Sandefjord kommune Vardeveien ATRP

Lyst til å jobbe med psykisk helse?

Vernepleier/sykepleier 100 % fast

Om tjenestested

Ambulant team Vardeveien er en del av seksjon Psykisk helse og rustjenester og gir tjenester til personer over 18 år med psykiske helseutfordringer. Vi tilbyr støtte, opplæring og veiledning slik at den enkelte selv kan mestre praktiske utfordringer i dagliglivet. Tjenesten skal bidra til økt selvstendighet ved utvikling av egne ressurser og stabilisering av hverdagsrammer.

Avdelingen samarbeider tett med ulike deler av spesialisthelsetjenesten og andre aktører som kan bistå i forhold til økonomi, bolig, aktivitet og helse. Tjenestene har svært ulikt omfang og innhold, og vi har til enhver tid om lag 80 personer bosatt i store deler av kommunen med vedtak i avdelingen.

I dag er det foruten leder og fagkoordinator, seks dyktige og engasjerte medarbeidere i vårt team. Den enkelte har stor grad av ansvar for å skape fremdrift og resultater. Det tilstrebes delingskultur og samarbeid innad i teamet for å styrke, veilede og motivere hverandre i det daglige arbeidet.

Ambulant team Vardeveien samarbeider daglig med vår heldøgns bolig Hvidtgården 4. etg. i forhold til drift og brukere. 

 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast. Todelt turnus, for tiden med arbeid hver 3. helg.
Stilling ledig fra: ca. 1.9.21

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Tett samarbeid med tjenestemottaker
 • Målrettet oppfølgingsarbeid
 • Tjenesteansvar/primærkontaktoppgaver
 • Koordinatoroppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Pårørendesamarbeid

 

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjenning/autorisasjon som vernepleier eller sykepleier
 • Målrettet, beslutningsdyktig, stor grad av gjennomføringsevne
 • Utviklings- og samarbeidsorientert
 • Trives med å skape fremdrift og resultater
 • Imøtekommende og fleksibel innstilling, bidra aktivt i teamet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Sertifikat klasse B
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer som har psykiske helseutfordringer

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

 

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Utfordrende arbeidsfelt som krever både stor grad av selvstendighet og tett teamarbeid
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Et godt arbeidsmiljø med medarbeidere som er opptatt av høy tjenestekvalitet og brukermedvirkning

 

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 6455/7174.

Som sykepleier er du medlem av KLP. Som vernepleier er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

 

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

25.06.2021

Tiltredelse:

01.09.2021

Arbeidssted:

Ambulant team Vardeveien

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Merete Wiik Sørensen

mob: 915 67 680

Fagkoordinator

mob: 409 08 817

Adresse: