise til resultater fra tidligere lederstillinger
 • Du har god kunnskap om politiske beslutningsprosesser og gjerne erfaring med å jobbe i politisk styrte organisasjoner
 • Du har et strategisk blikk, gode kommunikasjonsevner og liker å samarbeide med andre
 • Du er flink til å motivere og evner å få folk med deg
 • Du skaper tillit og er en tydelig leder

Personlig egnethet for stillingen blir vektlagt

Vi tilbyr

• En spennende og krevende topplederstilling med store muligheter til å påvirke utviklingen i Sandefjord kommune
• Engasjerte kollegaer og en kommune med store ambisjoner
• Personlig og faglig utvikling
• Lederavtale som gjenspeiler stillingens ansvar
• Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønn og pensjon

 • Lønn etter avtale
 • Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9440.
 • Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

 • Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
 • Politiattest skal fremlegges før tiltredelse.
 • Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i henhold til Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodning ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.
 • Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Ta gjerne kontakt med rådmann Bjørn Gudbjørgsrud eller kommunalsjef HR og utviklig Annette Finsveen. Kontaktinformsjon finner du på høyre side av annonsen.

Del på:

Referansenr:

21/14935

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

20.08.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kommunalområde kunnskap, barn og unge

Kontaktpersoner:

Annette Finsveen

mob: +47 90840684

Bjørn Gudbjørgsrud

mob: +47 48153414

Adresse: