Sandefjord kommune Psykisk helse og aktivitet

Lyst på en spennende nyopprettet stilling?

Psykisk helsearbeider 100% fast- lavterskeltilbud

Psykisk helsearbeider, Psykisk helse og aktivitet- lavterskeltilbud

Om tjenestested

Tjenesten er organisert innen seksjon Psykisk helse og rustjenester. Dette er en nyetablert seksjon og som fortsatt er under etablering, slik at det må påberegnes at det kan skje endringer fra nåværende organisering. Tjenesten er pr i dag inndelt i 2 enheter, Psykisk helse og rustjeneste og Psykisk helse og aktivitet.

Utlyst stilling er per i dag lagt til enhet Psykisk helse og aktivitet. Innen enheten er også Gnist som er ett arbeidstilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer, som består av et arbeidsverksted og en butikk. Samt aktivitetstilbudet Glimt som er ett lavterskel aktivitetstilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer.

Psykisk helse og aktivitet skal tilby tjenester til innbyggerne i Sandefjord kommune som strever med psykiske utfordringer og rusproblematikk, i mild til moderat grad. Vi har fokus på veiledning, behandling og koordinering.

Enheten består i dag av 30 godt kvalifiserte medarbeidere, mange med videreutdanning og er tverrfaglig sammensatt med sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagog, brukerkonsulent, psykolog, aktivitør, grafisk designer osv. Hovedbase er Sandar Herredshus, bygg øst og Stokke kommunehus. Det er også base i Sentrumsbygget i Andebu. Samt i Kongens gate hvor butikk og arbeidstiltaket Gnist ligger.

Enheten er i ferd med å opprette ett lavterskel tilbud til innbyggerne i Sandefjord kommune som opplever milde og akutte psykiske problemer. Tjenesten er vedtaksfri. Vi er i behov av en medarbeider som kan bidra til å bygge opp denne tjenesten permanent i Sandefjord. Det vil derfor være ett fortrinn om du har jobbet med prosjektledelse og liknende tilbud fra annet arbeidssted. Stillingen vil være i starten en kombinasjon mellom pasient oppfølging og prosjekt arbeid. På sikt vil stillingen inngå i driften av lavterskeltilbudet.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %

Stillingstype: Fast

Stilling ledig fra: Omgående

 Arbeidsoppgaver

 • Individuell oppfølging og behandling av enkeltmennesker med milde utfordringer, eller brått oppstått knyttet til psykisk helse.  
 • Drift av kurs/ grupper i målgruppene.
 • Tverrfaglig samarbeid med andre deler av hjelpeapparatet.
 • Koordinering.
 • Pårørendearbeid.
 • Prosjektansvar sammen med enhetsleder og psykolog for lavterskel tilbudet.

 Kvalifikasjoner

 • Krav om fullført 3-årig helse og/eller sosialfaglig utdannelse fra høgskole/universitet.
 • Krav om videreutdanning rus og/eller psykisk helse. Relevant erfaring fra arbeidsoppgavene kan erstatte krav om videreutdanning.
 • Erfaring innen fagfeltet psykisk helse og rus.
 • Ønske om erfaring og/ eller utdanning innen prosjektledelse.
 • Ønske om erfaring og/ eller utdanning innen kognitiv terapi.
 • Relasjonelle egenskaper.
 • Førerkort klasse B.
 • Relevante IKT kunnskaper.

Nødvendige personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og kunne prioritere ved behov.
 • Evne og interesse for tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å være engasjert og løsningsfokusert.
 • Evne til å arbeide strukturert, planmessig og resultatorientert.
 • Er fleksibel i forhold til arbeidstid og arbeidssted.

 Det vil bli lagt vekt på at enhetenes ansatte har komplementerende erfaring og kompetanse, og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver fra kommune vil være en fordel.

 Vi tilbyr

 • Spennende utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø.
 • Faglig varierte og utfordrende oppgaver.
 • Dyktige og engasjerte kollegaer.
 • Være med på å utforme og prege retning og tjenestetilbud i kommunen.
 • Veiledning

 Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

 Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

 

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

26.05.2021

Tiltredelse:

01.06.2021

Arbeidssted:

Stokke/ Sandefjord

Kontaktpersoner:

Adresse: