Sandefjord kommune Tusenfryd

Vi søker etter

Sykepleier/Vernepleier 88,2% fast

Om tjenestested

Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg. Bo- og behandlingssentrene er lokalisert med et i  Andebu, et i Stokke, to i Sandefjord og tre bofellesskap for menneske med demenssykdom i Sandefjord. Til sammen er det 324 plasser fordelt på noe korttid/avlasting og langtidsplasser. Sandeford kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold og har stor fokus på fagutvikling og tjenesteutvikling innen eldreomsorgen i kommunen.

Andebu bo- og behandlingssenter består av 3 avdelinger,  to langtidsavdelinger (Tusenfryd og Blåveis) og en korttid/langtidsavdeling (Skogstjerna). Totalt 39 senger.

Avdeling Tusenfryd er en langtidsavdeling for personer med demenssykdommer. Det er 12 beboere på avdelingen. Vi har fokus på fagutvikling, miljøarbeid og aktivitet, gjennom å se og tilrettelegge for den enkelte beboers behov, «Hva er viktig for deg» og «Leve hele livet.» Gruppe og fellesaktiviteter tilbys i samarbeid med ansatte og frivillige. 

Vårt eget produksjonskjøkken har en sentral rolle i arbeidet med matglede og ernæring. 2 tilsynsleger er tilknyttet senteret.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse:  88,2% fast dag/kveld med jobb hver 3. helg. Hvis det er ønskelig kan det åpnes opp for langvakter med arbeid hver 4.helg fra januar 2022.
Stillingstype:        Sykepleier/Vernepleier  
Stilling ledig fra:   16.08.2021

Vi søker etter deg som har interesse for demenssykdommer og miljøarbeid.

 

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglige utfordringer i en avdeling med demens
 • Utøve sykepleie ut ifra gjeldende tiltaksplaner og prosedyrer, slik at brukere og pasienter opplever trygghet, respekt og verdighet
 • Bidra aktivt i utvikling/ implementering av seksjonen og avdelingens kvalitets- og fagutviklingsarbeid
 • Samarbeide nært med alle ansatte
 • Dokumentasjon og oppfølging/ veiledning av annet personal
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier/vernepleier
 • God fremstillingsevne i norsk, muntlig og skriftlig
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Må trives med høyt arbeidstempo
 • Ha evnen til å motivere andre og jobbe mot et felles mål
 • Du er fleksibel
 • Du har et ønske om å utvikle kvaliteten på tjenestene
 • Du er positiv og bidrar til et allerede godt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Den som tilsettes må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Et kreativt og trivelig miljø med spennende sykepleiefaglige utfordringer
 • Hyggelige arbeidskollegaer
 • Høy sykepleierdekning i avdelingen
 • Avdelingen benytter elektronisk pasienttavle i oppfølging av pasienter
 • Høy grad av helsefaglig personell som har stort fokus på pasienters individuelle behov
 • Fagutvikling og mulighet for videreutdanning etter gitte rammer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Startlønn tilsvarende 8 års erfaring
Lønn
Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode .Som sykepleier er du medlem av KLP. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.
 
Andre opplysninger
Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

13.06.2021

Tiltredelse:

16.08.2021

Arbeidssted:

Andebu

Kontaktpersoner:

Ragna K. Borgen Matre

mob: +47 48148253

Adresse: