Sandefjord kommune Sentrum hjemmesykepleie

Sentrum Hjemmesykepleie- Vi trenger deg!

Sykepleier 100% Sentrum

Om tjenestested

Som undervisningshjemmetjeneste (UHT) er vi en avd. i utvikling med fokus på aktiv omsorg og helsefremmende arbeid, samhandling og nettverksbygging, kvalitetsutvikling og IKT. Vi har fokus på fagutvilking, pasient i sentrum, aktivitet, og engenmestring/egenomsorg.  Sandefjord kommune har en visjon om at våre pasienter skal leve ett godt liv hjemme så lenge som mulig. "Hva er viktig for deg?" og "Leve hele livet" står sentralt i vår seksjon. Meld. St.15 "Leve hele livet" skal bidra til dette. 

Sentrum hjemmesykepleie er en del av seksjonen senter og hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Vi har et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier som har fokus på hjemmerehabilitering. Vi gjør hverandre gode, støtter og veileder. Vi har en todelt turnus med dag/kveld og hver 3. helg. Seksjonen vår har egen nattjeneste og sykepleietjeneste. 

Hvis du liker å jobbe med mennesker slik at de får gode tjenester og en meningsfull hverdag er det deg vi søker.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast.
Stilling ledig fra: 01.06.21

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglig oppfølging av hjemmeboende
 • Samarbeide med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere/ tverrfaglig
 • Legemiddeloppfølging,og rutiner for legemiddelhåndtering
 • Sykepleierdokumentasjon
 • Ansvar for sykepleierstudenter

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Evne til nytenking og fleksibilitet.
 • Lyst til aktivt å delta i videre utvikling av tverrfaglig helsetjeneste.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne både til å jobbe i team og til å arbeide selvstendig.
 • Gode norsk kunnskaper- muntlig og skriftlig
 • Førerkort Kl. B

Vi tilbyr

 • Et godt, tverrfaglig miljø i utvikling der du kan være med og påvirke morgendagens tjenester.
 • Sammensatte, spennende arbeidsoppgaver
 • Hyggelige arbeidskollegaer
 • Bedriftsidrettslag med godt og varirert tilbud
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • God opplæring av nyansatte

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Som ansatt er du medlem av KLP. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn.

Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.

Stillingen er plasseri kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 7174
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

10.05.2021

Tiltredelse:

01.06.2021

Arbeidssted:

Sentrum hjemmesykepleie

Kontaktpersoner:

Sonja Berg

mob: +47 92204822

Adresse: