Sandefjord kommune Avdeling 1 cd

2. gangs utlysning

2 Sykepleiere/Vernepleier 80-100% fast

Om tjenestested

Sandefjord kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold og har stort fokus på fag og tjenesteutvikling innen eldreomsorg i kommunen. Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg.

Kamfjord bo- og behandlingssenter er spesielt tilrettelagt for pasienter med alvorlig kognitiv svikt, demenssykdom og psykiske lidelser som har behov for ekstra tilrettelagt miljø. Sentret har totalt 64 plasser og består av utredningsavdeling, avdelinger for personer med demenssykdom og to avdelinger som er tilrettelagt for alderspsykiatri. Vår avdeling har implementert TID – modellen som aktivt arbeidsverktøy.  Vår avdeling legger stor vekt på å skape gode dager for våre pasienter og har høyt fokus både på individuelle aktiviteter og grupperaktiviteter.  

Vår avdeling legger stor vekt på å skape gode dager for våre pasienter og har høyt fokus både på individuelle aktiviteter og grupperaktiviteter, da vi har flere yngre pasienter i avdelingen. Vi har også implementert TID-modellen som aktivt arbeidsverktøy. 

Vi ønsker at du sykepleier/vernepleier på avdeling 1C/D er faglig engasjert. Avdelingen består av 16 plasser fordelt på to team. 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 2 sykepleier/vernepleier 80 - 100 % med arbeid hver 3. helg
Stillingstype: Fast
Tiltredelse etter avtale


Arbeidsoppgaver

 • Tjenesteansvarlig har faglig beslutningsmyndighet og fremdriftsansvar for tjenestene for de brukere denne har ansvar for
 • Vurderer brukernes behov gjennom direkte tjenesteyting og sørger for at tjenestene er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer, rammer og faglig god praksis
 • Bidrar til at kvaliteten på det sykepleierfaglige utvikles og vedlikeholdes
 • Sørger for brukers medvirkning i utforming og gjennomføring av tjenestene
 • Veiledning, undervisning og informasjon til pasienter, pårørende, medarbeidere, studenter, elever og lærlinger
 • Samarbeider med nærmeste pårørende, primærkontakt, tilsynslege, spesialisthelsetjeneste, verge og andre aktuelle 

Kvalifikasjoner

 •   Offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 •   Ønskelig med relevant videreutdanning
 •   Ha evne til å motivere andre og jobbe mot felles mål
 •   God fremstillingsevne i norsk, muntlig og skriftlig
 •   Beherske vanlige IKT verktøy 

 Personlig egenskaper

 •   Du har gode relasjonelle egenskaper
 •   Er målrettet, beslutningsdyktig og har sterk gjennomføringsevne
 •   Er fleksibel og løsningsorientert
 •   Er strukturert og arbeider systematisk
 •   Er analytisk, evner å tenke helhetlig og strategisk
 •   Evner å begeistre, motivere og jobbe felles mål
 •   Du liker å skape meningsfylte dager gjennom aktiviteter for våre beboere
 •   Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 •   En faglig utfordrende hverdag i et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 •   Fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 •   Dyktig engasjerte kollegaer
 •   Fokus på miljøbehandling og personsentrert omsorg og aktiviteter 
 •   Bedriftsidrettslag med bredt tilbud

Lønn

Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale. Som vernepleier er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse, som sykepleier er du medlem av KLP. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

 

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Referansenr:

21/13180

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.08.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Sandefjord

Kontaktpersoner:

Kristin Thorsen

tlf: +47 33415000

mob: +47 48013786

Adresse: